Image
Joakim Alm.
Joakim Alm. Bild: Axel Ohlsson

Alm genomför riktad nyemission av preffar – finansierar byggrätter

Ekonomi/Finansiering Alm Equity genomför en riktad nyemission av preferensaktier till M6 Capital AB som betalning för förvärv av byggrätter vid Telefonplan.
Publicerad den 30 Juli 2020

Alm Equity har träffat avtal med M6 Capital AB, om förvärv av 75 preferensaktier av serie B i Slipskäraren Holding AB. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 69 893 587 kronor. Köpeskillingen ska erläggas i form av preferensaktier i Alm Equity och förvärvet har därför varit villkorat av att beslut om apportemission för detta syfte fattas i Bolaget.

Slipskäraren äger idag byggrätter i fyra projekt vid Telefonplan innehållandes totalt cirka 860 bostäder. Underliggande byggrättsvärde i transaktionen är ca 13 900 kr per ljus BTA bostad. Bostäderna är till övervägande del tänkta att ingå i Svenska Nyttobostäders förvaltningsportfölj.

Mot bakgrund härav har styrelsen för Alm Equity idag den 29 juli 2020, med stöd av bemyndigande beviljat av årsstämman den 28 maj 2020, beslutat om en riktad nyemission av preferensaktier i Bolaget, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till M6.

Styrelsebeslutet innebär sammanfattningsvis att aktiekapitalet ska ökas med högst 6 412 250 kronor genom utgivande av högst 641 225 nya preferensaktier. Teckningskursen är 109 kronor per preferensaktie. Teckningsberättigad är M6 som, enligt vad som beskrivits ovan, ska tillskjuta 75 preferensaktier av serie B i Slipskäraren som betalning, detta motsvarar 7,5 procent av projektet. Därigenom tillförs Alm Equity apportegendom i form av preferensaktier av serie B i Slipskäraren motsvarande ett totalt värde om 69 893 525 kronor.

Teckningskursen innebär en premie om 0,4 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Alm Equitys preferensaktier på Nasdaq First North Growth Market under perioden mellan den 1 juni 2020 till och med den 1 juli 2020. Teckningskursen har överenskommits mellan parterna och styrelsen bedömer att angiven teckningskurs ligger nära den marknadsmässiga nivån för Bolagets preferensaktie.

Bolaget äger sedan tidigare cirka 59,1 procent av Slipskäraren. Efter apportemissionen kommer ALM Equity att äga cirka 66,3 procent av aktierna i nämnda bolag.

- Anthon Näsström
anthon@fastighetssverige.se

Ämnen

Partnertext

Framtidens laddsystem för elbilar

Presenteras av ChargeNode

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

"Älskar det här bolaget"

Bolag Vid årsskiftet kommer Hufvudstaden första gången på 2000-talet ha en annan vd än Ivo Stopner. Tillträdande Anders Nygren berättar om tankarna när han fick frågan och om arbetet med överlämningen från sin företrädare.Vid årsskiftet kommer Hufvudstaden första gången på 2000-talet ha en annan vd än Ivo Stopner. Tillträdande Anders Nygren berättar om tankarna när han fick frågan och om arbetet med överlämningen från sin företrädare.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY