Image

Catenas miljardaffär klar

Transaktioner Nu är affären där Catena säljer 25 handelsfastigheter klar. Köpeskillingen hamnar på drygt 1,5 miljarder kronor.
Publicerad den 31 Januari 2011

Nu är affären klar där Balder köper 25 handelsfastigheter av Catena. Fastigheterna är belägna i Stockholm, Göteborg och Öresund.

Den totala preliminära likviden uppgår till 1 504 miljoner kronor och utgörs dels av köpeskilling för de förvärvade aktierna och andelarna, dels av lösen av koncerninterna lån.

Tillträde är planerat till den första halvan av februari 2011.

Den slutliga likviden är avhängig av fastigheternas bokförda värde och de överlåtna bolagens egna kapital per den 31 december 2010, vilka kommer att fastställas slutligt när reviderat bokslut föreligger.

Relaterade artiklar

Ämnen

Catena AB på Branschguiden

Raka spåret till smartare logistik

På ett hållbart sätt och genom samarbete utvecklar vi på Catena effektiva logistikanläggningar som försörjer storstadsregioner i Skandinavien.
Vi erbjuder Sveriges bästa nät av moderna och strategiskt placerade fastigheter som erbjuder optimala förutsättningar för ett smartare lager- och varuflöde.

Genom proaktivt arbete och kontinuerlig bevakning av trender inom logistikmarknaden kan vi säkerställa att våra kunder är rustade för framtidens logistik.

Läs mer om Catena AB på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Investeringsstöden: Efter kritiken – potterna tas bort

Bostäder Nytt system för investeringsstöden. Bostadsministern kommenterar förändringarna för Fastighetssverige.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY