Image

Fastighetsmarknadsdagen Jönköping - 31 mars 2021

31 mars

Fastighetsmarknadsdagen är ett heldagsseminarium om fastighetsmarknaden, näringslivsutveckling och framtiden i Jönköpingsregionen. Genomförs som en digital mötesplats våren 2021.


Program 2021

09.00 Välkommen!
Eddie Ekberg, chefredaktör, lokalnytt.se, Fastighetssverige och Nordic Property News 
Karin Klingensterna, moderator

09.10 Öppningstal: Nästa steg för Jönköping

Corona-pandemin har härjat landet i mer än ett år, hur har Jönköping påverkats? Och framförallt; vilket är kommunledningens nästa steg för att hitta tillbaka till en positiv trend och stark tillväxt?
Ann-Marie Nilsson, kommunstyrelsens ordförande, Jönköping

09.25 Makroanalys - vart är vi på väg?
Pandemi, vaccin, Brexitproblematik, handelskonflikter, låga räntor, en ny president i USA. Det händer - som alltid - mycket på den makroekonomiska scenen. Hur ska man sovra i allt? Hur påverkas den svenska ekonomin och därmed fastighetsmarknaden i Sverige?
Alexandra Stråberg, chefsekonom, Länsförsäkringar Bank

09.50 Analys - fastighetsmarknaden, nationellt och regionalt
De senaste årens trender har snarast stärkts av pandemin - logistik, hyresbostäder och samhällsfastigheter ses som trygga hamnar medan retailsektorn bland annat brottas med e-handelskonkurrens. Och kontorets framtid ifrågasätts. Här analyseras trenderna på fastighetsmarknaden, nationellt och regionalt.
Erik Norrman, affärschef, Värdering och Analys, Svefa

10.15 Analys – läget i Jönköpingsregionen
Hur påverkas Jönköpingsregionen av pandemin och restriktioner? Hur påverkas de viktiga lokala näringarna? Här presenterar Näringslivsavdelningen i Jönköping färska siffror och analyserar läget för näringslivet i regionen
Sven Rydell, näringslivschef, Jönköping

10.35 Digital mingelpaus

11.05 Efter Covid 19 – framtidens kontor
Ny teknik, nya tjänster och nya sätt att arbeta ställer våra kontor inför en dramatisk förändring framåt. Helt klart är att framtidens kontor är ett smart och genomtänkt möte av teknik, design och människa. Vilka är trenderna? De största förändringarna? Kontor versus hemmakontor?
Yvonne Sörensen Björud, vd, United Spaces
Susanna Toivanen, professor i sociologi och forskare inom framtidens arbetsplatser
Per Gawelin, Region-VD, Castellum

11.30 Vad signalerar din fastighet?
 
Coronakrisen har skyndat på digitaliseringen och många tror att även på längre sikt kommer kontorets betydelse att minska. De nya förutsättningarna kräver en mer genomtänkt branding av fastigheten, som måste bli så attraktiv att lokalerna kan konkurrera med videomöten och hemarbete. Hur skapar man den attraktivitet, identitet och värde som behövs framöver? Vad kan kontorsfastighetsägare lära av bostadssidan och hur arbetar de allra främsta i världen med property branding? Hur ser forskning, trender och utvecklingen ut ur ett internationellt perspektiv?
Anna Blank, grundare, Näpen

11.55 Retailmarknaden under och efter Covid 19
Retailsektorn har länge varit i en transformation, som nu påskyndas av Covid-19 – handeln tillhör ju de allra värst drabbade sektorerna av pandemin. Hur jobbar men nu för att komma vidare och skapa lönsam business? Hur ser framtidens vinnare ut och vad bör fastighetsägare göra?
Johan Davidson, chefekonom, Svensk Handel

12.20 Lunchrast och digital mingelpaus

13.20 Bostadsmarknaden i ljuset av corona
Hur kommer coronakrisen att påverka det allmänna ränteläget och bostadsräntorna? Hur påverkas privatbostadsmarknaden när människor blir varslade, permitterade och uppsagda? Hur ser den svenska privatbostadsmarknaden ut för dagen och vad ska vi tro om framtiden?
Tor Borg, analyschef, Byggfakta och Citymark Analys

13.45 Arkitekturens roll för en klimatpositiv framtid
Fem år efter Parisavtalets 1,5-gradersmål gör sig effekterna av klimatförändringarna allt mer påminda - det kommer utan tvekan krävas en radikal omställning för att vända utvecklingen. Vilken roll spelar egentligen arkitekturen för att skapa en klimatpositiv framtid?
Anna Graaf, hållbarhetschef, White Arkitekter

14.10 Digital mingelpaus

14.40 Så här motverkar vi hoten i det alltmer digitaliserade samhället
Det finns mängder av vinster med en digitaliserad fastighetsförvaltning i samhällsbyggnadssektorn. Samtidigt har de senaste årens it-attacker och bristande rutiner gjort att cybersäkerhet hamnat alltmer i fokus. Vilka är egentligen riskerna och hur skyddar vi oss mot att utsättas för attacker och hot? Här ges svaren.
Lars-Göran Ellge Emanuelsson, enhetschef, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

15.05 Jönköpingspanelen
Hur ser livet efter corona ut i Jönköping? På vilket sätt går staden stärkt ur krisen och vilket är nästa steg? Hur ser nyckelpersoner från politik, akademi och näringsliv/fastighetsbransch på vad som bör göras nu?
Ann-Marie Nilsson, kommunstyrelsens ordförande, Jönköping
Agneta Marell, rektor, JU
Pontus Nilsson Pahlevani, partner, A&P Fastighetstransaktioner
Katarina Bröms, stadsbyggnadsdirektör, Jönköping


Fastighetsmarknadsdagen Jönköping

Branschens egen mötesplats i Jönköping!

Var: Digital mötesplats


När: 31 mars 09.00 - 16.00

Pris: 4495 kronor exkl. moms

Du anmäler dig till seminariet här.

 

Som besökare på vår digitala mötesplattform kommer du kunna göra mycket mer än bara ta del av seminarieprogrammet.

Du kan:

• Mingla och boka möten med andra deltagare.
• Ställa frågor till talarna och moderatorn.   
• Delta i publikfrågor.
• Videochatta med andra deltagare.
• Besöka utställarnas montrar och ta del av filmer och mycket annat material.
• Kommunicera direkt med utställarna.

Fastighetsmarknadsdagen är ett heldagsseminarium om fastighetsmarknaden, näringslivsutveckling och framtiden i Jönköpingsregionen. 

Under seminariet avhandlas ett stort antal aktuella ämnen om den kommersiella fastighetsmarknaden (stadsutveckling, kontorshyresmarknad, transaktionsmarknad m.m.) som hjälper dig att ta rätt beslut i framtiden.

Du kan följa framväxten av årets seminarium på den här sajten – här kommer vi löpande att presentera nya programpunkter och nyheter relaterade till eventet.

Fastighetssverige och lokalnytt.se arrangerar årligen ett stort antal seminarier med fokus på den kommersiella bygg- och fastighetsmarknaden.

Du kan läsa om 2019 års upplaga här.

Har du frågor eller funderingar? Tips eller idéer om vad som borde tas upp på seminariet?

Kontakta:
Eddie Ekberg
0736-574316
eddie@fastighetssverige.se

Nicklas Tollesson
0705-841402
nicklas@fastighetssverige.se

Arrangeras i samarbete med: 


Partners:


 

Film från tidigare event: