Image
Areim köper DN-skrapan från Fabege.
Areim köper DN-skrapan från Fabege. Bild: Fabege

Areim köper DN-skrapan för 3,5 miljarder

Transaktioner Areim har förvärvat ett av Stockholms mest kända landmärken, DN-skrapan belägen på Kungsholmen i Stockholms innerstad från Fabege för 3,545 miljarder kronor. Fastigheten, Trängkåren 7, omfattar 56 500 kvadratmeter, varav merparten utgörs av kontor. Byggnaden uppfördes mellan åren 1960 och 1964 efter ritningar av arkitekt Paul Hedqvist.
Publicerad den 29 November 2019

Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till drygt 77 000 kvadratmeter varav 56 500 kvadratmeter kontor och resterande del garage. Byggnaden är i stort sett fullt uthyrd och inrymmer bland annat Bonnier News, inklusive Dagens Nyheter, Dagens Industri och Expressens redaktioner och kontor. I övrigt finns ett stort antal andra kontorshyresgäster, en publik lunchrestaurang, lager, gym/simhall och garage. Fastigheten är certifierad enligt Breeam-in-use, nivå very good.

Fastigheten har varit i Fabeges ägo sedan 2007 då den förvärvades från Niam. Vid den tidpunkten var Bonnierkoncernen den helt dominerande hyresgästen. Sedan dess har en långsiktigt värdeskapande utveckling pågått och värdet har mer än fördubblats.

I Fabeges portfölj utgör fastigheten en solitär utanför våra mest prioriterade delmarknader. I den framtida utvecklingen finns synergier vid nyttjandet av kommande byggrätter för den fastighetsägare som äger både Trängkåren 7 och grannfastigheten (Swecohuset). Areim som äger grannfastigheten är därmed en naturlig köpare.
– Trängkåren har tillfört mycket värde till Fabege under innehavstiden, men potentialen framåt är begränsad för oss. I det kortare perspektivet medför affären en starkare balansräkning och stärkta nyckeltal. I det längre perspektivet frigörs utrymme för framtida planerad och värdeskapande projektutveckling i våra prioriterade områden, kommenterar Stefan Dahlbo, vd för Fabege.

Areim ser läget i Stockholms innerstad med närhet till allmänna kommunikationer, mixen av kontor, bostäder och skolor i närområdet bidrar också till att fastigheten är intressant. Med Areims erfarenhet av att förädla fastigheter i Stockholm är ambitionen att kunna öppna upp fastigheten mer för att tydligare integrera den i sin omgivning.
– Förvärvet av Trängkåren 7 ger oss stora möjligheter att utveckla inte bara en fastighet utan att bidra till utvecklingen av en stadsdel. Den typ av stadsutveckling har vi god erfarenhet av, dessutom äger vi sedan tidigare Trängkåren 6 (SWECO-huset) och är delägare i Lysbomben 5 (Socialstyrelsen) i samma område. Delmarknaden är en etablerad del av Stockholms innerstad där vi ser stor potential, säger Therese Rattik, vd för Areim.

För Fabege medför transaktionen en orealiserad värdeförändring om 36 miljoner kronor vilken kommer att redovisas i fjärde kvartalet. Transaktionen medför också en upplösning av uppskjuten skatt om 359 miljoner kronor. Sammantaget innebär det en vinst om 395 miljoner kronor efter skatt. På fastigheten pågår därutöver ett arbete med framtagande av ny detaljplan. Vid lagakraftvunnen detaljplan ska Fabege ha rätt till en tilläggsköpeskilling. Denna beräknas kunna uppgå till maximalt 100 miljoner kronor och kommer att redovisas i samband med att den faller ut.

Areim tillträder fastigheten den 23 januari 2020.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Lediga Fastighetsjobb

Senast från Fastighetssverige Plus

Därför tankade insidern aktier i Diös

Bolag Styrelseledamoten Ragnhild Backman har fyllt på med fler aktier i Diös. Fastighetssverige når henne på telefon när hon befinner sig på Åre Business Forum. Här är bakgrunden till investeringsbeslutet och därför är Diös ett bättre val än de andra fastighetsföretagen: "Finns mycket spännande".

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY