Image
Atrium Ljungberg, med Annica Ånäs som vd, ser stor potential i Slakthusområdet.
Atrium Ljungberg, med Annica Ånäs som vd, ser stor potential i Slakthusområdet. Bild: Atrium Ljungberg/Christoffer Edling

Atriums 2019-prognos: Samma som 2018

Bolag Atrium Ljungberg når 1 214 miljoner kronor i resultat före värdeförändringar under 2018. Prognosen för 2019 ligger något lägre – 1 200 miljoner kronor.
Publicerad den 15 Februari 2019

Vd Annica Ånäs:
– Blickar vi framåt ser 2019 stabilt ut. Riksbanken signalerar ytterligare räntehöjningar till sommaren vilket vi beaktat i vår prognos. Vårt driftnetto kommer att öka men vi gör bedömningen att våra räntekostnader ökar i motsvarande mån, varför vår prognos uppgår till 1 200 miljoner kronor för resultat före värdeförändringar för 2019.

Helårssiffrorna:
• Nettoomsättningen ökade till 2 629 mkr (2 563) varav hyresintäkter ökade till 2 412 mkr (2 389). Hyresintäkterna i jämförbart bestånd ökade med 2,9 procent.
• Uthyrningsgraden uppgick till 95 procent (95), inklusive projektfastigheter.
• Nettouthyrningen ökade till 144 mkr (40) varav 92 mkr (59) avsåg projektfastigheter.
• Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen uppgick till 1 648 mkr (1 647). Överskottsgraden minskade till 68 procent (69).
• Resultat före värdeförändringar ökade till 1 214 mkr (1 180).
• Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 2 516 mkr (1 817). Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till -70 mkr (121).
• Periodens resultat ökade till 3 453 mkr (2 559), vilket motsvarar 26,15 kr/aktie (19,21).
• Investeringar i egna fastigheter ökade till 1 758 mkr (1 593).
• Förvärv av fastigheter uppgick till 1 727 mkr (2 265).
• Försäljning av fastigheter uppgick till 2 662 mkr (868).
• Styrelsen föreslår en utdelning om 4,85 kr/aktie (4,50).
• Prognosen för 2019 uppgår till 1 200 mkr för resultat före värdeförändringar. Resultat efter skatt bedöms uppgå till 940 mkr, motsvarande 7,21 kr/aktie.

Vd Annica Ånäs:
– Årets resultat är det bästa i Atrium Ljungbergs historia. Under året har vi haft ett högt affärstempo, både i form av genomförda transaktioner och start av flera projekt. Vi har sålt handelsfastigheter och även gjort en större bytesaffär som kommer att skapa en stor resultatutväxling på sikt. Affärerna är långsiktiga och strategiskt riktiga men påverkar naturligtvis resultatet kortsiktigt. 2017 erhöll vi även 45 miljoner i en förlikning i en tvist. Trots detta levererar vi ett något bättre resultat än året innan. Resultatet före värdeförändringar uppgick till 1 214 miljoner kronor.

– Under 2018 genomförde vi vår största affär någonsin i och med avtalet med Stockholms stad i Slakthus området, precis söder om Stockholms city. Området står inför en enorm utveckling som beräknas pågå fram till år 2030. Det här är ett av Stockholms största stadsutvecklingsprojekt i modern tid och vår vision, som vi delar med staden, är att Slakthusområdet ska bli Stockholms självklara mötesplats för kontor, boende, mat, kultur och upplevelser. En ny dynamisk stadsdel som blir Stockholms motsvarighet till Londons Kings Cross. Avtalet innebär att vi förvärvar såväl befintliga fastigheter som markanvisningar. Den totala investeringen uppskattas till cirka åtta miljarder kronor. Affären blir slutligen klar i maj efter nämndbeslut och beslut i kommunfullmäktige.

– Vi har en stor projektportfölj som möjliggör fortsatt god tillväxt. I skrivande stund har vi en projektportfölj som möjliggör framtida investeringar om 17 miljarder kronor, framför allt koncentrerade till Uppsala, Sickla och Hagastaden i Stockholm. Till dessa 17 miljarder kronor tillkommer projektuvecklingen i Slakthus området. I slutet av september tecknade vi ett hyresavtal med Academic Work som väljer att samla stora delar av sin verksamhet i nya Life City i Haga-staden, Stockholm. Hyresavtalet är till hyresvärde det största i Atrium Ljungbergs historia och omfattar drygt 17 000 kvadratmeter kontor. I och med detta tog vi beslut om projektet som omfattar 32 000 kvadratmeter ljus BTA, en investering om cirka 1,9 miljarder kronor, inklusive tidigare markförvärv, och ett hyresvärde om cirka 107 miljoner kronor plus tillägg. I Sickla pågår utvecklingen mot tät och blandad stad. I början av hösten togs första spadtaget till det nya hotellet Tapetfabriken som Nordic Choice Hotels kommer att driva genom sin kedja Clarion Collection. Intill Tapetfabriken byggs även Curanten, ett hus för vård och hälsa och lite längre bort är grundarbetet för det första bostadskvarteret på Nobelberget, som säljstartade i september, igång.

– Det var länge sedan vi uppdaterade våra finansiella mål. Fokus ska fortsatt vara lönsamhet och tillväxt samt ekonomisk stabilitet. Med den fantastiska projektportfölj vi har idag är det dags att höja investeringsmålet för vår projektutveckling från 1 mdkr till 2 mdkr per år. Vi växlar ut vårt soliditetsmål till förmån för ett belåningsgradsmål om maximalt 45 procent över tid eftersom vår fina externa rating även framgent kommer stå i fokus. Slutligen lämnar vi vårt driftnettotillskottsmål och inför ett avkastningsmål på eget kapital om tio procent per år. Dessa mål är alla långsiktigt relevanta.

– Sverige har haft en stark konjunktur under många år. Mycket tyder på att vi nu passerat toppen av konjunkturen. Tillväxten mattas av i Sverige. Det är svårt att sia om hur de närmaste åren kommer se ut men många talar om en mjuklandning. Atrium Ljungberg har goda förutsättningar även framgent. Vi finns i Sveriges fyra storstäder och vi har en stor projektportfölj som borgar för tillväxt. Framförallt är det bristen på attraktiva kontor i centrala lägen som gör att det kommer finnas en fortsatt stor efter frågan.

– Utmaningen finns på handelssidan där e-handelns utveckling står för all tillväxt. Vi arbetar aktivt med att våra platser ska innehålla ett attraktivt och relevant innehåll. Och i vår stadsutvecklingsstrategi är handel, service och restauranger avgörande för att skapa attraktiva platser där människor vill vara. För vi är inte nöjda förrän "alla vill leva i vår stad". Tack alla kunder, medarbetare och samarbetspartners för ett fantastiskt 2018!

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Arnhults – Sveriges starkaste familj?

Karriär Mia Arnhult tillhör de mest vältränade i branschen. Nu kämpar M2:s vd tillsammans med barnen om titeln "Sveriges starkaste familj".

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY