Hem » Branschguiden » Banker/kreditinstitut » SBAB

Fastighetssveriges Branschguide

SBAB


Vi finansierar fastigheter som ägs av fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Det kan gälla lån i befintlig fastighet men också nyproduktion, renovering eller ombildning från hyresrätt till bostadsrätt.

Våra kontor hittar du i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi träffar gärna dig för att diskutera hur er finansiering möter framtiden på bästa sätt.

VARFÖR SBAB?
• Specialister med lång erfarenhet
• Lokal kunskap
• Nöjda kunder

Adress

SBAB
Svetsarvägen 24
Solna


Kontakt

0771-45 30 30

kundcenter@sbab.se


Skrivet om SBAB

SBAB och byggbranschen tar krafttag mot skattefusket

Sverige Den rådande byggboomen i Sverige har lett till en oroväckande utveckling kring hur bostäder och infrastruktur byggs. Lönedumpning, skatteundandragande och svartarbete är i dag omfattande samhällsproblem. SBAB och företrädare för några av Sveriges största bostadsutvecklare föreslår nu en rad förändringar, bland annat ökad kravställning från bankerna för att få bukt med problematiken.


Så kan bostadsrättsmarknaden förändras

Bostäder En ny konkurrenssituation mellan nyproduktions- och begagnatmarknaden är på väg att uppstå. För Fastighetssverige berättar Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB mer om vad det kan leda till på sikt.


Ny konkurrenssituation på bostadsrättsmarknaden

Sverige SBAB har med hjälp av siffror från bostadssajten Booli undersökt hur utbudet ser ut på nyproduktions- respektive begagnatmarknaden för bostadsrätter i september (jämfört med juni). I tolv av Sveriges 21 län har antalet nyproducerade bostadsrätter till salu ökat sedan mätningen i juni. Och en ny konkurrenssituation mellan nyproduktions- och begagnatmarknaden är på väg att uppstå.


SBAB ser likheter med 90-talskrisen

Bostäder SBAB menar att dagens marknad påminner om 1980-talets – som föregick fastighetskrisen i början av 1990-talet. Chefsekonom Robert Boije tror att bostadspriserna kommer att sjunka när räntorna snart börjar höjas.


SBAB spår prisfall – "kraftig effekt av amorteringskravet"

Bostäder SBAB menar att bostadspriserna kan falla med närmare tio procent till 2021 till följd av svagt stigande bostadsräntor, stramare kreditgivning och en något mer dämpad disponibelinkomstutveckling.