Image
Kvarteret Kungsfiskaren.
Kvarteret Kungsfiskaren. Bild: Strängnäs kommun

De får utveckla nytt kvarter i Strängnäs

Bygg/Arkitektur Bergsundet Development har med sitt bidrag “Porten till Strängnäs" utsetts som vinnare i markanvisningstävlingen för kvarteret Kungsfiskaren. Tre hus med cirka 103 hyreslägenheter på en boyta på totalt 5 000 kvadratmeter, med platser för gemenskap och trivsel, med fokus på hållbarhet ska byggas i kvarteret Kungsfiskaren.
Publicerad den 15 Juli 2019

– Vi är mycket nöjda med att vi fick in bra förslag som gjorde att vi kunde välja det som passar bäst för området och kommunen. Det vinnande förslaget går i linje med vårt hållbarhetsarbete och Agenda 2030, säger Jacob Högfeldt (M), kommunstyrelsens ordförande. Det gäller både utformning och material, boendeform och ekonomi. Vi ser ett fortsatt behov av hyreslägenheter, vi har höga ambitioner när det gäller hållbarhetsfrågorna och vi vill samtidigt säkra att vi får bra betalt för den kommunala mark vi avyttrar. Vi ser att allt detta ryms i det här förslaget.

Kommunstyrelsen har fattat beslutet att utse förslag nummer 5, Porten till Strängnäs, som vinnare. Bakom det förslaget står Bergsundet Development. Bedömningsgruppen och kommunsstyrelsen var eniga i sin bedömning av det vinnande förlaget.
– Vi är mycket glada över att få vara en del av den fortsatta utvecklingen av Strängnäs, säger Johan Perslow, vd för Bergsundet Development. Vårt bidrag med hög arkitektonisk kvalité och prisrimliga bostäder känns helt rätt på denna plats och för Strängnäs befolkning. Nu ser vi fram emot att sätta igång projektet.

Det är första gången som kommunen har utlyst en tävling där alla tre hållbarhetsdimensionerna i Agenda 2030 — ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet — har fått samma tyngd som det ekonomiska perspektivet.

Stommen i förslaget utgörs av tre lameller som anpassats väl till platsens förutsättningar. Med en boarea om totalt cirka 5 095 kvadratmeter rymmer förslaget 103 hyreslägenheter i tre huskroppar i fyra och fem våningar. En gemensam grannskapspark ger möjligheter till olika former av aktiviteter och social samverkan som även inbjuder till samvaro utanför det egna kvarteret. Stommen utgörs av massivträ som tillverkats i Sverige och fasaden uppförs med en variation av trä och puts med inslag av fasadgrönska. Takmaterial består av bandtäkt plåttak med integrerade solceller. Längs Kilenvägen får husen en stadsmässig utformning med putsfasad i ljusare kulör och fasadgrönska, stödmurar och socklar i cortenstål och röd granit. Förgårdsmarken längs Kilenvägen med dess stödmurar och terraseringar ger ett livligt och varierat intryck.

Förslaget kan ändras något när arbetet nu ska färdigställas i detalj.

"Ett mycket bra förslag med många fina kvalitéer. Tävlingsbidraget har en tydlig stadsmässighet med välkomnande, genomgående entréer. Trevlig förgårdsmark och balkonger mot Kilenvägen med en inbjudande gårdsmiljö som främjar social samvaro. Svensk trästomme och bandtäkt plåttak med integrerade solceller är goda exempel på hållbar utveckling och materialval. Erbjuden köpeskilling om 13,3 miljoner kronor bedöms marknadsmässig. Köpeskillingen tillsammans med de höga kvalitetspoängen ger förslaget den högsta totalpoängen av samtliga inkomna förslag," skriver kommunen om bidraget.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY