Image
Nya bostäder på väg mot Södra Sandby.
Nya bostäder på väg mot Södra Sandby. Bild: Stadstudio

235 nya bostäder på gång i Södra Sandby

Bygg/Arkitektur Nära både centrum, skola och natur kan det byggas ett nytt bostadsområde i Södra Sandby. Byggnadsnämnden har beslutat att skicka förslaget på ny detaljplan för det område som kallas Sandby backe vidare på samråd.
Publicerad den 25 Januari 2019

Det är ett helt nytt bostadsområde som nu planeras strax söder om centrum i Södra Sandby, nära både Killebäcksskolan och idrottsområdet. Ungefär 235 bostäder i radhus och flerbostadshus kan det bli. Radhusen kommer att bli i två till tre våningar och flerbostadshusen kan bli upp till fyra våningar. Dessutom görs plats för ett mindre gruppboende.
– Genom att påbörja planeringen av Sandby backe går vi vidare med genomförandet av delar av den översiktsplan som antogs så sent som i oktober 2018. Sandby backe har förutsättningar att kunna bli ett område med bra och centrumnära bebyggelse med kort avstånd till skola, idrottsanläggningar och andra fritidssysselsättningar. Den förslagna bebyggelsen överensstämmer väl med bebyggelsen i Södra Sandby i övrigt. Men det ska bli intressant att få reda på vad Sandbyborna anser om förslaget, säger Klas Svanberg (M), byggnadsnämndens ordförande.
– LKF planerar ett värdefullt tillskott till Södra Sandby. Det nya området kommer erbjuda fina boendekvaliteter och stärka Sandby, säger Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör.

Tanken är att det ska bli bostadskvarter med mycket grönska som också erbjuder utblick mot landskapet runt omkring. Radhusen, ungefär 135 stycken, kommer att grupperas runt flera mindre bilfria gårdar. Träddungen som redan finns på platsen sparas och bildar stommen i den gemensamma grönytan, mitt i området. Flerfamiljshusen samlas i den norra delen av området med uteplatser i söderläge.

Området har en lutning som gör att området kommer att få en lätt terrassering, där också dagvattenhantering integreras för att se till att det inte blir för blött i området.

Det är LKF, Lunds Kommuns Fastighets AB, som äger marken och som sökt om detaljplan för området.
– Det är mycket glädjande att byggnadsnämnden har fattat beslut om att detaljplanen ska ut på samråd. LKF vill fortsätta utveckla Södra Sandby som en attraktiv tätort. Byggstarten för det nya gröna bostadsområdet om ungefär 200 bostäder planeras ske i etapper med början 2022. En fortsatt expansion av Södra Sandby är viktigt så att servicen kan bibehållas och utvecklas lokalt, säger Håkan Nilsson, fastighetschef på LKF.

Området gränsar i väster till Dalbyvägen och där planeras en ny infart till området. Den andra vägen in i området blir från Kardborrevägen i norr. Längs med Dalbyvägen görs det också plats för en framtida gång- och cykelväg.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

David Mindus: "Uteslutande pris relativt risk avgör var vi investerar"

Bolag Sagax ökar hyresintäkter och förvaltningsresultat i det tredje kvartalet och höjer dessutom vinstprognosen för helåret. Företagets vd David Mindus berättar för Fastighetssverige hur han ser på fler förvärv framöver. Det här avgör var de investerar och då är de redo att gå in på nya marknader.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY