Image
Fredrik Leo, vd för Byggpartner.
Fredrik Leo, vd för Byggpartner. Bild: Byggpartner.

Byggpartner höjer utdelningen

Bolag Byggpartner redovisar genomgående positiva siffror och höjer utdelningen till 3,50 kronor (3,25).
Publicerad den 18 Februari 2021

Oktober – december 2020
• Nettoomsättningen uppgick till 489,7 (501,8) Mkr
• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 20,1 (19,4) Mkr
• Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 4,1 (3,9) procent
• Resultatet efter skatt uppgick till 15,4 (14,9) Mkr
• Resultatet per aktie uppgick till 1,27 (1,23) kronor
• Orderingången uppgick till 700,9 (222,9) Mkr
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 27,4 (23,9) Mkr
• Styrelsen föreslår en utdelning för 2020 på 3,50 (3,25) kr per aktie

Januari – december 2020
• Nettoomsättningen uppgick till 1 854,6 (1 939,6) Mkr
• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 68,3 (70,0) Mkr
• Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,7 (3,6) procent
• Resultatet efter skatt uppgick till 53,3 (53,7) Mkr
• Resultatet per aktie uppgick till 4,40 (4,44) kronor
• Orderingången uppgick till 2 847,1 (1 571,4) Mkr
• Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 2 667,0 (1 675,0) Mkr
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 33,4 (80,1) Mkr
• Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 22,8 (23,5) procent.
• Styrelsen föreslår en utdelning för 2020 på 3,50 (3,25) kr per aktie.

Vd Fredrik Leo:
– Det är alltid glädjande när ett konsekvent arbete ger resultat. För Byggpartner är den röda tråden allt tydligare. Den börjar med våra marknadsaktiviteter och valet av rätt projekt, via en allt vassare projektstyrning till ökad lönsamhet. Vår stora orderstock är fylld med projekt som vi har valt att lämna anbud på av strategiska skäl, med tonvikten på samhällsfastigheter och hyresrätter, helst i partnering. Rörelsemarginalen, som varit stabil under 2020, ökar under kvartalet till 4,1 procent (3,9). För helåret levererar vi en rörelsemarginal på 3,7 (3,6) procent.

– När vi sammanfattar Byggpartner-året 2020 är vår starka orderingång den trend som är allra tydligast. Kvartal efter kvartal slog vi vårt eget rekord med en allt större orderstock. Vi ser en viss påverkan av pandemin i form av projektförskjutningar samtidigt som vi ser en marknad med fortsatt hög aktivitet och många intressanta affärsmöjligheter. Under kvartal fyra 2020 redovisar vi återigen en rekordstor orderingång på cirka 700 miljoner, vilket är mer än en fördubbling mot föregående år. Årets omsättning minskar med 4 procent till 1 855 miljoner kronor, vilket till del kan förklaras av förseningar i projektstarter. Byggpartners konsekventa strategi - att välja rätt projekt, bygga långsiktiga kundrelationer och arbeta i en rådgivande anda - är en jordnära och tydlig strategi som bottnar i vår värdegrund.

– I oktober beslutade en extra bolagsstämma om utdelning för verksamhetsåret 2019 på 3,25 kronor per aktie eller totalt 39,3 (33,3) Mkr. Byggpartners kassa per sista december uppgick till 160 (183) Mkr. Styrelsen för Byggpartner föreslår en utdelning på 3,50 kronor per aktie eller totalt 42,4 Mkr för verksamhetsåret 2020, en ökning med 7,7 procent.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Så har Pandox ställt om till följd av coronakrisen

Bolag Hotellfastighetsjätten har lagt om strategin, ändrat sitt sätt att arbeta och fått upp ögonen för nya typer av hotell. Bolagets vd, Anders Nissen, berättar om det tuffa året, vad som är viktigast för bolaget framöver och vilka destinationer han tror är de nya vinnarna.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY