Image
Joakim Alm.
Joakim Alm. Bild: Axel Ohlsson

Alm: Förvånad om inte fler dotterbolag visar värden som noterade

Bolag Joakim Alm konstaterar att noteringen av Svenska Nyttobostäder har synliggjort stora värden och antyder i vd-ordet att fler dotterbolag kan komma att noteras.
Publicerad den 25 November 2020

Alm Equitys Q3-siffror:
Nettoomsättning: 215 mkr (350).
Resultat: 40 mkr (-1).
Likvida medel: 542 mkr (220).
Balansomslutning: 9 208 mkr (7 654).
Resultat per stamaktie, kr: 1,14.

Vd Joakim Alm:
– När Svenska Nyttobostäders aktier noterades på Nasdaq First North Growth Market i början av november var det en milstolpe i ALM Equitys historia. Noteringen är resultatet av en idé som vi genom åren har finslipat och sedan vid rätt tidpunkt kommersialiserat, finansierat, bolagiserat, realiserat och nu slutligen noterat.

– Uppbyggnaden av förvaltningsaffären har i mycket förenklad form handlat om att ALM Equity har haft en idé, investerarna har kapitalet och vinsten delas lika. För investerarna har noteringen inneburit att de fått en fantastisk avkastning på sin investering som nu består av aktier i ett noterat förvaltningsbolag. För ALM Equity har detta inneburit att bolagets innehav i form av 37 miljoner stamaktier i Svenska Nyttobostäder löpande värderas av aktiemarknaden. Börskursen indikerar idag ett värde på ALM Equitys aktiepost på 4,5 Mdkr att jämföra med anskaffningsvärdet på knappt ett par miljoner.

– Alm Equity är nu ägare i ett noterat bolag som har en unik setup där tillväxten redan är säkrad med tre fjärdedelar av förvaltningsportföljen som löpande kommer tillträdas fram till 2025 och där teckningsförbindelser säkrat upp det egna kapital som krävs. När vi utvecklar våra bolag så tvekar vi inte att ta nya vägar.

– Genom noteringen av Svenska Nyttobostäder har vi visat att vi har gått från ord till handling och kommer att fortsätta med att utveckla både befintliga och nya verksamheter och bolag. Vi är duktiga på att tolka trender på marknaden. Utifrån vår marknadssyn så utvecklar, finansierar och skapar vi förutsättningar för tillväxt. Vi är fokuserade på att skapa värde och tillväxt som gör att alla parter i affären blir vinnare.

– Vi har nu visat att vi kan genomföra detta vilket öppnar upp för flera framtida scenarier. Ett som är säkert är att ALM Equity kommer fortsätta att utvärdera vilka ytterligare idéer som går att kommersialisera och bolagisera. Jag skulle bli förvånad om det inte är fler av våra dotterbolag som bäst visar sina fulla värden i en noterad miljö.

– Detta är också en tydlig markering att ALM Equitys omdaning till bolagsutvecklare under de senaste tre åren har varit framgångsrik. Bostadsutvecklingen finns givetvis kvar i affärsområde Projektutveckling och har bolagiserats i ALM Småa Bostad AB, men verksamheten har stöpts om och har idag full fokus på att sälja bostäder till förvaltningsmarkanden. ALM Småa Bostad står idag starka och har goda möjligheter att delta i stora strategiska affärer.

– Med framgångarna i ryggen kommer vi, genom affärsområde Förvaltning, bygga upp en förvaltningsportfölj med hjälp av de övriga koncernbolagen. Till exempel så räcker ALM Småa Bostads kvarvarande byggrättsportfölj gott och väl till att skapa ett nytt bolag av Svenska Nyttobostäders storlek. På så sätt skapar vi nya värden i ALM Equity vilka realiseras när tiden är inne. Men kanske väljer vi att gå snabbare fram och utnyttjar våra nya muskler för strukturaffärer eller går samman med något bolag i branschen?

– Det känns mycket stimulerande att ha uppnått detta etappmål. Jag är stolt över vår koncern och vår personal som har gjort ett fantastiskt arbete. När jag blickar framåt kan jag konstatera att möjligheterna för ALM Equity är mycket stora. Någon egentlig konkurrent inom vår nisch ser jag inte samtidigt som marknadsförutsättningarna gynnar oss.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Partnertext

Senast från Fastighetssverige Plus

Saxborn: "Castellums aktieägare sitter i en guldsits"

Bolag Castellum redovisade en oväntat stark nettouthyrning under avslutningen av 2020 och vd:n Henrik Saxborn tycker det vittnar om en stor motståndskraft på den nordiska kontorsmarknaden. För Fastighetssverige berättar han mer om bolagets starka bokslut, hur han ser på konkurrensen kring Entra och varför Castellums aktieägare är i ett guldläge oavsett om Entra-affären slutförs eller inte.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY