Image
Dieter Sand.
Dieter Sand. Bild: Arlandastad

Arlandastad till börsen – SBB ökar sitt ägande

Bolag Arlandastad är på väg att noteras på First North. Inga befintliga aktier säljs i samband med noteringen. SBB och Prior & Nilsson tecknar sig för en stor del av nyemissionen.
Publicerad den 25 Augusti 2021

Erbjudandet avses att genomföras till ett pris om 67,50 SEK per aktie, motsvarande ett värde på Arlandastads aktier om cirka 3 844 MSEK före erbjudandet.

Bolaget planerar en nyemssion om 460 miljoner kronor, inklusive en övertilldelningsoption om 15 procent.

SBB (som sedan tidigare äger 15 procent) och Prior & Nilsson har åtagit sig att teckna aktier för 338,5 miljoner kronor.

Per 30 juni 2021 förfogade Arlandastad över en fastighetsportfölj med ett marknadsvärde om cirka 5,8 miljarder SEK samt en projektportfölj med ett potentiellt värde om cirka 30 miljarder SEK, genom vilken bolaget förväntas skapa förädlingsvinster om cirka 5–7 miljarder SEK de kommande åren.

– Även om vi har betydande förädlingspotential kvar i området kring Arlanda är det givetvis mycket tillfredställande att som grundare och långsiktig ägare kunna ta bolaget till en noterad miljö. Det ger oss möjlighet att accelerera den organiska expansionen och samtidigt potential att skapa ytterligare tillväxt genom strategiska förvärv och samarbeten, säger Per Taube, grundare och huvudägare av Arlandastad Group.

– Arlandastad Group har genom åren byggt upp en fantastisk kompetens och kunskap kring att utveckla och förädla markområden till arbets-, mötes- och eventplatser. Denna kunskap kan vi nu, via en notering och tillgång till en större kapitalmarknad, nyttja för att bredda verksamheten till nya geografier, nya områden och nya projekt genom att förädla fastigheter och utveckla markområden som skapar värde för såväl våra aktieägare som för samhället i stort, säger Peter Wågström, styrelseordförande för Arlandastad Group.

– Vid sidan av att realisera den fulla potentialen i vårt stora markområde i Arlandastad har vi för avsikt att bredda vår verksamhet geografiskt med nya strategiska fastighetsprojekt där vi identifierar en stor förädlingspotential. Vår egen organisation har genom åren byggt upp ett gediget kunnande som skapar nya möjligheter och rätt förutsättningar för att driva eller samverka med partners i en rad potentiella fastighetsaffärer och därmed skapa värde för såväl hyresgäster, medarbetare och ägare, säger Dieter Sand, vd för Arlandastad Group.

Arlandastad Group hade per 30 juni 2021 ett substansvärde (NAV) om cirka 76,1 SEK per aktie, motsvarande ett totalt substansvärde om cirka 4,3 miljarder SEK, och genererade en omsättning om cirka 144 MSEK under de tolv månader som avslutades samma datum.

Vidare redovisade bolaget en avkastning på det egna kapitalet om cirka 16 procent för samma period och hade en belåningsgrad om cirka 27 procent per 30 juni 2021. Arlandastad Group har sedan 2008 fram till 30 juni 2021 skapat förädlingsvärden om cirka 3,9 miljarder SEK och hade per 30 juni 2021 en balansomslutning om cirka 6 miljarder SEK.

Per 30 juni 2021 förfogade bolaget över förvaltningsfastigheter om cirka 111 000 kvadratmeter samt detaljplanerade, outnyttjade byggrätter om 627 600 kvadratmeter med ytterligare cirka 500 000 kvadratmeter byggrätter där detaljplanearbete pågår. Därutöver uppskattar bolaget att ytterligare cirka 150 000 kvadratmeter byggrätter kan framarbetas på befintliga markinnehav genom förtätning av nuvarande detaljplaner. Efter genomförande av byggnation på samtliga planerade byggrätter beräknas bolagets fastighetsbestånd bestå av cirka 1,3–1,4 miljoner kvadratmeter.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Så stora är skillnaderna i yielder mellan Sverige och Danmark

Bolag Croisette håller ångan uppe i Danmark och förmedlar en ny affär där en utländsk investerare tar sig in på den danska marknaden. Martin Spangdahl-Fafara, Managing Director på Croisette Danmark, berättar för Fastighetssverige om affären, hur yielderna Danmark skiljer sig från Sverige, det utländska intresset på den danska marknaden och hur han tror att Croisette kan göra skillnad på den danska marknaden.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige