Image
Annica Ånäs.
Annica Ånäs. Bild: Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg: Oförändrad prognos

Bolag Atrium Ljungbergs resultat före värdeförändringar ökar i niomånadersrapporten till 945 miljoner kronor (937). Prognosen om 1 200 miljoner kronor för helåret kvarstår.
Publicerad den 18 Oktober 2019

Niomånaderssiffrorna:
• Nettoomsättningen ökade till 2 073 mkr (1 968) varav hyresintäkter ökade till 1 933 mkr (1 799). Hyresintäkterna i jämförbart bestånd ökade med 6,5 procent.

• Uthyrningsgraden uppgick till 92 procent (94), inklusive projektfastigheter.

• Nettouthyrningen uppgick till - 75 mkr (116) varav -16 mkr (83) avsåg projektfastigheter.

• Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 1 315 mkr (1 254), exklusive effekten av införandet av IFRS, en ökning med 4,9 procent. Överskottsgraden uppgick till 68 procent (70).

• Resultat före värdeförändringar ökade till 945 mkr (937).

• Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter ökade till 1 597 mkr (1 390). Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till -554 mkr (27).

• Periodens resultat uppgick till 1 762 mkr (2 151), vilket motsvarar 13,55 kr/aktie (16,25).

• Investeringar i egna fastigheter ökade till 1 217 mkr (1 176).

• Förvärv av fastigheter ökade till 1 166 mkr (167).

• Försäljningar av fastigheter ökade till 1 031 mkr (127).

• Prognosen för 2019 uppgår oförändrat till 1 200 mkr för resultat före värdeförändringar. Resultat efter skatt bedöms uppgå till 1 820 mkr, motsvarande 14,00 kronor per aktie.

Vd Annika Ånäs:
– Jag är glad över att såväl hyresintäkter som driftnetton ökar. Detta är ett resultat av flera färdigställda projekt, nya uthyrningar och lyckade omförhandlingar. Vi behåller vår prognos om 1 200 miljoner kronor för resultat före värdeförändringar trots vår bostadsförsäljning i Ärvinge i Kista, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY