Image
Annica Ånäs.
Annica Ånäs. Bild: Christoffer Edling

Atrium Ljungberg antar nya hållbarhetsmål

Bolag Atrium Ljungberg styrelse har antagit ny hållbarhetsstrategi och nya hållbarhetsmål för bolaget. Målen sträcker sig från 2022 till 2030 och syftar till att styra företaget mot en hållbar utveckling och bidra till att nå bolagets vision: "Alla vill leva i vår stad."
Publicerad den 16 December 2021

De nya hållbarhetsmålen i korthet:
# Atrium Ljungberg ska vara klimatneutrala 2030 vilket mäts i kgCO2e/BTA för byggprojekten samt kgCO2e/kvm för förvaltningen.
# År 2025 ska Atrium Ljungberg minskat sin klimatpåverkan i byggprojekt genom att livscykelanalysen påvisar på en halvering av kgCO2e/BTA.
# Atrium Ljungbergs platser ska nå minst 90% i det nya indexet för social hållbarhet, Vår stad, år 2030.
# 100% av de betydande inköpen ska år 2025 vara utvärderade utifrån Atrium Ljungbergs leverantörspolicy.
# Atrium Ljungberg ska årligen genomföra minst två utvecklingsprogram för leverantörer för att gemensamt utveckla hållbarhetsarbetet för bolaget såväl som för branschen.
# Atrium Ljungberg ska fortsatt placera sig på listan över Sveriges bästa arbetsgivare och nå ett index om minst 85% GPTW (Great Place to Work).

– Jag är glad över att vi äntligen kan kommunicera våra nya, långsiktiga hållbarhetsmål. Hållbarhet är en viktig affärsfråga och en avgörande del i vår strategi som handlar om hållbar innovativ stadsutveckling, säger Annica Ånäs, vd för Atrium Ljungberg.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Juristen: "Mäklarna behöver bli bättre i att upptäcka försök till penningtvätt"

Ekonomi/Finansiering Antalet rapporterade försök till penningtvätt genom fastighetsaffärer ökar menar förbundsjuristen på Mäklarsamfundet. Det behövs mer utbildning och att man jobbar mer aktivt med frågorna inom mäklarkåren, det säger Emil Ericsson som är expert på penningtvätt. Här kommer han med fyra konkreta tips på hur man kan undvika att fastigheten säljs i kriminella syften.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige