Image
Rutger Arnhult, vd för Klövern.
Rutger Arnhult, vd för Klövern. Bild: Klövern

Arnhult: "Resultatmässigt mycket starkt"

Bolag Klövern presenterar en stark bokslutskommuniké.
Publicerad den 12 Februari 2020

I sitt vd ord summerar Rutger Arnhult:
"När vi summerar 2019 kan vi konstatera att året varit väldigt intensivt och resultatmässigt mycket starkt. Vi är särskilt stolta över den höga nettoinflyttningen, utvecklingen i jämförbart bestånd och den fina avkastningen på eget kapital. Vi har fortsatt att renodla fastighetsbeståndet till färre orter i Sverige och samtidigt investerat ytterligare i våra huvudorter, både på hemmamarknaden och utomlands. Affärstempot har varit högt med fokus på lönsamhet, hållbarhet, strukturell renodling och finansiell förstärkning i syfte att skapa ett ännu starkare Klövern för framtiden"

Rapporten i siffror:
*Intäkterna ökade med 12 procent till 3 638 mkr (3 250).
*Driftöverskottet ökade med 14 procent till 2 463 mkr (2 170).
*Förvaltningsresultatet ökade med 9 procent till 1 462 mkr (1 344).
*Resultatet före skatt uppgick till 3 433 mkr (3 688) och resultatet efter skatt, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till 3 003 mkr (3 345) motsvarande 3,24 kr (3,54) per stamaktie.
*Avkastningen på eget kapital uppgick till 15,9 procent (21,2).
*Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 2 125 mkr (2 309). Projektutveckling, inklusive utveckling av byggrätter, bidrog med värdeökningar på fastigheter om 681 mkr (910).
*Efter tillträde av 3 fastigheter för 959 mkr, frånträde av 86 fastigheter för 5 029 mkr och investeringar om 1 550 mkr uppgick värdet på fastighetsportföljen till 52 377 mkr.
*Räntetäckningsgraden uppgick till 2,6 (2,7), belåningsgraden minskade till 50 procent (56) och den justerade soliditeten ökade till 43,5 procent (37,4).
*EPRA NAV ökade med 17 procent till 21,17 kr (18,13).
*För räkenskapsåret 2019 föreslår styrelsen en utdelning om totalt 0,50 kr (0,46) per stamaktie att utbetalas vid fyra tillfällen och en utdelning om totalt 20,00 kr (20,00) per preferensaktie att utbetalas vid fyra tillfällen.

- Victor Friberg
victor@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

"Bankerna ser vilken stark ägare vi har"

Bolag Per Ekelund, vd för Victoria Park och Hembla, berättar om månaderna som vd för två bostadsbjässar under pandemin, den senaste rekryteringen och hur han ser på framtiden för bolagen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY