Image

Vivere Fastigheter AB
Vivere Fastigheter är en byggherre och en fastighetsförvaltare som bygger, förvärvar, utvecklar och förvaltar miljö- och hälsovänliga fastigheter och bostadsområden. Vi vill förmedla positiva värden för staden och de människor som verkar och bor i området.

Vivere har som mål att skapa långsiktiga relationer med nöjda kunder. Detta uppnår vi med genomtänkta förädlingar, renoveringar och byggnationer. Långsiktiga ägare känner mer engagemang och ansvar för sina fastigheter och hyresgäster. Detta ger bättre underhållna fastigheter, mindre omsättning av hyresgäster och ett gott rykte.

Människor tillbringar idag uppemot 90 % av sitt liv inomhus. Detta kräver ett långsiktigt engagemang för inomhusmiljön. Vi har därför ett starkt fokus på att skapa en så hälsosam inomhusmiljö som möjligt i våra fastigheter till gagn för dem som vistas där.

- Vår affärsidé är att erbjuda kvalitativa, funktionella och hälsovänliga fastigheter och fastighetsentreprenader utöver det vanliga.
- Vår vision är att renovera, utveckla och bygga bostäder och arbetsplatser med bästa möjliga kvalité och funktion, samt att ha de mest hälsovänliga och teknik- och miljöanpassade fastigheterna på marknaden.
- Vår mission är att höja medvetenheten för hälsa, miljö och kvalité inom fastighetsbranschen.

KontaktUppgifter

Vivere Fastigheter AB

Adress
Stagneliusvägen 47 Stockholm

KONTAKT

Ronnie Kilman
0708-12 22 11

ronnie@vivere.se

Branschkategorier