Image

Fastighetsmarknadsdagen Jönköping - 31 mars 2021

31 mars

Fastighetsmarknadsdagen är ett heldagsseminarium om fastighetsmarknaden, näringslivsutveckling och framtiden i Jönköpingsregionen. Genomförs som en digital mötesplats våren 2021.


Medverkande Fastighetsmarknadsdagen Jönköping 2021

Karin Klingenstierna, moderator

Karin Klingenstierna, moderator

Karin Klingenstierna har en bakgrund som lärare på gymnasiet och yrkeshögskolan men sedan drygt 20 år är hon professionell moderator, konferencier och artist. Hon är moderator på Fastighetsmarknadsdagen Jönköping.
Alexandra Stråberg

Alexandra Stråberg

Alexandra Stråberg är chefsekonom och chef för Hållbarhetssekretariatet på Länsförsäkringar. Hon har en bakgrund som analyschef på Skanska och har även arbetat med analys och strategi inom Ekonomistyrningsverket, Svenskt Näringsliv och Näringslivets Ekonomifakta.
Ann-Marie Nilsson

Ann-Marie Nilsson

Ann-Marie Nilsson (C) är kommunpolitiker och kommunstyrelsens ordförande i Jönköpings kommun samt är kommunalråd sedan 2005.
Yvonne Sörensen Björud

Yvonne Sörensen Björud

Yvonne Sörensen Björud arbetar som vd på United Spaces sedan februari 2019, efter att det köptes av Castellum. Hon har sedan tidigare erfarenhet av ledande positioner på flera framgångsrika företag inom besöksnäringen och kommer senast från egen verksamhet.
Per Gawelin

Per Gawelin

Per Gawelin är vd för Region Mitt i Castellum. Han kommer närmast från rollen som affärsområdeschef för bolaget i Örebro. Per Gawelin började arbeta på Castellum 2006. Han var dessförinnan en framgångsrik men tyvärr skadedrabbad fotbollsspelare i Örebro SK mellan 1996 och 2004. Han gjorde en landskamp (2-2 mot Kina 2001). Han är utbildad gymnasieekonom och har även läst fastighetsvärdering och fastighetsekonomi på KTH.

Sven Rydell

Sven Rydell

Sven Rydell är näringslivschef i Jönköpings kommun. Han har tidigare, bland annat, jobbat på OEM International och SJ. Han är styrelseledamot i, bland annat, Jönköping Airport, Rydahls och Svenska Batteripoolen.
Pontus Nilsson Pahlevani

Pontus Nilsson Pahlevani

Pontus Nilsson Pahlevani är partner på A&P Fastighetstransaktioner. Utbildad civilekonom och byggnadsingenjör. Tidigare erfarenhet som exploateringsingenjör och affärsutvecklare. 
Erik Norrman

Erik Norrman

Erik Norrman är affärschef för Värdering och Analys på Svefa i regionerna Väst och Mitt. Han har arbetat för Svefa sedan 2005, förutom 2013–2015 då han arbetade med värdering på CBRE. Han är utbildad civilingenjör i lantmäteri med fastighetsekonomisk inriktning från LTH. Han har även varit förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.
Susanna Toivanen

Susanna Toivanen

Susanna Toivanen är professor på Mälardalens Högskola där hon ansvarar för forskning och utbildning inom arbetslivsstudier och sociologi. Hennes forskning handlar brett om arbetsliv och hälsa. I ett pågående forskningsprojekt om koncept för framtidens hållbara kontor leder Susanna forskningen om kontorsarbete utomhus och dess effekter på anställdas hälsa, återhämtning och nya arbetssätt. Hon har praktisk och forskningsbaserad kunskap om utveckling av kontor och arbetsplatser och erfarenhet av att samproducera ny kunskap tillsammans med företagspartners.
Lars-Göran Ellge Emanuelsson

Lars-Göran Ellge Emanuelsson

Lars-Göran Ellge Emanuelson är chef för Enheten för säkerhet i cyberfysiska system på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Han har arbetat med samhällets informationssäkerhet på MSB i cirka åtta år. Lars-Göran är medlem i Riksbankens Betalningsråd och är ordförande i FIDI-Finans (MSB:s organs för informationsdelning i informationssäkerhet inom den finansiella sektorn). 
Lars-Göran är utbildad jurist och har läst risk management samt systemvetenskap med inriktning på informationssäkerhet på Stockholms Universitet och KTH. Lars-Göran har arbetat inom den finansiella sektorn i drygt 22 år med compliance-, clearing- och säkerhetsfrågor. Han har arbetat på Värdepapperscentralen VPC AB, Finansinspektionen och Bankgirot. 
Johan Davidson

Johan Davidson

Johan Davidson är sedan 2017 chefsekonom på Svensk Handel. Han har tidigare bland annat varit chefsekonom på Sveriges Apoteksförening och mellan 2006 och 2013 var han biträdande samordningschef och politiskt sakkunnig på Regeringskansliet. Han är styrelseledamot i bland andra Handelsrådet, LFV, Fortifikationsverket och Statens Fastighetsverk.
Agneta Marell

Agneta Marell

Agneta Marell är professor i företagsekonomi och sedan 2017 rektor för Högskolan i Jönköping. Hon har tidigare bland annat varit rektor för Handelshögskolan i Umeå och kommunchef för Örnsköldsviks kommun samt haft flera styrelseuppdrag i näringslivet.
Katarina Bröms

Katarina Bröms

Katarina Bröms är stadsbyggnadsdirektör i Jönköping. Hon har jobbat inom Jönköpings kommun sedan 2000 och har dessförinnan innehaft poster på bland annat Landstingsfastigheter, NAI Svefa och Svenska Bostäder. Katarina Bröms är utbildad på KTH.
Anna Graaf

Anna Graaf

Anna Graaf är sedan 2012 hållarhetschef på White Arkitekter. Hon är civilingenjör från Chalmers och har lång erfarenhet av att driva och samordna miljö- och hållbarhetsfrågor i såväl byggprojekt som stadsplanering. Anna Graaf är även styrelseledamot i NMC, Nätverket för Hållbart Näringsliv och har varit finalist i ”Sveriges bästa Hållbarhetschef” både 2016 och 2020.
Tor Borg

Tor Borg

Tor Borg är analyschef på Byggfakta och CityMark Analys. Närmast kommer han från en tjänst som nationalekonom på Boverket och tidigare nordisk research-chef för JLL. Han har en magisterexamen i nationalekonomi från Lunds universitet och var tidigare chefsekonom på SBAB Bank. Han har även arbetat för Sveriges Riksbank och Folksam kapitalförvaltning.

Anna Blank

Anna Blank

Anna Blank är grundare av kommunikationsbyrån Näpen, som är specialiserad på bygg- och fastighetsbranschen. Property branding, Place branding samt den egenutvecklade grenen Business to Real estate är byråns huvudinriktningar och Annas intresse för dettaväcktes för över tio år sedan då hon arbetade med Jernhusens Kungsbrohuset. Sedan dess har hon arbetat med flera stora stadsutvecklingsprojekt som Ursvik i Sundbyberg, Vega i Haninge, Tollare i Nacka och Norrtälje Hamn.

Fastighetsmarknadsdagen Jönköping

Branschens egen mötesplats i Jönköping!

Var: Digital mötesplats


När: 31 mars 09.00 - 16.00

Pris: 4495 kronor exkl. moms

Du anmäler dig till seminariet här.

 

Som besökare på vår digitala mötesplattform kommer du kunna göra mycket mer än bara ta del av seminarieprogrammet.

Du kan:

• Mingla och boka möten med andra deltagare.
• Ställa frågor till talarna och moderatorn.   
• Delta i publikfrågor.
• Videochatta med andra deltagare.
• Besöka utställarnas montrar och ta del av filmer och mycket annat material.
• Kommunicera direkt med utställarna.

Fastighetsmarknadsdagen är ett heldagsseminarium om fastighetsmarknaden, näringslivsutveckling och framtiden i Jönköpingsregionen. 

Under seminariet avhandlas ett stort antal aktuella ämnen om den kommersiella fastighetsmarknaden (stadsutveckling, kontorshyresmarknad, transaktionsmarknad m.m.) som hjälper dig att ta rätt beslut i framtiden.

Du kan följa framväxten av årets seminarium på den här sajten – här kommer vi löpande att presentera nya programpunkter och nyheter relaterade till eventet.

Fastighetssverige och lokalnytt.se arrangerar årligen ett stort antal seminarier med fokus på den kommersiella bygg- och fastighetsmarknaden.

Du kan läsa om 2019 års upplaga här.

Har du frågor eller funderingar? Tips eller idéer om vad som borde tas upp på seminariet?

Kontakta:
Eddie Ekberg
0736-574316
eddie@fastighetssverige.se

Nicklas Tollesson
0705-841402
nicklas@fastighetssverige.se

Arrangeras i samarbete med: 


Partners:


 

Film från tidigare event: