Image

CBRE: Högre riskbenägenhet hos investerarna

Sverige De första resultaten ifrån CBRE:s årliga rapport Real Estate Investor Intentions Survey, som presenteras inför Mipim, visar på en högre riskbenägenhet hos investerarna.
Publicerad den 12 Mars 2013

Inför Mipim presenterar CBRE de första slutsatserna från den årliga kartläggningen ”Real Estate Investor Intentions Survey”. I 2013 års undersökning märks tydliga bevis på en ökad optimism hos investerarna – både vad gäller förväntad nivå på investeringsaktiviteten och på vilka typer av fastigheter som är av intresse.
En klar majoritet (58 procent) av de svarande uppgav att de förväntade sig att de kommer att köpa fastigheter för ett högre belopp under 2013 jämfört med 2012. Detta kan jämföras med förra årets siffra på 45 procent. Inom den här gruppen väntar sig 30 procent av investerarna att de ska investera mer än 20 procent mer under 2013 än vad de gjorde 2012. Andelen investerare som avser att investera mindre i år jämfört med förra året har minskat till bara sex procent, jämfört med 18 procent i 2012 års undersökning.
Ett ytterligare bevis för en ökad efterfrågan från investerare på Europamarknaden är att 71 procent av de som svarade på enkäten siktar på att bli nettoköpare, det vill säga att förvärven är större än avyttringarna. Även detta är en starkare siffra än förra året, då 61 procent av de svarande uppgav att de räknade med att bli nettoköpare.
De tillfrågade ombads även att betygsätta sina preferenser för fyra olika typer av fastigheter med olika kvalitets- och riskprofiler, och ange vilken eller vilka som de ansåg vara ”mest intressanta” för förvärv (fler än en kunde väljas). Rangordningen för investerarnas preferenser för fastighetstyperna förblev oförändrad jämfört med 2012, men fördelningen var annorlunda.

Majoriteten (53 procent) av de svarande valde prime/centrala fastigheter som de mest intressanta, en ökad andel jämfört med 2012. Men andelen investerare som uppgav att fastigheter av typerna ”bra sekundära” och ”opportunistiska/value-add” är mest intressanta ökade ännu mer och steg till över 40 procent för båda typerna. Andelen som föredrar ”distressed assets” är i princip oförändrad på 22 procent.
Resultaten tyder på att intresset visserligen fortfarande är starkast för prime/centrala fastigheter, men att intresset samtidigt ökar för fastigheter med högre risk. Det kan visa på investerarnas ökade behov av och villighet att överväga ett bredare spektrum av fastigheter eftersom konkurrensen om objekten, och i vissa fall priserna, på prime/centrala marknader har ökat. Men det kan även återspegla en ökad risktolerans med en allmänt positivare inställning hos investerarna som ett svar
på minskad osäkerhet i eurozonen.

Slutsatsen att det nu finns ett växande intresse hos investerarna för fastigheter som inte är prime/centrala stärks av svaren på frågan om vilken fastighetstyp som är det absoluta förstahandsvalet för förvärv under 2013. Prime/centrala fastigheter fick flest röster (42 procent), men en majoritet av de svarande valde överlag andra sorters fastigheter. Fastigheter av typerna ”bra sekundära” och ”opportunistiska/value-add” valdes av vardera 25 procent av investerarna som förstahandsval för förvärv.

- Resultaten från årets undersökning återspeglar en mer positiv inställning hos investerarna. Svaren visar tydligt att investerarna är redo att investera mer kapital i europeiska fastigheter under 2013, och det finns en potential för ökade transaktionsvolymer under det kommande året. Mycket tyder även på att trenden där vi ser investerare som blir allt mer intresserade av och aktiva inom sekundära fastigheter tar fart under 2013. Det började märkas redan under sista kvartalet 2012 på vissa europeiska marknader. Under det närmaste året kan vi se en minskning av den kraftiga polarisering som har präglat de europeiska fastighetsinvesteringsmarknaderna under de senaste två åren, säger Peter Damesick, Chairman, EMEA Research på CBRE.

Ämnen

CBRE Sweden på Branschguiden

På CBRE är vår passion att leverera marknadsledande fastighetsrådgivning som gör det möjligt för våra kunder att blomstra – i hela världen.

CBRE Group Inc. är världens största företag inom fastighetsrådgivning med huvudkontor i Los Angeles, USA. Företaget har runt 80 000 anställda och fler än 450 kontor som stödjer fastighetsägare, investerare samt hyresgäster över hela världen.

CBRE i Sverige erbjuder strategisk rådgivning inom – fastighetstransaktioner, hyresgästrepresentation, förvaltning, uthyrning och utveckling, samt värdering. Vi arbetar även med res...

Läs mer om CBRE Sweden på Branschguiden

Partnertext

Handeln byggde staden – men vad gäller framöver?

Presenteras av Optimal Stadsutveckling

Senast från Fastighetssverige Plus

Kraftigt rapportfall för Fabege – men Dahlbo ser stabilitet

Bolag Fabege redovisade en rejäl nedgång i förvaltningsresultat i fjärde kvartalet 2022 och fastighetsbeståndet värderades ner med knappt fyra miljarder kronor samtidigt som styrelsen föreslår sänkt utdelning. Aktien tog rejält med stryk på börsen och vd Stefan Dahlbo passade på att fylla på innehavet i dippen. Tillsammans med CFO:n Åsa Bergström berättar han mer om hur bolaget tar sig an det som väntas bli ett utmanande 2023.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige