Image

Atrium Ljungberg sänker resultatprognos

Bolag Atrium Ljungberg sänker sin prognos för årets resultat före skatt och värdeförändringar från 940 till 930 miljoner kronor.
Publicerad den 23 Oktober 2015
Ingalill Berglund. Bild: Atrium Ljungberg
Ingalill Berglund.

Ingalill Berglund skriver i vd-ordet:

- Vi sänker vår prognos för 2015 för resultat före värdeförändringar och skatt från 940 till 930 miljoner kronor med anledning av försäljningen av de fyra handelsfastigheterna. Framtida värdeförändringar, fastighetsförvärv eller försäljningar har inte beaktats.

Affären gäller de fyra handelsfastigheterna som Atrium Ljungberg ingick avtal om försäljning om i somras. Frånträdet har skjutits upp till november på grund av finansieringsproblem.

Nettoomsättningen för niomånadersperioden ökade till 1 830 miljoner kronor (1 714) varav hyresintäkter ökade till 1 571 miljoner kronor (1 481).

Uthyrningsgraden uppgick till 94 procent (2014-12-31, 93), inklusive projektfastigheter.

Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 1 084 miljoner kronor (1 020), vilket motsvarar en överskottsgrad om 69 procent (69). Ökningen i driftöverskottet är i huvudsak hänförlig till fastighetsförvärv och färdigställda projekt.

Resultat före värdeförändringar ökade till 718,1 miljoner kronor (652,4).

Orealiserade värdeförändringar fastigheter ökade till 1 400,1 miljoner kronor (426,1) främst på grund av marknadens lägre avkastningskrav och högre hyresnivåer till följd av omförhandlingar och nyuthyrningar. Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till 39,3 miljoner kronor (–622,8) då marknadsräntorna ökat något på de löptider som derivat tecknats.

Periodens resultat uppgick till 1 683,6 miljoner kronor (370,3), vilket motsvarar 12,64 kronor per aktie (2,81). Ökningen förklaras i huvudsak av ökade fastighetsvärden, orealiserade värdeförändringar på derivat samt ett ökat driftöverskott på grund av fastighetsförvärv och färdigställda projekt.

- Den heta fastighetsmarknaden och det låga ränteläget har bidragit till ett starkt resultat. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1,4 miljarder kronor, motsvarande fem procent, driftöverskottet ökade med drygt sex procent och resultat före värdeförändringar och skatt ökade med tio procent, skriver Ingalill Berglund.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Kungsleden fyller på med bostäder på Finnslätten

Bygg/Arkitektur Vill tillföra närmare 400 bostäder inom det stora utvecklingsområdet för att stödja behov från framtida verksamheter.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY