Image

Hemsö

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Hemsös fastighetsbestånd består av cirka 350 fastigheter till ett totalt värde om drygt 42 miljarder kronor. Hemsö har sedan mars 2015 kreditbetyg A- från Standard & Poor´s.

Skrivet om Hemsö

Hemsö tar över polishusprojektet i Rinkeby.

Hemsö köper polishuset i Rinkeby

Transaktioner Hemsö köper en pågående byggnation av ett nytt polishus i Rinkeby av Familjebostäder. Hemsös andel av den totala investeringen uppgår till cirka 480 miljoner kronor. Polismyndigheten har tecknat ett 15-årigt hyresavtal.


Hemsö, med Jonas Rosengren som finanschef, lånar 75 miljoner euro på 20 år.

Hemsö lånar 75 miljoner euro i sin första "Schuldschein-finansiering"

Ekonomi/Finansiering Hemsö fortsätter att diversifiera bolagets finansiering och har tecknat ett nytt bilateralt låneavtal om 75 miljoner euro i "Schuldschein-format", Namensschuldverschreibung, NVS.


Nodhuset.

NCC bygger Nodhuset

Bygg/Arkitektur NCC har tecknat ett samverkansavtal med Hemsö om att bygga Nodhuset i Norrköping; en byggnad i tio våningar med ett flertal olika vårdinrättningar i botten samt 42 hyreslägenheter ovanpå.


Raoul Wallenbergsskolan finns redan i Järvastaden (tv). Nu har Hemsö, med Anna Marand som projektutvecklingschef, fått marktilldelning för att bygga en kompletterande Raoul Wallenbergskola i Solna.

Hemsö får marktilldelning för högstadieskola i Solna

Bygg/Arkitektur Hemsö har tilldelats mark i området Bagartorp i Solna för utveckling av en ny högstadieskola. Skolan ska bli ett komplement till den befintliga Raoul Wallenbergskolan i Järvastaden.


Jarkko Leinonen.

Hemsö genomför fastighetsförvärv och investerar i TTP i Åbo

Transaktioner Hemsö förvärvar ett fastighetsbestånd med åtta äldreboende- och vårdfastigheter i Åbo i Finland enligt tidigare offentliggjord avsiktsförklaring. Samtidigt investerar Hemsö i Turku Technology Properties (TTP) och erhåller en ägarandel på 34,8 procent. Investeringen uppgår till totalt 180 miljoner euro.


KontaktUppgifter

Hemsö

Adress
Linnégatan 2 Stockholm

KONTAKT
Camilla Jarl
08 501 170 00

camilla.jarl@hemso.se

Branschkategorier