Image

Förvaltare

Novi Real Estate

Novi Real Estate erbjuder tjänster inom externförvaltning av fastigheter. Vi är en aktör med stabila och finansiellt starka ägare tillför kompetens...

Signatur Fastigheter

Signatur fastigheter är ett växande bostadsbolag i södra Sverige med huvudkontor i Malmö. Vårt fastighetsbestånd är koncentrerat till Stockholms- ...

Branschkategorier