Image
Östersund Frösön
Östersund Frösön Bild: Tomas E Johansson/Fjellfotografen

Arwidsro utvecklar särskilt boende i Östersund

Bygg/Arkitektur Arwidsro har tecknat planavtal med Östersunds kommun om att utveckla kv Skjutbanan 1 med flera i centrala Östersund.
Publicerad den 24 Augusti 2020

Planavtalet syftar till att detaljplan ändras så att den nya planen medger byggande av bostäder och särskilt boende för äldre (SÄBO) samt underjordiskt garage. Marken omfattar de kommunalt ägda fastigheterna Skjutbanan 1 och 7, som idag används för allmän parkering, samt del av den privatägda fastigheten Skjutbanan 2.

Miljö- och samhällsnämnden gav, den 15 juni 2020, ett positivt planbesked för planläggning enligt ovan.

Planarbetet sker i samarbete med Klas Förvaltning i Östersund.

– Östersund är i en spännande utveckling som helhet och i stadskärnan i synnerhet. Det är glädjande att vi hittat ett samarbete med Klas Förvaltning och kommunen om att utveckla denna centrala plats till en hållbar och bestående livsmiljö, säger Tobias Kjellin, affärsområdesansvarig på Arwidsro Samhällsfastigheter.

Östersunds kommun med dryga 60 000 invånare är regionens tillväxtmotor. Arbetsmarknaden kännetecknas av ett näringsliv med många småföretag inom ett vitt spann av branscher och ett starkt myndighetskluster. Besöksnäringen är stark och erbjuder ett varierat utbud av besöksmål året runt. Stadens utbud av kultur, evenemang och handel bidrar till en levande och trivsam stadskärna. Östersund är en universitetsstad, med såväl Mittuniversitetet som Skiduniversitetet. Östersund är en internationell metropol för tävling, träning och utveckling inom flera olika vinteridrotter.

Östersunds kommun har antagit en ambitiös klimatstrategi, vilken är vägledande för att hela Östersund ska vara fossilfritt och energieffektivt 2030. Det innebär noll fossila koldioxidutsläpp, 30 procent minskad energiförbrukning jämfört med 2010 och minskade utsläpp från konsumtion.

– De strategiska utvecklingsområdena i kommunens klimatstrategi går helt i linje mer våra ambitioner och vi ser fram emot givande dialoger och samverkan. Just samverkan, tidiga och konkreta dialoger är avgörande för att vi ska lyckas skapa hållbara livsmiljöer, säger Maria Björkling, hållbarhetsansvarig på Arwidsro.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Arwidsro på Branschguiden

Vi utvecklar fastigheter som skapar en helhet, genom att samla olika kompetenser – såsom samhällsplanerare, arkitekter, tekniska experter, konstnärer – och få dessa att samverka med ett gemensamt kvalitetsfokus i alla dimensioner.

DE LIVSMILJÖER VI TILLSAMMANS SKAPAR SKA FÅ MÄNNISKOR ATT MÅ BRA.

Vår ambition är att vara ett ansvarstagande, personligt och överraskande fastighetsföretag med innovativa lösningar. Bara med hög kvalitet kan vi bygga förtroendefulla relationer och nå våra hållbara och långsiktiga mål. Vi prioriterar alltid långsiktig kvalitet även om ...

Läs mer om Arwidsro på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Tyska investeraren om svenska marknadens attraktion

Bolag Johan Lagerdahl, Country Manager och Head of Asset Management på Patrizia Sverige, kommenterar bolagets senaste miljardinvestering i Malmö och berättar varför de fortsätter att växa i Norden samt varför pandemin inte har varit en utmaning för den tyska investeraren.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY