Hem » Branschguiden » Ägare/investerare » Hemfosa Fastigheter AB

Fastighetssveriges Branschguide

Hemfosa Fastigheter AB


Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter i Norden med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt skapar Hemfosa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Hemfosa äger fastigheter till ett värde om cirka 33,2 miljarder SEK, inklusive andel i joint ventures. Under 2015 utvecklades Hemfosa till en nordisk aktör med fastigheter i Sverige, Norge och Finland. Hemfosa är det enda börsnoterade bolaget med inriktning mot samhällsfastigheter, Hemfosas stamaktie är noterad sedan mars 2014 och preferensaktien sedan december 2014, båda på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.hemfosa.se.

Adress

Hemfosa Fastigheter AB
Hästholmsvägen 28
131 02 Nacka


Kontakt

08-448 04 80

info@hemfosa.se