Image
Henrik Saxborn.
Henrik Saxborn. Bild: Castellum

Castellum föreslår höjd utdelning för 23:e året i rad

Bolag Castellum redovisar stark tillväxt i bokslutet för 2020 där förvaltningsresultatet uppgick till 3 380 mkr (3 146), motsvarande 12,35 kronor (11,52) per aktie, en ökning med 7 procent. Bolaget föreslår även höjd utdelning för 23:e året i rad.
Publicerad den 22 Januari 2021

 • Intäkterna för 2020 uppgick till 6 004 mkr (5 821 motsvarande period föregående år).

 • Förvaltningsresultatet uppgick till 3 380 mkr (3 146), motsvarande 12,35 kronor (11,52) per aktie, en ökning med 7 %.

 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 3 863 mkr (3 918) och på derivat till –120 mkr (–111).

 • Årets resultat efter skatt uppgick till 5 615 mkr (5 650), motsvarande 20,52 kronor (20,68) per aktie.

 • Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) uppgick till 214 kr (195) per aktie, en ökning med 10 %.

 • Nettouthyrningen för perioden uppgick till 239 mkr (–24).

 • Nettoinvesteringarna uppgick till 4 267 mkr (1 974) varav 2 646 mkr (3 350) avsåg förvärv, 2 512 mkr (2 762) ny-, till- och ombyggnationer och 891 mkr (4 138) försäljningar.

 • Styrelsen föreslår för 23:e året i rad en höjd utdelning till 6,90 kr (6,50) per aktie, motsvarande en ökning om 6 % att utbetalas vid två tillfällen om vardera 3,45 kr.


 • Henrik Saxborns vd-ord:
  "Under 2020 har vi bevisat att vi kan fortsätta växa under svåra omständigheter med stark tillväxt i förvaltningsresultat såväl som substansvärde. Vid utgången av året hade Castellum större pågående projekt om 4,7 mdkr, varav 3,7 miljarder kr startats under 2020, med en återstående investeringsvolym om 3,1 miljarder kr. Utöver det har Castellum en stor projektportfölj om ca 20 miljarder kronor i framtida projekt. De strategiska affärer vi har genomfört, med t.ex. storsatsning i logistiknavet Brunna utanför Stockholm och avyttringen av en färdigutvecklad fastighetsportfölj till Blackstone, kommer modernisera vårt logistikbestånd genom ytterligare investeringar i nyproduktion. Castellum har en mycket stark bas för ännu snabbare tillväxt kommande år när våra stora pågående och fullt uthyrda projekt börjar ge avkastning", säger Henrik Saxborn.

  "Castellum har lämnat ett erbjudande till Entras aktieägare om att gå samman för att skapa ett ledande nordiskt kommersiellt fastighetsbolag. Om budet går igenom blir detta Castellums största affär någonsin och är mycket intressant för Castellums ägare då Entra och Castellum tillsammans kommer att skapa en så dominerande kraft i Norden. Ett givet alternativ för internationella investerare som söker exponering mot "Nordic Prime" inom fastighetssektorn. Föreningen av dessa två bolag kommer också skapa synergivinster och förutsättningar för snabbare värdetillväxt per aktie. Oavsett om affären med Entra blir av eller inte så gör alla handlingsalternativ att Castellum står starkare och bättre rustat för att skapa framtida värde", avslutar Henrik Saxborn.

  - Andreas Lithander
  andreas@fastighetssverige.se

  Ämnen

  Senast från Fastighetssverige Plus

  "Ett tungt maskineri som levererar tillväxt"

  Bolag Svenska Nyttobostäder är ett av börsens mest anonyma sexmiljardersbolag. Det unika upplägget gör att åren fram till 2025 i stort sett är utstakade. – Vi är ett tungt maskineri som levererar tillväxt, säger vd Tommy Johansson.

  Läs mer

  Mer om Fastighetssverige Plus


  Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
  Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

  Mer från Fastighetssverige

  Fastighetssverige PLAY