Hem » Branschguiden » Ägare/investerare » Hemsö

Fastighetssveriges Branschguide

Hemsö


Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Hemsös fastighetsbestånd består av drygt 340 fastigheter till ett totalt värde på drygt 36 miljarder kronor. Hemsö har sedan mars 2015 kreditbetyg A- från Standard & Poor´s.


Skrivet om Hemsö

Hemsö förvärvar två äldreboenden i Åbo

Transaktioner Hemsö förvärvar två äldreboenden som är under uppförande i Åbo-regionen i Finland.


Hemsö utvecklar vård- och omsorgsboende i Luleå

Bygg/Arkitektur Hemsö förser Luleå med ett nytt vård- och omsorgsboende med 144 platser i den nya stadsdelen Kronan. Investeringen uppgår till cirka 270 miljoner kronor och ett 20-årigt hyresavtal har tecknats med Luleå kommun.


Hemsö vidareutvecklar Sandbyhov i Norrköping

Bygg/Arkitektur Detaljplanen för södra delen av Sandbyhov har vunnit laga kraft och Hemsö fortsätter utvecklingen av området med bland annat äldreboende, högstadieskola, förskola och nya lokaler för vårdcentral och folktandvård. Det totala investeringsbeloppet för projekten i södra delen uppgår till 500 miljoner kronor.


Hemsös framtid – efter storköpet

Bolag I fredags pumpade Hemsö in 800 miljoner kronor i Finland, genom att förvärva tre universitetsfastigheter, och renovera av en av dessa. För Fastighetssverige berättar bolagets Finlandschef mer om betydelsen av förvärvet och varför man vill öka andelen utbildningsfastigheter.


Hemsö investerar 800 miljoner i Helsingfors

Transaktioner Hemsö har köpt tre universitetsfastigheter i centrala Helsingfors. Hyresgäst är Konstuniversitetet, som består av Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan. Total investeringsvolym, inklusive renovering, uppgår till 800 miljoner kronor.


Adress

Hemsö
Linnégatan 2
Stockholm


Kontakt

Camilla Jarl
08 501 170 25

camilla.jarl@hemso.se