Image
Life City är ett av projekten som nu finansieras genom grönt lån från EIB.
Life City är ett av projekten som nu finansieras genom grönt lån från EIB. Bild: Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg lånar grönt av EIB

Ekonomi/Finansiering Atrium Ljungberg har tecknat ett grönt låneavtal om en miljard kronor med Europeiska Investeringsbanken. Lånet är icke säkerställt med en löptid på åtta år och är kopplat till projekten Bas Barkarby i Järfälla och Life City i Stockholm.
Publicerad den 18 Juni 2020

Atrium Ljungbergs låneportfölj om cirka 20 miljarder kronor består till hälften av kapitalmarknadsfinansiering och till hälften av bankfinansiering och direktfinansiering.

Banklånet om en miljard kronor är det första som Atrium Ljungberg och Europeiska Investeringsbanken genomför tillsammans. Lånet har en löptid på åtta år efter att utbetalning skett, vilket kan göras inom en treårsperiod. Lånet ska användas till att finansiera uppförandet av två nya energieffektiva byggnader, Bas Barkarby i Järfälla och Life City i Stockholm. Nybyggnationsprojekten uppnår EIB:s krav för "nearly-zero-energy buildings".

– Vi är väldigt glada att genomföra vår första finansiering med Europeiska Investeringsbanken och därigenom stärka vår finansieringsbas ytterligare. Lånet hos EIB ger oss även ett kvitto på att vårt hållbarhetsarbete uppskattas av bankerna vilket ger oss tillgång till långsiktig grön finansiering av bolagets energieffektiva nyproduktionsprojekt, säger Martin Lindqvist, CFO på Atrium Ljungberg.

– EIB har under lång tid varit en stark förespråkare för energieffektiva byggnader i Sverige, säger EIB:s vicepresident Thomas Östros, och fortsätter:
– Vi vet att bostäder och kontorsbyggnader har höga koldioxidutsläpp, främst på grund av ineffektiv isolering. I linje med den gröna återhämtningen från den pågående kris som nu råder, stödjer EIB helhjärtat denna typ av projekt, vilket har adderats till det stora antalet klimatrelaterade projekt som EIB har bidragit till att finansiera i Sverige de senaste åren.

FAKTA Bas Barkarby och Life City
Bas Barkarby – Den första etappen av Bas Barkarby byggstartades under det andra kvartalet 2019 och omfattar cirka 25 000 kvm. Här sammanförs utbildning med näringsliv och kultur och skapar en helt ny mötesplats. Järfälla kommun kommer att hyra närmare 11 000 kvm för gymnasieutbildning, multihall, bibliotek och annan kulturverksamhet. Utöver detta kommer Bas Barkarby att innehålla kontor, restaurang och gym. För närvarande pågår stomresning och fasadarbeten. Första inflyttning beräknas ske under det första kvartalet 2022 och projektet ska certifieras enligt Breeam Very Good.

Life City – Invid Nya Karolinska Solna byggs Life City. Byggnaden, som ska certifieras enligt Breeam Excellent, omfattar 27 500 kvm uthyrbar area. Life City ska bli ett nytt centrum för affärsutveckling och service kopplat till vård, forskning och life science. Största hyresgäst blir Academic Work som tecknat avtal om 17 000 kvm. Första inflyttning beräknas ske under fjärde kvartalet 2021. Hela huset beräknas stå färdigt under våren 2022.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Så kan det nya megabolaget styras framöver

Bolag En sammanslagning av Kungsleden och Castellum skulle skapa Nordens största noterade kommersiella fastighetsbolag med en fastighetsportfölj värd hela 157 miljarder kronor. Fastighetssverige berättar mer om hur det potentiella megabolaget kan komma att styras.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY