Image
Annica Ånäs.
Annica Ånäs. Bild: Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg: Hyresintäkter ökar efter förvärv

Bolag På tisdagsmorgonen presenterade Atrium Ljungberg sin delårsrapport för andra kvartalet.
Publicerad den 9 Juli 2019

Atrium Ljungbergs delårsrapport januari-juni 2019 i korthet:
# Nettoomsättningen ökade till 1 358 mkr (1 311) varav hyresintäkter ökade till 1 280 mkr (1 198). Hyresintäkterna i jämförbart bestånd ökade med 6,5 procent.
# Uthyrningsgraden uppgick till 93 procent (94), inklusive projektfastigheter.
# Nettouthyrningen uppgick till -14 mkr (40) varav 23 mkr (12) avsåg projektfastigheter.
# Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 879 mkr (831). Exklusive effekten av införandet av IFRS 16 ökade driftöverskottet till 864 mkr (831). Överskottsgraden uppgick till 67 procent (69).

# Resultat före värdeförändringar ökade till 626 mkr (621).
# Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter ökade till 1 314 mkr (1 216). Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till -374 mkr (-72).
# Periodens resultat uppgick till 1 227 mkr (1 733), vilket motsvarar 9,42 kr/aktie (13,06).
# Investeringar i egna fastigheter ökade till 815 mkr (775).
# Förvärv av fastigheter ökade till 1 160 mkr (167).

# Inga försäljningar av fastigheter genomfördes under perioden (127 mkr)
# Prognosen för 2019 uppgår oförändrat till 1 200 mkr för resultat före värdeförändringar. Resultat efter skatt bedöms uppgå till 1 700 mkr, motsvarande 13,08 kr/aktie.

– Vi har tagit stora strategiska grepp inför framtiden och har en fantastisk projektportfölj med möjligheter att investera ytterligare 24 miljarder kronor i egna fastigheter och markanvisningar, kommenterar Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.

- Anthon Näsström
anthon@fastighetssverige.se

Ämnen

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY