Image
Erik Selin
Erik Selin Bild: Nicklas Tollesson

Balder ökar förvaltningsresultatet med 29 procent

Bolag Balder fortsätter leverera starka siffror och ökar förvaltningsresultatet per aktie med 29 procent.
Publicerad den 17 Juli 2019

Delårsrapport januari-juni 2019

# Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 911 Mkr (1 485), vilket motsvarar en ökning per aktie med 29 % till 10,61 kr (8,25)
# Långsiktigt substansvärde uppgick till 300,42 kr per aktie (246,51)
# Hyresintäkterna uppgick till 3 663 Mkr (3 217)
# Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 2 621 Mkr (3 869) motsvarande 14,56 kr per aktie (21,49)

Periodens förvaltningsresultat uppgick till 2 159 Mkr (1 763). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 29 % och uppgick till 1 911 Mkr (1 485), vilket motsvarar 10,61 kr per aktie (8,25). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 401 Mkr (311).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 966 Mkr (4 355). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 2 621 Mkr (3 869), motsvarande 14,56 kr per aktie (21,49). Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 1 603 Mkr (3 003), värdeförändringar avseende räntederivat med -287 Mkr (-57) samt resultat från andelar i intressebolag om 462 Mkr (406).

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY