Image

Botkyrka kommun fortsätter utvecklingen av Alby

Bygg/Arkitektur Ny markanvisningstävling för bostäder i Alby lanseras av Botkyrka kommun. Tävlingsområdet ligger några hundra meter öster om Alby centrum och tanken är att det ska bli minst 150 nya bostäder runt ett befintligt koloniträdgårdsområde.
Publicerad den 19 September 2016
Alby. Bild: Botkyrka kommun
Alby.

Kommundelen Alby är under utveckling sedan flera år. Just nu byggs ett helt nytt bostadsområde vid Tingstorget intill Albys tunnelbanestation, Alby centrum ska byggas om och på Albyberget pågår flera projekt.

Utvecklingen av Alby beskrivs i stadsbyggnadsidén som kommunfullmäktige beslutade om 2014. Det handlar om förnyade gator och parker, bättre kopplingar till omgivningen, ett rustat centrum, och förtätningar med ny bebyggelse. Målet är en ny och tätare stadsmiljö med gröna tillgångar, service, infrastruktur och kollektivtrafik. Markanvisningstävlingen för koloniområdet utgår från Alby stadsbyggnadsidé.

– Vi vill skapa en stadsdel där många vill bo samhällsbyggnadsnämndens ordförande. Med det nya bostadsområdet i Alby, kommer vi en bit närmare vårt mål att bygga 4 000 nya bostäder på fyra år, säger Gabriel Melki (s).

Själva koloniområdet i Alby är en uppskattad miljö och en stor fördel som ska tas tillvara för det nya bostadsområdet. Odlingsytorna ska bevaras och det ska fortsätta att vara en attraktiv plats att vara på. Albyvägen, som går förbi området, ska göras om från väg till gata där trafiken har låg hastighet och det är god framkomlighet för cyklister.

– Vi ser fram emot tävlingsförslag som tar tillvara miljön i koloniområdet mark- och exploateringschef i Botkyrka kommun. Bebyggelsen ska ansluta till omgivningen på ett bra sätt och det ska vara en plats där det är enkelt att bo och leva med cykel, säger Antonio Ameijenda, mark- och exploateringschef för samhällsbyggnadsförvaltningen.

Tävlingen startar den 19 september 2016 och bidragen ska vara inskickade senast den 15 november 2016. Vinnare kommer att utses vid årsskiftet 2016/2017.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Så kan det nya megabolaget styras framöver

Bolag En sammanslagning av Kungsleden och Castellum skulle skapa Nordens största noterade kommersiella fastighetsbolag med en fastighetsportfölj värd hela 157 miljarder kronor. Fastighetssverige berättar mer om hur det potentiella megabolaget kan komma att styras.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY