Image

Alm Equity köper projekt i Sollentuna och Nacka

Transaktioner Alm Equity går in i stora projekt i både Sollentuna och Nacka.
Publicerad den 1 April 2016

I Sollentuna köper Alm Equity (ägarandel 80 procent) en del av fastigheten Städet 2 i södra Häggvik. Detaljplanen medger cirka 1 200 bostäder fördelat på 75 000 kvadratmeter BTA bostäder och 10 000 kvadratmeter BTA kommersiellt och garage/parkering.

Södra Häggvik är under stor exploatering – från kontor- och industriområde till en ny, spännande stadsdel. Tillsammans med andra aktörer i området skall Alm Equity skapa en innovativ stadsdel där det bereds plats för boende, service, kontor, butiker och restauranger. Byggnationen skall uppföras med stadskaraktär, hög gestaltningsgrad, varierande lägenhetsstorlekar och med olika upplåtelseformer. Stadsrummet skall utformas med kvartersstruktur och levande gatunät där torg, lekplatser och gröna rum skall prioriteras. Stinsen och goda kommunikationer ligger några minuters gångväg bort.

- Södra Häggvik som område genomgår en stor förändring och vi ser fram emot att få vara med och utveckla Sollentunas nya stad. Vi ser Sollentuna som ett viktigt och växande centrum norr om Stockholm - där bebyggelsen influeras av stadens puls, ett utmärkt kommunikationsläge och närheten till grönområden, Edsviken och rekreationsområden. Detta är kvaliteter som vi vet att våra kunder uppskattar, säger Joakim Alm.

I Nacka köper Alm Equity (ägarandel 100 procent) fastigheten Sicklaön 367:5 i Jarlaberg.

Fastigheten består idag av butiker i ett envåningshus samt en parkeringsplats. Syftet med förvärvet är att genom en detaljplaneändring möjliggöra bostadsbebyggelse med butikslokaler i bottenplan.

Nacka kommun växer kraftigt och centrala Nacka utvecklas till en ny stadsdel av Stockholm. Tunnelbanans blåa linje byggs ut till centrala Nacka och kommer nå Kungsträdgården på cirka tio minuter. I samband med utbyggnaden planeras 13 500 nya bostäder. Cirka 250 meter från den planerade tunnelbanestationen Nacka Centrum ligger Jarlaberg Centrum och fastigheten Sicklaön 367:5 där ambitionen är att skapa cirka 6 000 kvadratmeter BTA bostäder samt ett nytt levande centrum. Bostäderna kommer främst utformas för unga vuxna och säljstart planeras 2018-2019.

- Nacka är redan idag en populär kommun att bo i och den pågående utvecklingen stärker området ytterligare. Vi ser fram emot att skapa bostäder för unga vuxna nära den framtida tunnelbanan och samtidigt stärka Jarlaberg Centrum med nya butikslokaler samt ett torg. Nacka kommun har höga ambitioner i arbetet att bygga stad och vi är därför glada över att förvärva vårt andra projekt i området, säger Joakim Alm.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Snabbväxande popsporten tar ny mark – konceptaktörer expanderar till fyra nya städer

Uthyrning Redo att öppna fyra nya anläggningar.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY