Image

Hemfosa Fastigheter AB

Hemfosa är ett svenskt börsnoterat fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter i Norden med stat och kommun som största hyresgäster. Som specialister på att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter är vi en naturlig partner till stat, kommuner och landsting, företag samt organisationer med verksamhet inom samhällsservice.

Fastigheter för vård och omsorg, rättsväsende, utbildning och andra viktiga aktörer för samhället är Hemfosas expertområde. Idag är vi en av Sveriges största privata ägare av samhällsfastigheter.

I våra lokaler arbetar de som utbildar våra barn, tar hand om våra äldre och bidrar till ett tryggare samhälle. Med lång erfarenhet och mycket kunskap erbjuder vi fastigheter som är specialanpassade för våra hyresgästers behov. Exempelvis kräver polishus hög säkerhet och äldreboenden har höga krav på planlösning och inomhusmiljö. Hyresgästernas behov förändras hela tiden – därför arbetar vi aktivt med utveckling av våra lokaler. Samtidigt som vi bistår med högkvalitativa samhällsfastigheter finns vi alltid nära våra kunder genom att erbjuda god och värdefull service. Allt för att skapa och bibehålla långsiktiga relationer till våra hyresgäster.
Expertkunskapen inom samhällsfastigheter ger oss en unik position på marknaden och med moderna fastigheter ska vi fortsätta vara det rätta valet när det kommer till lokaler för Nordens viktigaste verksamheter. Läs mer på www.hemfosa.se.

Skrivet om Hemfosa Fastigheter AB

Ilija Batljan, vd för SBB.

Här är resultatet från Hemfosas utställda obligationer

Bolag SBB har offentliggjort resultatet av de frivilliga återköpserbjudandena och de skriftliga förfarandena för de seniora icke säkerställda gröna obligationerna som förfaller 2022 och som ställts ut av Hemfosa.


Ilija Batljan, vd för SBB.

SBB utvecklar ny polisstation i Sälen

Bygg/Arkitektur SBB utvecklar, genom dotterbolaget Hemfosa, ytterligare en polisstation. Det är polisens lokalförsörjning som har givit SBB i uppdrag att uppföra en ny polisstation i Sälen. Den totala arean är 3 500 kvadratmeter effektiva lokaler.


Rekordår för oljefonden – så förändrades ägandet i svenska fastighetsbolag

Ekonomi/Finansiering Fastighetssverige har kartlagt den norska oljefondens innehav i svenska noterade fastighetsbolag under 2019. Läs om hur ägandet förändrats från 2018 och se vilka nya bolag som fonden har ett innehav i från och med 2019.


Så presterade bolagens preffar och d-aktier i januari

Lista Vilken av branschens 22 noterade preffar och d-aktier gick bäst under den första månaden 2020? Här är hela listan.


Ilija Batljan, vd för SBB.

SBB-ledning tar över i Hemfosas styrelse

Bolag SBB har påkallat tvångsinlösen av resterande Hemfosa-aktier. I kallelsen till en extra bolagsstämma i Hemfosa föreslås att hela Hemfosas styrelse byts ut mot fyra ledningspersoner inom SBB.


Ilija Batljan, vd för SBB.

SBB över 90 procent i Hemfosa – avser tvångsinlösa

Bolag SBB kontrollerar nu 91,2 procent av aktierna i Hemfosa och avser att påkalla tvångsinlösen av de aktier man inte får in i sitt erbjudande.


Byggnation pågår i Karlstad.

Emrahus och Hemfosa tecknar avtal om LSS-boenden

Bygg/Arkitektur Emrahus och Hemfosa tecknar avtal om två nya LSS-boenden, ett i Karlstad och ett i Örebro.


Ilija Batljan.

SBB kontrollerar 87,8 procent av aktierna i Hemfosa

Transaktioner SBB förklarar erbjudandet ovillkorat och förlänger acceptfristen.


Ilija Batljan.

Swedbank Robur stödjer SBB:s Hemfosa-bud

Bolag Swedbank Robur har meddelat att de stödjer SBB:s bud på Hemfosa.


Anna Alsborger.

Hemfosa köper i Finland och Sverige för 650 miljoner

Transaktioner Hemfosa har förvärvat elva moderna vårdfastigheter i Finland och två fastigheter i Sverige till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 650 miljoner kronor. Förvärvet av vårdfastigheter innebär att Hemfosas erbjudande inom samhällsfastigheter i Finland nu är komplett, helt i linje med bolagets strategiska satsning på den finska marknaden.


Ilija Batljan, vd för SBB.

Länsförsäkringar Fastighetsfond och Ica-handlarnas Förbund stöder SBB:s Hemfosabud

Bolag Länsförsäkringar Fastighetsfond och Ica-handlarnas Förbund meddelar att de avser acceptera SBB:s bud på Hemfosa.


Anna Alsborger.

Därför satsar Hemfosa starkt på Finland

Bolag Efter två nya förvärv i Tammerfors respektive Uleåborg berättar Hemfosas transaktionschef Anna Alsborger varför Finland är en marknad man vill växa i.


Här är branschens bästa aktier – november

Ekonomi/Finansiering K-Fastigheter rusade raka vägen upp i topp på november månads aktielista genom den starka börsstarten under fredagen, men hur gick det för övriga branschen i november? Här är hela listan.


Caroline Arehult.

Hemfosa köper för 600 miljoner i Finland

Transaktioner Hemfosa har förvärvat två fastigheter i Finland till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 600 miljoner kronor och med ett totalt hyresvärde om cirka 70 miljoner kronor.


Ilija Batljan.

Konkurrensverket ger SBB grönt ljus

Transaktioner SBB har erhållit godkännande från Konkurrensverket för förvärvet av Hemfosa.


Caroline Arehult.

Hemfosa vinner markanvisning och startar upp flera projekt

Bolag Hemfosa har vunnit markanvisning för ett kvarter i centrala Falun och planerar där nybyggnation av cirka 15 000 kvadratmeter väl lämpade för samhällsverksamheter och offentliga kontor. Hemfosa ökar också tempot i sin projektverksamhet och startar upp tre skolprojekt; i södra Stockholm, Norrköping och Eskilstuna, med investeringar om totalt cirka 400 miljoner kronor.


Ilija Batljan, vd för SBB.

SBB:s ratingutsikt reviderad till positiv efter budet på Hemfosa

Ekonomi/Finansiering S&P har uppgraderat ratingutsikterna för SBB till positiva från stabila, vilket innebär att SBB:s nya rating är BBB- med positiva utsikter för bolaget och dess icke säkerställda skuld. De positiva utsikterna reflekterar möjligheten att uppgraderas inom de kommande 12-24 månaderna.


Så ska Batljan trimma det nya megabolaget

Bolag Om SBB:s uppköp av Hemfosa lyckas så krossar det nya bolaget SBB:s mål om ett fastighetsvärde på 55 miljarder kronor. Fastighetssverige listar fastigheterna som Batljan och Co kan tänkas sälja. "Vi det mest aktiva transaktionsteamet i Norden".


Ilija Batljan, vd för SBB.

SBB lägger bud på Hemfosa

Bolag Ilija Batljans SBB lägger ett bud på Hemfosa. Erbjudandet innebär en kombination av nyemitterade stamaktier i SBB och kontant vederlag, som värderar varje stamaktie i Hemfosa till 126,15 kronor. Hemfosa stängde på torsdagen på 102,80 kronor.


Caroline Arehult, vd på Hemfosa.

Hemfosa investerar drygt 110 miljoner i fastighet i Göteborg

Bolag Hemfosa investerar drygt 110 miljoner kronor i renovering och hyresgästanpassning av en befintlig vakant fastighet i centrala Göteborg. Fastigheten hyrs ut till SOS Alarm på ett 20-årigt avtal. Projektet är i linje med Hemfosas strategi att utveckla potentialen i befintligt fastighetsbestånd.


Oljefonden passerar 10 000 miljarder – här är de svenska fastighetsinnehaven

Ekonomi/Finansiering I förra veckan passerade värdet på norska oljefondens innehav osannolika 10 000 miljarder norska kronor – mer än dubbelt så mycket som Sveriges BNP. Fastighetssverige har kartlagt fondens innehav i svenska noterade fastighetsbolag.


Caroline Arehult.

Hemfosa växer snabbare än väntat – fastighetsvärdet uppe i 40 miljarder

Bolag Hemfosa ökade hyresintäkter och förvaltningsresultat när man fortsatte ta kliv mot målet om ett fastighetsvärde om 50 miljarder kronor. När siffrorna för tredje kvartalet presenterades meddelade man att man redan är upp i 40 miljarder i fastighetsvärde.


Caroline Arehult.

Hemfosa emitterar grönt – 800 miljoner kronor

Ekonomi/Finansiering Hemfosa har emitterat ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån om totalt 800 miljoner kronor inom ett rambelopp om 1 000 miljoner kronor. Obligationslånet har en löptid om tre år och löper med rörlig ränta om Stibor tre månader + 210 räntepunkter med slutligt förfall den 3 oktober 2022.


Caroline Arehult, Anette Frumerie, Eva Landén, Ulrika Hallengren och Biljana Pehrsson - fem börs-vd:ar pratade framtid under Fastighetssveriges seminarium Fastighetskvinnan.

Vd:arna framtidsspanar - logistik i förarsätet

Sverige Under Fastighetssveriges seminariedag Fastighetskvinnan fick fem börs-vd:ar i ett panelsamtal blicka i kristallkulan inom sina respektive segment. Inom samhällsfastigheter lyftes bland annat fram en fördel man ser i sitt rekryteringsarbete framöver.


Uthyrningstoppen Q2 2019

Ekonomi/Finansiering Fastighetssverige har kartlagt de noterade fastighetsbolagens vakanser. Här är hela listan.


Caronline Arehult, vd på Hemfosa.

Hemfosa: Förvaltningsresultatet ökar med 26 procent

Bolag Hemfosa ökar hyresintäkter, driftnetto, förvaltningsreslutat och resultat efter skatt på sin väg mot ett fastighetsvärde om 50 miljarder kronor.


Jakob Pettersson.

"Ser det som en win-win"

Bolag Efter att nyligen ha sålt 2 600 lägenheter till Amasten för närmare 2,8 miljarder kronor sålde ICA-handlarnas Förbund i veckan ett vårdboende till Hemfosa för 156 miljoner kronor. För Fastighetssverige berättar Jakob Pettersson, ansvarig för ägarstyrning och kapitalförvaltning förbundet, mer om den senaste tidens stora försäljningar.


Caronline Arehult, vd på Hemfosa.

Hemfosa köper vårdfastighet i Nacka – för nyemmitterade aktier

Transaktioner Hemfosa har förvärvat en vårdfastighet i Nacka till ett underliggande fastighetsvärde om 156 miljoner kronor. Hemfosa betalar med nyemitterade stamaktier till säljaren ICA-handlarnas Förbund Finans AB, som därmed ökar sin ägarandel i Hemfosa.


Anna Alsborger.

Hemfosa köper för 465 miljoner i Finland

Transaktioner Hemfosa har förvärvat en kontorsportfölj i Esbo och Helsingfors med övervägande andel samhälls¬hyresgäster till ett underliggande fastighetsvärde cirka 465 miljoner kronor.


Fastighetskvinnan
Caroline Arehult, Anette Frumerie, Eva Landén, Ulrika Hallengren och Biljana Pehrsson - fem börs-vd:ar som kommer till Grand Hotel och Fastighetskvinnan den 4 september.

Börs-vd:arna om branschläget: Logistik, samhällsfastigheter, kontor och bostadsutveckling

Fastighetskvinnan Fem kvinnliga börs-vd:ar är på plats på seminariet Fastighetskvinnan på Grand Hotel den 4 september för att diskutera läget och framtiden för fastighetsbranschen.


Anna Alsborger.

Hemfosa gör finländskt förvärv

Transaktioner Hemfosa har förvärvat en skolfastighet i Esbo, Finland till ett underliggande fastighetsvärde om 23,1 miljoner euro, motsvarande cirka 245 miljoner kronor. Förvärvet bidrar till att stärka Hemfosas position på den finländska marknaden för samhällsfastigheter och som hyresvärd för finländska kommuner.


Essi Sten ansluter som Finlandschef till Caroline Arehults Hemfosa.

Hemfosa tillsätter Finlandschef

Karriär Essi Sten har rekryterats som ansvarig för Hemfosas verksamhet i Finland. Hon kommer närmast från rollen som Finlandschef för Finland Oy.


Henrik Melder ansluter till Hemfosa, med Caroline Arehult som vd.

Hemfosa värvar Norgechef från Entra

Karriär Henrik Melder rekryteras som ansvarig för Hemfosas norska verksamhet. Han tillträder efter sommaren.


Anna Alsborger.

Hemfosa köper för 650 miljoner kronor

Transaktioner Hemfosa har köpt tre centralt belägna fastigheter i Eskilstuna av Akelius med kommunen som största hyresgäst.


Anna Alsborger.

Hemfosa köper i Mariestad

Transaktioner Hemfosa har förvärvat en fastighet med skolor, vård och rättsväsende i Mariestad till ett underliggande fastighetsvärde om 274 miljoner kronor. Genom förvärvet ökar Hemfosa sin närvaro i Mariestad och stärker ställningen som hyresvärd för samhällsverksamheter i kommunen.


De är mest jämställda i branschen

Bolag Vilket är det mest jämställda bolaget i fastighetsbranschen sett till antalet anställda? Fastighetssverige har kartlagt de noterade bolagen och kan konstatera att det skiljer rejält mellan toppen och botten.


Rutger Arnhult, vd för Klövern.

Rutger Arnhult säljer i flera bolag

Bolag Klöverns vd Rutger Arnhult har under våren mer än halverat sitt innehav i Kungsleden, och sålt samtliga sina aktier i Norwegian Property, Hemfosa och Wallenstam.


Hemfosas senaste rekrytering Jenny Asmundsson.

Hon ska göra Hemfosa till kommunernas självklara alternativ

Karriär Jenny Asmundsson berättar för Fastighetssverige om vad som lockar med tjänsten som affärsutvecklingschef på Hemfosa.


Jenny Asmundsson ansluter till Hemfosa, där Caroline Arehult är vd.

Jenny Asmundsson ny affärsutvecklingschef i Hemfosa

Karriär Jenny Asmundsson, närmast från CBRE, har rekryterats till den nyinrättade tjänsten som affärsutvecklingschef i Hemfosa.


Caroline Arehult, vd för Hemfosa.

Hemfosa: Substansvärdet upp fem kronor sedan årsskiftet

Bolag Hemfosas förvaltningsresultat ökar med 27 procent jämfört med Q1 förra året. Substansvärdet är uppe i 80 kronor, upp fem kronor sedan årsskiftet.


Caroline Arehult, vd på Hemfosa.

Arehult: "Hemfosa går in i ny fas"

Bolag Hemfosas vd Caroline Arehult berättar för Fastighetssverige vad man gör när hela transaktionsteamet går förlorat, samt vilka marknader man tar sikte på härnäst.


Caroline Arehult, vd för Hemfosa.

Hemfosa köper för 575 miljoner

Transaktioner Förvärven i Sverige och Norge kompletterar befintlig portfölj väl på orter där Hemfosa redan äger fastigheter och innebär potential för utveckling. Samtidigt tar Hemfosa sitt första steg in i förskolesegmentet i Finland med ett förvärv av fyra förskolor i Uleåborg.


Här är fastighetsbolagen som betalar bäst…

Bolag Fastighetsbranschen omsätter dagligen miljardbelopp, men på vilket bolag har man egentligen högst löner? Fastighetssverige har kartlagt medellönerna hos de noterade bygg- och fastighetsjättarna – här är hela listan.


Hans Biörk (Skanska), Charlotte Strömberg (Castellum), Göran Grosskopf (Peab) och Fredrik Persson (JM) är några av de ordförande som kvitterar ut allra störst styrelsearvoden under 2019.

Lista: De plockar ut högst styrelsearvoden 2019

Lista Styrelsearvodena i de noterade bygg- och fastighetsbolagen fortsätter att öka. Fastighetssverige har kartlagt vilka bolag som höjer arvodena mest, och kan samtidigt konstatera att nivåerna skiljer avsevärt mellan flera konkurrenter.


Rikshem, Klövern och Hemfosa är alla stora fastighetsägare i Uppsala.

De är störst i Uppsala

Bolag Uppsala kommun ska sälja fastigheter till ett värde av 5,3 miljarder kronor. Fastighetssverige tog en titt på vilka bjässar som bör kunna tänka sig att växa sig än starkare på orten.


Anneli Jansson, Anders Kupsu och Carl Mörk föreslås ta plats i Hemfosas styrelse.

Ny trio tar plats i Hemfosas styrelse

Bolag Anneli Jansson, Anders Kupsu och Carl Mörk föreslås ta plats i Hemfosas styrelse.


Kåpan säljer sitt innehav i Hemfosa, med Caroline Arehult som vd.

Storägare säljer allt i Hemfosa

Bolag Kåpan har genom en accelererad book building-process sålt hela sitt innehav i Hemfosa för 77 kronor per aktie.


Caroline Arehult.

Hemfosas nya utdelning: 2,40 kronor per aktie

Bolag Hemfosa satsar på att växa till 50 miljarder i fastighetsvärde om fem år. Som en följd av det nyligen sänkta utdelningsandelen blir utdelningen i år 2,40 kronor per stamaktie.


Caroline Arehult.

Hemfosa: Ny strategi och mål, lägre utdelningsandel

Bolag Hemfosa Fastigheter har, efter beslut om utdelningen av Nyfosa till stamaktieägarna, arbetat med att ta fram en strategi och affärsplan för de kommande åren. Processen har resulterat i en uppdaterad strategi, nya finansiella mål och en ny utdelningspolicy som nu antagits av Hemfosas styrelse. Målen innefattar bland annat en tillväxt i fastighetsportföljen från drygt 35 till 50 miljarder kronor i fastighetsvärde inom fem år. Bolagets utdelningsstrategi ändras – från att ha ambitionen att dela ut 60 procent av utdelningsbart resultat till 40 procent.


David Träff och Hanna Fjeldgård går till Hemfosa.

Hemfosa förstärker sitt transaktionsteam

Karriär Hemfosa förstärker sitt transaktionsteam och anställer Hanna Fjeldgård och David Träff som projektledare.


Caroline Arehult.

Hemfosa köper vårdfastigheter i Västsverige

Transaktioner Hemfosa har köpt tre moderna vårdfastigheter i Stenungsund, Uddevalla och Vänersborg till ett totalt fastighetsvärde om cirka 108 miljoner kronor.


Hemfosas Caroline Arehult, Erik Selin och Nyfosas Jens Engwall.

Erik Selin om Hemfosa-delningen

Bolag Hemfosa delades i två bolag med helt olika inriktning. Nu sitter tusentals aktieägare och funderar på hur de ska agera med sina aktier. Fastighetssverige har pratat med Balder-vd:n och superinvesteraren Erik Selin om den delikata frågan – och han tror mer på ett av bolagen.


Jens Engwall lämnar Hemfosas styrelse

Bolag Aktierna i Hemfosa tidigare helägda dotterbolag, Nyfosa, delades ut till Hemfosas stamaktieägare och upptogs till handel på Nasdaq Stockholm den 23 november 2018. Mot denna bakgrund har Jens Engwall meddelat att han lämnar Hemfosas styrelse för att fullt ut fokusera på uppdraget som vd och styrelseledamot i Nyfosa.


Caroline Arehult.

Hemfosa köper LSS-boenden för 103 miljoner

Transaktioner Hemfosa köper ytterligare fyra LSS-boenden i Sverige av Emrahus till ett totalt fastighetsvärde om 103 miljoner kronor.


Hemfosa bygger Socialtjänstens hus i Västerås

Bygg/Arkitektur Hemfosa vinner uppdraget att uppföra, Socialtjänstens Hus, i Västerås. Nybyggnationen kommer att ske på Hemfosas fastighet Sigurd 6 i centrala Västerås och planeras stå klar tredje kvartalet 2021. Total investering beräknas uppgå till cirka 245 miljoner kronor.


Nyfosa noteras den 23 november

Bolag Avstämningsdag för Hemfosas utdelning av Nyfosa blir den 21 november. Första handelsdag för Nyfosa-aktien beräknas bli den 23 november.


Hemfosa: Substans nästan 127 kronor

Bolag Hemfosa redovisar en stark Q3-rapport inför delningen av koncernen.


Här är teamet som ska få fart på Nyfosa

Bolag Engwalls nya lagbygge är på plats och redo att dubbla bolagets fastighetsportfölj vars värde redan ligger på cirka 12,4 miljarder kronor.


De drar vinstlotten när Åhléns satsar på outlets

Uthyrning För Fastighetssverige berättar varuhusjätten vilka fastighetsägare man flyttar in hos när portarna till fyra nya butiker slås upp.


Caroline Arehult.

Hemfosa: Caroline Arehult tillträder i dag

Karriär Caroline Arehult tar i dag över vd-tjänsten på Hemfosa. Jens Engwall fokuserar därmed på rollen som vd för Nyfosa.


Nyfosa delas ut i november

Bolag Hemfosa tog vid en extra bolagsstämma på torsdagen det slutgiltiga beslutet att dela ut dotterbolaget Nyfosa till aktieägarna. Nyfosa delas ut och noteras på Nasdaq Stockholm i november.


Tummen upp för Nyfosa

Bolag Obligationsinnehavarna i Hemfosa godkänner en potentiell utdelning av Nyfosa.


Nyfosa delas ut under Q4

Bolag En extra bolagsstämma väntas besluta att Hemfosa delar ut Nyfosa till aktieägarna under fjärde kvartalet. Nyfosa kommunicerar nu mål och utdelningspolicy.


Hemfosa tar ytterligare steg mot delning

Bolag Hemfosa ansöker om godkännande från obligationsinnehavarna om att ändra villkoren. Samtyckesförfarandet utgör ett ytterligare steg för att möjliggöra för Hemfosa att dela ut aktierna i Nyfosa under det fjärde kvartalet 2018.


Nya Hemfosa tar form: "Ska rekrytera fler"

Bolag Hemfosa börjar göra klart med sin laguppställning innan den nya vd:n Caroline Arehult tar över i september. För Fastighetssverige berättar hon om vad som väntar för bolaget då.


Hemfosa förvärvar fastighetsportfölj för 3,6 miljarder

Transaktioner Hemfosa har förvärvat en fastighetsportfölj med kontor, lager och logistikfastigheter i tillväxtkommuner och transportknutpunkter i Sverige till ett totalt värde om cirka 3,6 miljarder kronor. Förvärvet avser en portfölj av kommersiella fastigheter som kommer att ingå i dotterbolaget Nyfosa.


Lämnar Hemsö för Hemfosa

Karriär Anna Alsborger har rekryterats som ny transaktionschef i Hemfosa. Hon kommer närmast från motsvarande roll på Hemsö.


Peter Anderson ny CFO i Hemfosa

Bolag Peter Anderson har rekryterats som ny CFO i Hemfosa och kommer senast i november 2018 att efterträda Karin Osslind, nuvarande CFO och medgrundare av Hemfosa.


Hemfosa: "Har varit en stark vår"

Bolag Hemfosa avyttrar en fastighet i Uppsala för cirka en miljard kronor till Bonnier Fastigheter. För Fastighetssverige berättar Jenny Lindholm, tillförordnad transaktionschef på Hemfosa om beslutet att sälja och vad som väntar framöver.

Bonnier miljardköper i Uppsala

Transaktioner Bonnier Fastigheter gör sitt andra fastighetsköp i Uppsala – köper nästan 25 000 kvadratmeter kontor av Hemfosa.


Bonnier miljardköper i Uppsala

Transaktioner Bonnier Fastigheter gör sitt andra fastighetsköp i Uppsala – köper nästan 25 000 kvadratmeter kontor av Hemfosa.


Det är Klöverns strategi efter storförsäljningen

Transaktioner För Fastighetssverige berättar Klöverns vd Rutger Arnhult om investeringsplanerna efter storförsäljningen på 1,1 miljarder kronor till Hemfosa. "Vi har fullföljt renodlingsstrategin till 100 procent"

Hemfosa miljardköper av Klövern

Transaktioner Hemfosa köper sju fastigheter på fyra olika orter av Klövern för 1,145 miljarder kronor.


Hemfosa miljardköper av Klövern

Transaktioner Hemfosa köper sju fastigheter på fyra olika orter av Klövern för 1,145 miljarder kronor.


Hemfosa tar in en miljard på snabb emission

Ekonomi/Finansiering Efter börsens stängning på tisdagen genomförde Hemfosa en riktad nyemission genom så kallat accelererat bookbuilding-förfarande. 10 miljoner stamaktier emitterades för 108,50 kronor per aktie. Bolaget tillförs 1 085 miljoner kronor.


De mår bäst i branschen

Lista Hur mår branschen egentligen? Fastighetssverige har kartlagt sjukfrånvaron i samtliga 53 bygg- och fastighetsbolag på small-, mid- och large cap-listorna i jakt på det bolag som mår bäst i branschen.


Därför blir Norge allt viktigare för Hemfosa

Transaktioner Med två nya förvärv under inledningen av 2018 har Hemfosa stärkt sin position på den norska marknaden. För Fastighetssverige ger vd:n Jens Engwall sin bild av den norska marknadens styrkor och vilka konkurrensfördelar Hemfosa har på den.


Hemfosa förvärvar fastigheter för 390 miljoner

Transaktioner Hemfosa har förvärvat totalt 14 samhällsfastigheter, varav nio skolfastigheter, fyra LSS-hem samt en fastighet som inrymmer kontorslokaler och HVB-hem. Det totala fastighetsvärdet uppgår till 390 miljoner kronor och fastigheterna är fullt uthyrda till samhällshyresgäster.


Hemfosa/Nyfosa på väg att storköpa

Bolag Hemfosa går ut med att man förhandlar om ett köpa fastigheter för cirka fem miljarder kronor. Större delen av fastigheterna är tänkta för dotterbolaget Nyfosa.


Så ska Caroline Arehult leda Hemfosa

Karriär I höst blir Caroline Arehult ny vd för Hemfosa – efter att ha arbetat för Skanska i snart 20 år och nått positionen som vd för dotterbolaget Skanska Fastigheter Stockholm. För Fastighetssverige berättar hon om hur hon ser på sin nya roll och vad det var som slutligen fick henne att vända blad. "En fantastisk möjlighet som jag inte kunde tacka nej till", säger hon.


Caroline Arehult blir ny vd för Hemfosa

Karriär Jens Engwall blir vd för Nyfosa, som planeras delas ut till Hemfosas aktieägare. Nu är hans efterträdare på Hemfosas vd-post utsedd.


Corien Wortmann-Kool och ABP har ökat väsentligt i Castellum.

De har mest makt i bolagen

Lista Hur stor del av Catena fick egentligen Kilenkrysset i samband med höstens miljardaffär? Vilket noterat bolag har familjen Kamprad klivit in i? Och hur påverkade Balders preff-inlösningar Erik Selins ägande i bolaget? Det och mycket mer visar Fastighetssveriges kartläggning av branschens mäktigaste ägare.


”Stjärnorna har aldrig stått såhär rätt…”

Bolag Hemfosas vd Jens Engwall berättar för Fastighetssverige om delningen av bolaget, branschens oemotsvarade möjligheter och när han egentligen ska gå i pension.

Styrelseordföranden: ”Alla positioner är under utredning”

Bolag I går presenterade Hemfosa en handfull tunga namn till Nyfosas styrelse. Nu berättar Bengt Kjell om arbetet med att tillsätta en ny ledningsgrupp.


Styrelseordföranden: ”Alla positioner är under utredning”

Bolag I går presenterade Hemfosa en handfull tunga namn till Nyfosas styrelse. Nu berättar Bengt Kjell om arbetet med att tillsätta en ny ledningsgrupp.


Nya Hemfosa blir Nyfosa – tunga namn till styrelsen

Bolag Hemfosas bolag med kommersiella fastigheter som man planerar att dela ut får namnet Nyfosa. En styrelse för det nybildade dotterbolaget är utsedd.


Hemfosa: Substans 118 kronor

Bolag Hemfosa redovisar ett något lägre förvaltningsresultat än motsvarande period förra året, vilket förklaras av en hög värdeförändring på delägda fastigheter förra året. Substansvärdet stiger till 118,87 kronor per aktie (100,89), en ökning med sex kronor sedan årsskiftet.


Hemfosa köper i Bergen

Transaktioner Hemfosa köper Hansagården i Bergen med en hög andel samhällshyresgäster. Hemfosa äger sedan tidigare en samhällsfastighet i Bergenområdet och stärker med detta förvärv sin ställning inom samhällsfastigheter i västra Norge.


Hemfosa köper ut Aspelin Ramm

Transaktioner Hemfosa förvärvar Aspelin Ramms ägarandel om 35 procent i Gardermoen Campus Utvikling AS (GCU), ett joint venture som har uppfört ett specialistsjukhus och ett lokalmedicinskt center i den kompetenspark inom hälso- och sjukvård som etableras nära Gardermoens flygplats i Norge.


Hemfosa: Över 13 kronor per aktie i förvaltningsresultat

Bolag Hemfosas förvaltningsresultat uppgick till 2 186 mkr (1 812), motsvarande 13,16 kronor per stamakte (11,49). Bolaget höjer utdelningen till 4,80 kronor med kvartalsvis utdelning.


Hemfosadelning under andra halvåret

Bolag Hemfosas planer om att dela upp bolaget fortsätter enligt plan. Ambitionen är att dela bolaget och notera och dela ut ett nytt bolag under andra halvåret.


Så lockade Batljan till sig Thagesson

Bolag SBB plockar in Lars Thagesson som vice vd. För Fastighetssverige berättar den tidigare Hemfosaprofilen hur det gick till när han värvades av den forne konkurrenten Ilija Batljan. "Då kände jag att hungern fanns där".

SBB rekryterar Hemfosaprofil

Karriär SBB förstärker sin koncernledning med Hemfosagrundaren Lars Thagesson som tillträder som vice vd och COO från och med den 19 februari.


Västerkulla köper hotell av Hemfosa

Transaktioner Västerkulla Hotell har tecknat avtal med Hemfosa om förvärv av hotellfastigheten Humble 2 i centrala Karlskrona.


Agility hyr ytterligare 20 000 kvadratmeter i Göteborgs hamn

Uthyrning Hemfosa har tecknat avtal för tidigare vakanta ytor om cirka 20 000 kvadratmeter i logistikfastigheten Arendal 1:17 på Synnerödsvägen 2, intill Göteborgs hamn. Fastigheten blir efter några mindre anpassningar fullt uthyrd till logistikföretaget Agility som expanderar i regionen.


Mångmiljardfond tar sikte på nordiska samhällsfastigheter

Transaktioner Infranode har stängt sin första fond och nu ska 4,45 miljarder kronor investeras. För Fastighetssverige berättar Christian Doglia, partner på Infranode, hur mycket man hoppas pumpa in i samhällsfastigheter.


Det bolaget vill Jens Engwall styra efter Hemfosas delning

Bolag Hemfosa utvärderar möjligheten att dela upp koncernen i två noterade bolag. För Fastighetssverige berättar bolagets vd Jens Engwall om vilket av de två bolagen som han vill styra – och hur NCC:s avknoppning av Bonava inspirerat till manövern.


Ökade hyresintäkter för Hemfosa

Bolag Hemfosa redovisar ökade hyresintäkter inför den möjliga delningen av bolaget.


Hemfosa kan delas i två bolag

Bolag Styrelsen i Hemfosa har fattat beslut om att utvärdera förutsättningarna för en uppdelning av koncernen i två noterade bolag. Ett bolag som fokuserar på samhällsfastigheter och ett transaktionsinriktat, opportunistiskt bolag. Syftet är att skapa större aktieägarvärde genom att ytterligare renodla verksamheterna.

Ökade hyresintäkter för Hemfosa

Bolag Hemfosa redovisar ökade hyresintäkter inför den möjliga delningen av bolaget.


"Jag har det ganska så optimalt"

Karriär Mer jakt, mer golf och mer frihet. För Fastighetssverige berättar Veidekkes tidigare koncerndirektör, Per-Ingemar Persson, om sin nya tillvaro. "Fortfarande mycket kontakt med branschen".


Bergen.

Därför drar Hemfosa västerut

Transaktioner Styrelseordförande Bengt Kjell om steget ut från Oslo, höstens kommande förvärv och planerna för den senaste 300-miljonersaffären.


Hemfosa köper i Norge

Transaktioner Hemfosa Fastigheter har tecknat avtal om förvärv i Bergen och Sarpsborg till ett sammanlagt fastighetsvärde av cirka 300 miljoner kronor.


Stabil utveckling för Hemfosa under första halvåret

Bolag Hemfosa redovisar positiva resultat och under andra kvartalet tecknade man avtal om fastighetsförvärv till ett värde av cirka tre miljarder kronor.


Hemfosa i sale and lease back-affär i Norge

Transaktioner Hemfosa har köpt en samhällsfastighet i Eidsvoll kommun i Norge till ett underliggande fastighetsvärde om drygt 160 miljoner kronor.


Hemfosa köper i Norge

Transaktioner Hemfosa köper Tunsberghus Eiendom AS i centrala Tønsberg kommun i Norge till ett underliggande fastighetsvärde om 118 miljoner norska kronor. Hemfosa äger sedan tidigare området Statens Park i Tønsberg, och stärker ytterligare sin position inom samhällsfastigheter i regionen med detta förvärv.


Hemfosa köper av Humana igen

Transaktioner Hemfosa genomför sin andra sale and leaseback-affär med vårdbolaget Humana.


Så länge var affären på gång

Transaktioner Rekordaffär i Halmstad och den första i miljardklassen på den kommersiella sidan. Pangea Property Partners berättar om processen.


Hemfosa miljardköper i Halmstad och Karlskrona

Transaktioner Hemfosa har tecknat avtal om förvärv av en fastighetsportfölj med tio fastigheter i Halmstad till ett underliggande fastighetsvärde om 1 066 miljoner kronor. Dessutom köper man 19 fastigheter i Karlskrona för 750 miljoner kronor.


Klart med myndighetsflytt till Karlstad

Uthyrning Förra året bestämde regeringen att man skulle utlokalisera Fastighetsmäklarinspektionen till Karlstad från Stockholm. Nu är det klart att Hemfosa blir myndighetens hyresvärd.


Newsec får förvaltningsuppdrag av Hemfosa

Bolag Newsec har tecknat avtal om ekonomisk förvaltning med Hemfosa.


Hanssongruppen säljer till Hemfosa i Borås

Transaktioner Hanssongruppen Invest har sålt fastigheten Vulkanus 15 i Borås till Hemfosa Fastigheter. Fastigheten, som är en samhällsfastighet, är i folkmun känd som ”Erlahuset” och är centralt belägen på Österlånggatan 74.


Hemfosa kikar efter fler förvärv

Transaktioner I går slog man till med Norrlands största förvärv i år – och totalt spenderade man en miljard. För Fastighetssverige berättar transaktionschefen Stina Lindh Hök om var man letar nya förvärv – och var hennes favoritplats att köpa är.


Hemfosa miljardköper

Transaktioner Hemfosa spänner bågen rejält och köper en fastighetsportfölj i Örnsköldsvik för 858 miljoner kronor – samtidigt som man köper en fastighet i Uppsala för 145 miljoner kronor. Köpen är avsedda att stärka Hemfosas ställning både i geografiskt intressanta lägen och inom sektorn samhällsfastigheter.


Hemfosa planerar försäljningar

Bolag Överväger att sälja delar av sitt bestånd, berättar Jens Engwall i en intervju.


Ökade hyresintäkter och ökat resultat för Hemfosa

Bolag Positiva tongångar med ökade hyresintäkter och ökat resultat efter skatt för Hemfosa under inledningen av 2017 visar bolagets kvartalsrapport.


Hemfosa inför optionsprogram för anställda

Bolag Hemfosas styrelse föreslår en riktad emission av teckningsoptioner. Den maximala utspädningseffekten blir 0,85 procent av aktierna och 0.9 procent av rösterna.


”Har lärt mig extremt mycket”

Karriär Joacim Sjöberg går till satsande JLL. Nu berättar han vad som tilltalade honom med jobbet – och om den korta tiden på Hemfosa, där han sågs som Jens Engwalls kronprins.


JLL rekryterar Joacim Sjöberg

Bolag Efter den korta perioden som vice vd för Hemfosa är det nu klart att Joacim Sjöberg rekryteras till en ny strategisk roll för capital markets på JLL.


Söderport miljardsäljer i Göteborg

Transaktioner Söderport, ett joint venture mellan Hemfosa och Sagax, har avtalat om avyttring av en fastighet i Torslanda, Göteborg, för 979 miljoner kronor.


Kungsleden storsäljer till Hemfosa- och Sagax-JV

Transaktioner Kungsleden fortsätter sin koncentration av fastighetsbeståndet till prioriterade tillväxtmarknader och avyttrar 16 fastigheter för 427 miljoner kronor till Söderport, ett joint venture mellan Hemfosa och Sagax. Fastigheterna har en uthyrningsbar yta på 102 000 kvadratmeter.


Bengt Kjell om vd-turbulensen: ”Bara en parentes”

Bolag Hemfosas styrelseordförande Bengt Kjell om ett hypotetiskt arbetsliv utan kompanjonen Jens Engwall, turbulensen kring vd-frågan i höstas, nästa generation och när Engwall kommer att sluta: ”Har tänt till rejält”.


Hemfosa köper av Aspelin Ramm

Transaktioner Hemfosa förvärvar den återstående ägarandelen om 35 procent i befintliga Gardermoen Campus Utvikling AS, GCU, som varit ett joint venture med fastighetsutvecklingsföretaget Aspelin Ramm Eiendom AS. Vidareutvecklingen av området kommer fortsatt ske i samarbete med Aspelin Ramm, i en oförändrad joint venture struktur.


Engwall: Portföljförvärv för dyra

Bolag Hemfosas Jens Engwall skriver i bokslutskommunikéns vd-ord att bolagets bedömning under året har varit att priserna på portföljförvärv har varit för höga.


Hemfosa köper i Sverige och Finland

Transaktioner Hemfosa köper en samhällsfastighet i Åbo, Finland, till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 158 miljoner kronor. I Sverige köps tre skolfastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 98 miljoner kronor.


LISTA: Topparnas bolagsengagemang

Event En har engagerat sig i handbolls-EM, en annan satsar på naturenergi. Fastighetssverige har kartlagt fastighetshöjdarnas insyn i olika företag – och branscher.


”Blev inte som det var tänkt”

Bolag Joacim Sjöberg om det verkligen var en konflikt som låg bakom avskedet från Hemfosa – och vad han ska göra härnäst. ”Glädjande nog finns det en intressant marknad där ute”.


”Naturligtvis ett jättemisslyckande”

Bolag Jens Engwall om vd-turbulensen i Hemfosa, företagskulturen och hur han ska ta sig an arbetet framöver.


Nya besked från Hemfosa – Engwall fortsätter som vd

Bolag I somras meddelade Jens Engwall att han skulle sluta som vd för Hemfosa under 2017 och att Joacim Sjöberg skulle ta över. Nu har planerna ändrats – Engwall fortsätter som vd och Joacim Sjöberg slutar.


Hemfosa köper fastighetsportfölj för 875 miljoner

Transaktioner Hemfosa köper en portfölj med elva fastigheter i Sverige, varav fem tomträtter, till ett underliggande fastighetsvärde om 875 miljoner kronor.


Hemfosa upprättar certifikatprogram

Bolag Hemfosa har upprättat ett certifikatsprogram med ett rambelopp på två miljarder kronor. I samband med detta har bolaget emitterat 895 miljoner kronor på löptider mellan tre till tolv månader.


Hemfosa och Sagax överlåter fastigheter till Söderport

Transaktioner Hemfosa och Sagax har avtalat om att överlåta tre fastigheter vardera till bolagens joint venture Söderport Fastigheter. Fastigheterna överlåts för 399 miljoner kronor.


Hemfosa gör stor investering i skolfastigheter

Transaktioner Hemfosa har beslutat förvärva, utveckla och investera i tre skolfastigheter för Internationella Engelska Skolan, IES, i Sverige till ett värde om totalt cirka 450 miljoner kronor och tecknar samtidigt nya långa hyresavtal. Investeringen avser två nyetableringar för IES i Huddinge och Södertälje samt en utökning av verksamheten i Sundsvall.


LISTA: De är störst på sociala medier

Event Fastighetssverige har kartlagt vilka börsnoterade bolag i branschen som har flest följare på sociala medier.


Engwall: Priserna är för höga

Bolag Hemfosas vd Jens Engwall skriver i Q3-rapporten att mycket av utbudet är för högt prissatt. ”Faktum är att vi aldrig har avstått från så många affärer på grund av priset som i år.”


Hemfosa köper i Finland

Transaktioner Hemfosa köper en samhällsfastighet och en mindre industrifastighet i Finland för cirka 420 miljoner kronor.


Joacim Sjöberg tillträder i dag som vice vd i Hemfosa

Bolag Efter att ha utsetts till vice vd i somras är det i dag dags för Joacim Sjöberg att tillträda sin nya tjänst hos Hemfosa.


Hemfosa anställer Finlandsansvarig

Karriär Hemfosa etablerar egen närvaro i Finland genom att anställa Pasi Nieminen som fastighetschef med ansvar för det finska fastighetsbeståndet som idag omfattar fastigheter till ett värde om cirka 1,1 miljarder kronor. Hemfosa fortsätter även sitt befintliga samarbete med Mrec.


Hemfosa köper i Örebro

Transaktioner Hemfosa köper en skolfastighet i Mosjö av JM. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 62 miljoner kronor.


Han planeras bli Hemfosas nästa vd

Karriär Jens Engwall planerar att lämna vd-posten i Hemfosa före utgången av 2017. Nu anställs en vice vd – planen är att han ska ta över efter Engwall.


Hemfosa köper en vårdfastighet i Vällingby för 195 miljoner kronor.

Hemfosa köper i Vällingby

Transaktioner Hemfosa har tecknat avtal om förvärv av en vårdfastighet i Vällingby till ett värde om 195 miljoner kronor.


Hemfosa anställer fastighetschef i Norge

Bolag Hemfosa förstärker den norska organisationen genom att anställda Dag Tønder som fastighetschef för det norska fastighetsbeståndet som omfattar fastigheter till ett värde om cirka 3,6 miljarder kronor.


Hemfosa köper för 444 miljoner

Transaktioner Hemfosa har tecknat avtal om förvärv av 13 skolfastigheter, främst i Stockholmsregionen, till ett värde om 444 miljoner kronor, med exklusiv option att i september 2016 teckna avtal om ytterligare två skolfastigheter till ett värde av 320 miljoner kronor.


Hemfosas emission fulltecknad

Bolag 99,6 procent av Hemfosas företrädesemission tecknades med stöd av tecningsrätter. Därtill anmäldes motsvarande 48,8 procent av emissionen utan stöd av teckningsrätter.


Hemfosa rekryterar från Hemsö

Bolag Hemfosa förstärker transaktionsavdelningen med ytterligare en erfaren medarbetare.


Hemfosa passerar 30 miljarder

Bolag Hemfosa passerar i Q1-rapporten för första gången 30 miljarder kronor i fastighetsvärde.
Substansvärdet uppgår till 83,50 kronor per aktie (66.46).


Hemfosas emissionsvillkor klara

Bolag Hemfosas stamaktieägare får teckna en ny stamaktie för 69 kronor per fem befintliga stamaktier i företrädesemissionen.


Engwall sålde före emissionsbeslut

Bolag Enligt Dagens Industri kan Hemfosas vd Jens Engwall gjort sig skyldig till brott mot marknadsmissbrukslagen. Detta sedan han sålt preferensaktier i Hemfosa drygt en vecka före offentliggörandet av nyemissionen på 1,8 miljarder kronor.


Hemfosa vill köpa mer samhällsfastigheter

Bolag Hemfosa vill utöka andelen samhällsfastigheter från 59 till 75 procent. Det framgår av årsredovisningen som publiceras i dag.


K2A utvecklar 200 studentbostäder i Sundsvall

Transaktioner K2A har tecknat avtal om förvärv av en del av fastigheten Åkroken 1 på Campus Mittuniversitetet i Sundsvall.


Per-Ingemar Persson till Hemfosas styrelse

Bolag Veidekkes förre Sverigechef Per-Ingemar Persson föreslås ta plats i Hemfosas styrelse.


Hemfosa genomför nyemission

Bolag Hemfosa planerar att genomföra en nyemission av stamaktier om cirka 1,8 miljarder kronor.

Per-Ingemar Persson till Hemfosas styrelse

Bolag Veidekkes förre Sverigechef Per-Ingemar Persson föreslås ta plats i Hemfosas styrelse.


Hemfosa rekryterar två jurister

Bolag Ylva Hult Palmryd är utsedd till ny chefsjurist i Hemfosa och Sophie Nossman blir bolagsjurist.


Hemfosa genomför sin hittills största nyuthyrning

Uthyrning Hemfosa bygger till och moderniserar ett kontorshus i Mölndal. Bolaget har tecknat ett tioårigt hyresavtal för hela huset, 11 400 kvadratmeter.


Hemfosa köper mer i Finland

Transaktioner Hemfosa Fastigheter förvärvar ytterligare tre samhällsfastigheter i Finland till ett värde om cirka 500 miljoner kronor.


Hemfosa Fastigheter slutför förvärv i Norge

Transaktioner Hemfosa tecknade i december 2015 ett villkorat avtal om förvärv av området Statens Park i Tønsbergs kommun söder om Oslo. Affären om cirka 420 miljoner kronor är nu slutförd.


Hemfosa köper i Norge

Transaktioner Hemfosa förvärvar området Statens Park, i Tønsbergs kommun söder om Oslo, i en affär om nio fastigheter och ett parkeringshus. Fastighetsvärdet är 420 miljoner kronor.


Söderport förlänger med Volvo i Torslanda

Uthyrning Söderport har förlängt hyresavtalen med Volvo Cars kontor och verksamhetslokaler i Torslanda, Göteborg. Söderport kommer även att renovera och modernisera lokalerna.


Köper för en halv miljard i Finland

Transaktioner Ytterligare ett svenskt börsbolag tar steget över Östersjön.
Bolagets första förvärv i Finland är värt 500 miljoner kronor.


Hemfosa-JV hyr ut vid Gardermoen

Uthyrning Hemfosas och Aspelin Ramms gemensamma projekt Helsehuset på Gardermoen Campus är nu fullt uthyrt.


Hemfosa utökar transaktionsteamet

Karriär Hemfosa anställer två personer till transaktionsavdelningen. De kommer närmast från Förvaltaren och Leimdörfer.


Hemfosa säljer till M2 i Gävle

Transaktioner Hemfosa säljer fem bostadsfastigheter i Gävle till M2 Gruppen för 170 miljoner kronor. Affären bidrar till fortsatt renodling av fastighetsportföljen enligt strategin att fokusera på samhällsfastigheter.


Hemfosa tecknar långt hyresavtal med hotell i Haninge

Uthyrning Hemfosa tecknar ett nytt 20-årigt hyresavtal med Winn Hotel Group i fastigheten Söderbymalm 3:462 (Najaden) i Haninge.


Detta blir Thagessons uppgifter

Bolag Lars Thagesson tar efter nyår en friare roll som konsult för Hemfosa. I Q3-rapporten preciseras vad han ska göra.


Hemfosa siktar på strukturaffärer och utvecklingsprojekt

Bolag Jens Engwall menar i Q3-rapprtens vd-ord att de mest intressanta affärerna för bolaget just nu är större strukturaffärer och utvecklingsprojekt inom den offentliga sektorn i Norden.

Detta blir Thagessons uppgifter

Bolag Lars Thagesson tar efter nyår en friare roll som konsult för Hemfosa. I Q3-rapporten preciseras vad han ska göra.


Hemfosa köper samhällsfastigheter och säljer logistik

Transaktioner Hemfosa fortsätter sin renodling mot samhällsfastigheter. Nu köper bolaget samhällsfastigheter för 258,5 miljoner kronor och säljer logistikfastigheter för 335 miljoner kronor.


Söderport säljer för 154 miljoner

Transaktioner Söderport, som Hemfosa och Sagax äger gemensamt, säljer åtta fastigheter i tre separata affärer. Den största affären gäller en fastighet i Hallstahammar som säljs för 113 miljoner kronor.


Hemfosa investerar 200 miljoner i norska Gardermoen

Bygg/Arkitektur Hemfosa Fastigheter har tecknat avtal om utveckling av ett lokalmedicinskt center vid Gardermoen nära Oslo, i direkt anslutning till det specialistsjukhus som bolaget påbörjade byggnation av i september i år.


Hemfosa genomför riktad pref-emission

Ekonomi/Finansiering Hemfosa tar in drygt 166 miljoner kronor genom en riktad preferensaktieemission.


Sahibzada: Inget klart

Karriär Karim Sahibzada meddelade i går att han slutar efter sju år som chefsjurist på Hemfosa.
- Jag lämnar Hemfosa vid årsskiftet och vet inte vad jag ska göra sedan. Jag har en del krokar ute, säger han till Fastighetssverige.


Två medgrundare lämnar Hemfosa

Bolag Två av Hemfosas grundare lämnar bolaget, bland annat Lars Thagesson, som övergår till en roll som extern rådgivare.


Fastighetskvinnan
Farnaz Mortazavi och Linda Eriksson är finalister i Årets Unga Fastighetskvinna. I morgon presenterar vi den sista finalisten.

Årets Unga Fastighetskvinna: Här är finalist nummer 2

Fastighetskvinnan De tre finalisterna i utmärkelsen Årets Unga Fastighetskvinna är nu utsedda. Under tre dagar presenterar vi dem (utan inbördes ordning).
Dagens finalist är mitt i ett jobbyte och tillträder inom kort en chefstjänst på ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen.


Starkt resultat från Hemfosa

Bolag Hemfosa presenterar en stark rapport för årets andra kvartal.


Hemfosa köper i Karlstad

Transaktioner Karlstad kommun säljer tomträtten till fastigheten Blyet 2 i Karlstad. Köpare är Hemfosa. Köpeskillingen uppgår till 73,5 miljoner kronor.


Hemfosa köper mer i Norge

Transaktioner De senaste månaderna har Hemfosa köpt samhällsfastigheter i Norge för mer än tre miljarder kronor. Nu köper man ytterligare fastigheter för cirka 284 miljoner kronor.


Hemfosa miljardinvesterar – utvecklar sjukhus i Norge

Bygg/Arkitektur Hemfosa utvecklar ett nytt hälsocampus och bygger ett hjärt- och lungsjukhus vid Gardermoens flygplats vid Oslo, tillsammans med Aspelin Ramm.


Hemfosa köper i Kiruna och säljer i Motala

Transaktioner Hemfosa har i två mindre affärer köpt en fastighet i Kiruna och sålt en i Motala.


Hemfosa rekryterar finanschef

Karriär Hemfosa rekryterar Linda Eriksson, närmast från Fastighets AB Förvaltaren, som finanschef.


Starka siffror från Hemfosa

Bolag Hemfosa ökar sitt förvaltningsresultat till 266 miljoner kronor (67) under Q1, motsvarande 3,57 kronor per stamaktie (2,10).
Substansvärdet är uppe i 126,19 kronor per stamaktie (105,47).
Bolaget flaggar för ytterligare preferensaktieemissioner för möjlighet till fortsatt tillväxt.


Kungsleden säljer för drygt en halv miljard

Transaktioner Kungsleden säljer 29 fastigheter i södra och mellersta Sverige för 536 miljoner kronor.


Hemfosa hyr ut i Mölndal, Uppsala och Köping

Uthyrning Hemfosa har hyrt ut över 7 000 kvadratmeter i separata uthyrningar i Mölndal, Uppsala och Köping.


Sex fastighetsbolag har jämställda ledningsgrupper

Sverige Stiftelsen Allbright som arbetar för ett mer jämställt näringsliv har kommit med en ny rapport om jämställdhet hos börsbolagen. Av de 27 bolag som platsar på den så kallade Vita listan (bolag som har jämställda ledningsgrupper) är sex fastighetsbolag.


Hemfosa köper av Sveafastigheter

Transaktioner Hemfosa köper två skolfastigheter i Vällingby Parkstad av Sveafastigheter. Fastigheterna var tidigare en del av Vattenfalls huvudkontor och utvecklas nu till skolor. De är fullt uthyrda på ett 15-årigt hyresavtal.


Hemfosa ger kvartalsvis utdelning

Bolag Hemfosa har nu presenterat sitt första bokslut som börsbolag. Bolaget redovisar ett förvaltningsresultat för helåret 2014 om 14,70 kronor per aktie.
Utdelningen på stamaktierna blir sex kronor, som utbetalas med 1,50 kronor per kvartal.


Hemfosa köper mer i Norge

Transaktioner Hemfosa köper en samhällsfastighet i Fredrikstad, Norge, för 770 miljoner kronor.


Hemfosa köper samhällsfastigheter – säljer ur transaktionsportföljen

Transaktioner Hemfosa köper, i fyra separata affärer, 13 samhällsfastigheter för 420 miljoner kronor. Samtidigt säljer bolaget fastigheter för 140 miljoner kronor.


Hemfosas andra Oslo-affär

Transaktioner Hemfosa köper en samhällsfastighet i Oslo för 725 miljoner kronor. Tidigare i år köpte man sex samhällsfastigheter i Oslo för 1,5 miljarder kronor och har en uttalad ambition att under året göra fler affärer i Norge.


Hemfosa köper i Finspång

Transaktioner Hemfosa köper fyra fastigheter i Finspång för 73 miljoner kronor.


Hemfosa i hyrestvist i Göteborg

Juridik Hemfosas hyresgäst NTEX Logistics har beslutat att avveckla sin terminalverksamhet. Orsaken ska vara att golvet i terminalen inte håller för den belastning det enligt hyresavtalet ska hålla. Hemfosa tillbakavisar påståendena.


Hemfosa tar första steget in i Norge

Transaktioner Hemfosa gör sitt första förvärv i Norge och köper samhällsfastigheter för 1,5 miljarder kronor.


Här är köparen i Hemfosa-affären

Transaktioner För några veckor sedan annonserade Hemfosa en försäljning om 900 miljoner kronor. Nu är affären klar och man meddelar även vem köparen är.


Hemfosa köper loss portfölj från Crown

Transaktioner Hemfosa köper resterande 50 procent av fastighetsportföljen man köpte tillsammans med Crown Nordic Management i december 2013. Det underliggande fastighetsvärdet på portföljen är 1,3 miljarder kronor.


Hemfosa på väg att sälja för 900 miljoner

Transaktioner Hemfosa har tecknat ett villkorat avtal om försäljning av logistikfastigheter till ett värde om cirka 900 miljoner kronor.


Hemfosa köper för 340 miljoner kronor

Transaktioner Hemfosa köper samhällsfastigheter i Huddinge, Uppsala och Gävle för 340,5 miljoner kronor.


Jernhusen säljer stationsnära fastighet i Skövde

Transaktioner Jernhusen har sålt byggrätten vid Skövde Centralstation till Hemfosa. Sedan tidigare finns en detaljplan för området som medger utveckling av kontor och parkeringshus på fastigheten.


Hemfosas pref-erbjudande övertecknat

Ekonomi/Finansiering Hemfosas erbjudande om preferensaktier övertecknades väsentligt. Hemfosa tillförs 1 625 miljoner kronor i emissionen. Beräknad första handelsdag för preferensaktierna är 12 december.


Hemfosa köper nyproduktion av Skanska

Transaktioner Hemfosa köper samhälls- och kontorsfastigheter under produktion av Skanska för 449 miljoner kronor.


Hemfosa utökar pref-erbjudande

Ekonomi/Finansiering Det är god efterfrågan på Hemfosas preferensaktier – därför utökar nu bolaget sitt erbjudande.


Hemfosa köper för 270 miljoner

Transaktioner Hemfosa fortsätter att köpa samhällsfastigheter. Nu köper bolaget i Västsverige för 270 miljoner kronor.


Hemfosa emitterar preferensaktier – tar in 975 miljoner

Ekonomi/Finansiering Nu gör Hemfosa sin första emission av preferensaktier. Teckningskursen är 325 kronor och den årliga utdelningen är 20 kronor, vilket innebär en direktavkastning om 6,2 procent.


Hemsö och Hemfosa i affär om 4,4 miljarder kronor

Transaktioner Hemsö och Hemfosa genomför en bytesaffär. Hemfosa köper för närmare 3,3 miljarder och Hemsö för drygt 1,1 miljarder kronor.


Hemfosa genomför Castellumaffären

Transaktioner Hemfosa genomför nu storaffären med Castellum. Hemfosa köper 53 samtliga Corallens fastigheter i Värnamo och Växjö samt en fastighet av Eklandia i Göteborg. Det underliggande värdet är 2 044 miljoner kronor, i nivå med den senaste värderingen.Hemfosa siktar på tillväxt

Bolag Hemfosa genomförde inga fastighetstransaktioner under Q3 – men nu har bolaget siktet inställt på tillväxt.


Hemfosa förlänger och bygger om för Polisen

Uthyrning Hemfosa förlänger hyresavtalet med Polismyndigheten i Sollentuna med 15 år avseende en total yta om 12 600 kvadratmeter och genomför en om- och tillbyggnation.


Hemfosa i 800-miljonersförvärv

Transaktioner Hemfosa köper, i två separata affärer, sex fastigheter och två tomträtter i mellan-Sverige för 795 miljoner kronor.


Hemfosa förlänger och bygger nytt för Alingsås tingsrätt

Uthyrning Hemfosa tecknar 15-årigt avtal med Domstolsverket i Alingsås och bygger till cirka 1 000 kvadratmeter tingssalar och kontor.


Andreas Nelvig, Anette Frumerie,Rickard Backlund och Jens Engwall.

Fastighetsmarknadsdagen i Stockholm – de nya börsbolagen

Fastighetsmarknadsdagen Stockholm Ett flertal fastighetsbolag har noterats på börsen den senaste tiden. Och fler är på gång. På Fastighetsmarknadsdagen i Stockholm den 18 november träffar du flera av bolagens företrädare.


Hemfosa planerar att emittera preferensaktier

Bolag Hemfosa kallar till en extra bolagsstämma som ska möjliggöra för preferensaktier.


Vattenfall i Luleå till Porsön

Bolag Vattenfall får nya kontorslokaler på Porsön i Luleå. Beskedet innebär en fortsatt satsning på Luleå som huvudort för omkring 300 anställda de närmaste 15 åren.
Därmed lämnar de sina nuvarande lokaler i centrala Luleå, som ägs av Hemfosa.


Serneke får bygguppdrag av Hemfosa

Bygg/Arkitektur Serneke Bygg har blivit upphandlade att bygga Alingsås tingsrätt åt Hemfosa. Uppdraget består i att uppföra en helt ny byggnad samt renovera en befintlig. Uppdraget är värt cirka 50 miljoner kronor.


Fanfaren.

Hemfosa köper miljardprojekt i Karlstad

Transaktioner Hemfosa köper ett cirka 40 000 kvadratmeter stort kontorsprojekt.


Här är årets mest intressanta affärer

Fastighetskvinnan NAI Svefas analyschef Åsa Henninge kommer på seminariet Fastighetskvinnan att analysera de tre, i hennes tycke, mest intressanta transaktionerna på den svenska fastighetsmarknaden det senaste året – redan nu kan vi avslöja vilka affärer det rör sig om.
Seminariet hålls på Grand Hotel i Stockholm på onsdag om en vecka – sista anmälningsdag är i morgon.


Hemfosa anställer regionchef i Stockholm

Karriär Hemfosa har rekryterat Alexander Hedin som regionchef i Stockholm.


Starkt förvaltningsresultat från Hemfosa

Bolag Hemfosa redovisar ett kraftigt höjt förvaltningsresultat för årets andra kvartal.

Hemfosa anställer regionchef i Stockholm

Karriär Hemfosa har rekryterat Alexander Hedin som regionchef i Stockholm.


Ikano Bostad köper projekt i Årstaberg av Söderport

Transaktioner Ikano Bostad köper ett bostadsutvecklingsprojekt i Årstaberg, Stockholm, av Söderport för 355 miljoner kronor.


Hemfosa tecknar 15-årigt avtal med Haninge kommun

Uthyrning Hemfosa Fastigheter tecknar ett nytt hyresavtal med Haninge kommun gällande kommunhuset i Haninge, omfattande cirka 22 000 kvadratmeter. Avtalet gäller 15 år från 1 juli i år.


Hemfosa noterar obligationslån om 1,2 miljarder

Ekonomi/Finansiering Hemfosa tillkännagav den 30 april i år att bolaget emitterat treåriga icke-säkerställda obligationslån om totalt 1,2 miljarder kronor. I enlighet med villkoren för obligationslånen har Hemfosa nu ansökt om notering av obligationslånen vid Nasdaq OMX Stockholm samt upprättat ett prospekt för noteringen.


Hemfosa i affärer om 149 miljoner

Transaktioner Hemfosa har köpt en fastighet i centrala Sundsvall till ett underliggande fastighetsvärde om 79 miljoner kronor och har sålt tre fastigheter i Växjö, Uppsala och Haninge till ett totalt underliggande fastighetsvärde om 70 miljoner kronor.


Hemfosa köper för halv miljard i Sundsvall

Transaktioner Hemfosa köper två fastigheter om cirka 33 000 kvadratmeter i Sundsvall. Underliggande fastighetsvärde uppgår till 582 miljoner kronor.


Hemfosa i affär med Klövern

Transaktioner Hemfosa köper två fastigheter i Kristianstad samt avyttrar två fastigheter i Partille respektive Göteborg i en samlad transaktion med Klövern. Värdet i affären uppgår till 180 miljoner kronor.


Stabil första rapport från Hemfosa

Bolag Hemfosa redovisar en stabil första kvartalsrapport som börsbolag.


Hemfosa emitterar obligationslån om 1,2 miljarder

Ekonomi/Finansiering Hemfosa emitterar icke-säkerställda obligationslån med en löptid om tre år. Lånen uppgår till totalt 1 200 miljoner kronor varav 1 100 miljoner kronor löper med en rörlig ränta om Stibors tremånadersränta plus 2,25 procent och 100 miljoner kronor löper med en fast ränta om 3,40 procent.


Söderports Volvoaffär godkänd

Transaktioner Söderports förvärv från Volvokoncernen har nu godkänts av Konkurrensverket i Sverige, och bolaget fullföljer förvärvet.


Söderport köper för 1,8 miljarder kronor

Transaktioner Söderport Fastigheter, samägt av Hemfosa Fastigheter och Sagax, förvärvar en fastighetsportfölj till en köpeskilling om 1,8 miljarder kronor.


Hemfosa inkluderas i EPRA-index

Bolag Nynoterade Hemfosa har informerats om att bolaget kommer att ingå i FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index Series från och med den 28 mars 2014.


Hemfosa upp sex procent i starten

Bolag Hemfosa-aktien handlas sedan 09,00 i dag på Nasdaq OMX Stockholm. De första avsluten gjordes på 98,50 kronor, nästan sex procent över introduktionskursen på 93 kronor.


Hemfosas första börsdag 21 mars – här är villkoren

Bolag Nu är villkoren för Hemfosas börsintroduktion klara. Första börsdag förväntas bli fredag 21 mars. Erbjudandet omfattar 56 procent av aktierna och rösterna i bolaget.


Hemfosa siktar på notering om en månad

Bolag Hemfosa siktar på en notering på Nasdaq OMX i slutet av mars.
Genom erbjudandet tillförs bolaget 500-950 miljoner kronor.


Söderport säljer bilprovningsfastigheter

Transaktioner Söderport, som ägs av Hemfosa och Sagax, säljer 17 fastigheter omfattande 18 500 kvadratmeter ur det bestånd av bilprovningsfastigheter som Söderport förvärvade 2012.
Därmed har Söderport bara kvar fastigheter i Stockholmsregionen i bilprovningsportföljen.


Söderport köper av Sveafastigheter

Transaktioner Söderport, som ägs till lika delar av Sagax och Hemfosa, köper fem fastigheter i Åkersberga, Stockholm, av Sveafastigheter.


Provinsfastigheter upprättar kontrollbalansräkningar

Bolag Provinsfastigheters försäljning till Hemfosa och Crown Nordic Management skedde till värden understigande bokfört värde. Styrelserna i Provinsfastigheter I AB och Provinsfastigheter II AB har med anledning av detta beslutat att upprätta kontrollbalansräkningar för bolagen. Kontrollbalansräkningar kommer även att upprättas för övriga aktiebolag inom koncernerna.


Hemfosa miljardköper

Transaktioner Hemfosa köper, tillsammans med Crown Nordic Management, 28 fastigheter för 1 285 miljoner kronor.


Tre nya styrelseledamöter till Hemfosa

Bolag Som ett led i att förbereda Hemfosa för en börsnotering förstärker bolaget styrelsen med tre nya ledamöter; Anneli Lindblom, Caroline Sundewall och Ulrika Valassi. De nya ledamöterna tillför kompetens inom områden såsom IFRS-redovisning, kredit- och riskhantering samt styrelsearbete i börsnoterade bolag.


Hemfosa tar officiellt börsbeslut

Bolag Hemfosa styrelse har nu tagit det officiella beslutet att ansöka om notering av bolagets aktier på Nasdaq OMX Stockholm. Detta ska ske under första halvåret 2014.


Hemfosa skjuter på notering

Bolag Interna oenigheter gör att Hemfosa skjuter upp sin börsnotering, åtminstone ett kvartal, enligt uppgifter till Dagens Industri.


Perium köper 27 bilprovningsfastigheter

Transaktioner Perium Fastigheter har köpt 27 bilprovningsfastigheter i södra Norrland och Mellansverige, framförallt i Västernorrlands, Jämtlands och Östergötlands län. Förvärven sker från Söderport ägt av Sagax och Hemfosa.


Industri blir blandstad i Årstaberg

Bygg/Arkitektur Söderport och Stockholms stad planerar att förvandla industriområdet vid Årstabergs station til en ny stadsdel med bostäder, skola, butiker och torg.


Hemfosa säljer två
kontorsfastigheter i Kristianstad

Transaktioner Hemfosa säljer kontorsfastigheterna Jepp Buck 19 och 20 i Kristianstad.


Hemfosa säljer Saluhallen i Uppsala

Transaktioner Hemfosa säljer Saluhallen i Uppsala till Svenssons krogar, som i dag är hyresgäst i fastigheten.


Hemfosa köper i Trollhättan

Transaktioner DHL säljer logistikfastigheten Tunnan 1 i Trollhättan till Hemfosa.
Fastigheten omfattar cirka 17 500 kvadratmeter och byggdes 2002. Hemfosa tillträder fastigheten under Q3 2013.


Hemfosa säljer smått i Västerås

Transaktioner Hemfosa säljer en publik fastighet i Västerås till lokala Industrihus i Västerås.


Hemfosa hyr ut i Karolinen

Uthyrning Hemfosa hyr ut 1 210 kvadratmeter i Karolinen i Karlstad.


Hemfosa hyr ut 3 000 kvadratmeter i ”Kefren-fastighet”

Uthyrning Hemfosa har genomfört två uthyrningar om totalt drygt 3 000 kvadratmeter i fastigheten Gamlestaden 2:5 (SKF:s huvudkontor) i Göteborg som man köpte i Kefren-auktionen hösten 2011.


Söderport säljer bilprovningsfastigheter

Transaktioner Söderport, som samägs av Sagax och Hemfosa, säljer 34 fastigheter ur den portfölj man köpte av Bilprovningen förra året.


Hemfosa på väg till börsen

Bolag Hemfosa siktar på en börsintroduktion, senast under fjärde kvartalet i år.


Bilföretag köper stort av Söderport

Transaktioner Söderport, som samägs av Sagax och Hemfosa, säljer en knapp tredjedel av beståndet av bilprovningsfastigheter som bolaget köpte förra året.


Hemfosa säljer i Västerås

Transaktioner Hemfosa har sålt en mindre fastighet till Industrihus i Västerås AB.


Riksbyggen får driftavtal med Söderport

Bolag Riksbyggen har tecknat avtal om fastighetsdrift gällande Söderports bilprovningsanläggningar.


Bilprovningens rörelsefastigheter sålda

Transaktioner Bilprovningen säljer 142 fastigheter över hela Sverige, för 470 miljoner kronor.


Ericsson planerar att lämna Mölndal

Uthyrning Ericsson planerar att lämna Mölndal och samlokalisera på Lindholmen på Hisingen.


Bygg-Fast planerar för bostäder i Enköping

Bygg Bygg-Fast har fått en markanvisning för 200 bostäder i Kyrkoherdens fiskevatten i Enköping.


Hemfosa kompletterar i Karlstad…

Transaktioner Hemfosa köper butiksfastigheten Riksdalern 2 i Bergvik, Karlstad, för 48 miljoner kronor.


…och säljer i Karlshamn

Transaktioner Hemfosa säljer en butiksfastighet i Karlshamn för drygt 20 miljoner kronor. Fastigheten är en av de 42 som bolaget köpte av Lantmännen för cirka två år sedan.
- Vi köpte den som en tradingportfölj, och har sålt cirka 25 av de 42 fastigheterna, säger Hemfosas transaktionschef Lars Thagesson.


Bygg Fast och
Hemfosa byggstartar i Haninge

Bostäder Bygg Fast och Hemfosa fastigheter påbörjar nu bygget av 300
bostäder i Ribby ängar. Hyresrätterna kommer att erbjudas till dem
som jobbar inom försvaret i Haninge.


Hemfosa hyr ut i Göteborg

Uthyrning Hemfosa har hittills i år hyrt ut cirka 6 000 kvadratmeter i fastigheten Södra Porten i Lackarebäck, Göteborg.


Brostaden köpte av Söderport

Transaktioner I förra veckan skrev vi att Söderport – Hemfosas och Sagax gemensamma bolag – hade sålt fastigheten Riggen 2 i Vårby. Nu är det officiellt att det var Brostaden som köpte fastigheten.


Hemfosa säljer för 160 miljoner kronor

Transaktioner Hemfosa har i tre separata affärer sålt fastigheter för cirka 160 miljoner kronor.


De säljer på Catellas auktion

Transaktioner Åtta fastighetsägare kommer att sälja 74 fastigheter, med ett sammanlagt värde om mellan 500 miljoner och en miljard kronor, på Catellas auktion i slutet av oktober.


Hemfosa förstärker i Göteborg

Karriär Hemfosa har anställt Mårten Bolmsjö som förvaltare i Göteborg. Han kommer närmast från tjänsten som förvaltningschef på Sigillet Fastighets AB.


Munkedal diskuterar försäljningar igen

Bolag Hösten 2009 var Hemfosa nära att köpa nästan hela Munkedals fastighetsbestånd för 300 miljoner kronor, men kommunfullmäktige avslog till sist försäljningen.


Regionen på Gotland vill
sälja – Hemfosa intresserade

Bolag Regionen på Gotland vill sälja sex fastigheter för mellan 200 och 300 miljoner kronor. Hemfosa är intresserade av att köpa.


Saabfastigheten såld igen

Transaktioner Det japansk-kinesiska elbilskonsortiet Nevs, som tar över Saabs verksamhet i Trollhättan, köper också den 483 000 kvadratmeter stora fastigheten av konsortiet, som leds av Hemfosa.
- Vi är nöjda med att kliva av här, samtidigt som vi tjänar en slant på det, säger Hemfosas vd Jens Engwall.


Hemfosa säljer fyra vård- och skolfastigheter i Göteborg

Transaktioner Hemfosa säljer två vårdfastigheter och två skolfastigheter i Göteborgsområdet.


Nordic PM får stort driftsuppdrag

Bolag Nordic PM tar över fastighetsdrift för lokaler om 100 000 kvadratmeter i Stockholmsområdet.


Hemfosa säljer – men Thagesson frustrerad över trög marknad

Transaktioner Hemfosa säljer fyra fastigheter för totalt 80 miljoner kronor. Men transaktionschefen Lars Thagesson uttrycker frustration över att det blir allt trögare att få till finansiering.
- Det är ju tvärstopp, säger Lars Thagesson.


Hemfosa hyr ut i Haninge

Uthyrning Nordic PM hyr ut 2 000 kvadratmeter lager till SBP i Sverige AB för Hemfosas räkning i Jordbro, Haninge.
SBP får tillträde till lokalerna i fastigheten Jordbromalm 6:11 den 1 september, och hyresavtalet löper på tre år.


Hemfosa hyr ut i Huddinge

Uthyrning Hemfosa hyr ut 3 500 kvadratmeter i forskningsparken Novum i Huddinge till Karolinska Universitetssjukhuset.
Uthyrningen har genomförts av Nordic PM.


Saabköp kan gå tillbaka

Transaktioner Saabs konkursförvaltare utreder om Saabs fastighetsaffär med Hemfosa-konsortiet kan gå tillbaka.
- Det kommer vi att avvisa i så fall, säger Hemfosas vd Jens Engwall.


Hemfosa köper i Karlstad

Transaktioner Hemfosa köper en handelsfastighet i Bergvik, Karlstad, för 40 miljoner kronor.


…och säljer i Tibro och Västerås

Transaktioner Hemfosa säljer i Tibro och Västerås för sammanlagt cirka 40 miljoner kronor.


Söderport hyr ut 15 000 kvadratmeter i Västberga

Uthyrning Söderport, som Hemfosa och Sagax äger gemensamt, hyr ut 15 000 kvadratmeter till Bring i Västberga.


Lilium och Peritas i
gemensamt 300-miljoners förvärv

Transaktioner Lilium och Peritas köper i det gemensamma bolaget Perium 39 handelsfastigheter för 300 miljoner kronor.


ISS får utökat uppdrag av Hemfosa

Bolag Nyligen tecknades ett avtal innebärande att ISS tar hand om all ekonomisk förvaltning för Hemfosa.


Hemfosa säljer till Vimmerby Tidning

Transaktioner Hemfosa säljer Lantmännen- och Granngårdenfastigheten vid huvudinfarten till Vimmerby och Astrid Lindgrens Värld. Köpare är Vimmerby Tidning.


Hemfosa säljer för drygt 160 miljoner kronor

Transaktioner Hemfosa har i tre separata affärer sålt fastigheter för drygt 160 miljoner kronor.


Hemfosa vill bygga bostäder i Eskilstuna

Bygg Hemfosa vill bygga på fyra våningar på Hemköp Smeden i Eskilstuna och bygga mer än100 nya lägenheter.


Hemfosa hyr ut 5 000 kvadratmeter

Uthyrning Hemfosa hyr ut 5 000 kvadratmeter till Arbetsförmedlingen i Muninhuset i centrala Uppsala.


Hemfosa säljer smått i Sunne

Transaktioner Hemfosa säljer en liten kontorsfastighet i Sunne och tillträder två logistikfastigheter i Mellansverige.


Engwall: December var en jättebesvikelse

Transaktioner Efter succén på Kefren-auktionen trodde Hemfosas Jens Engwall att det var ”proppen ur”. Så blev det verkligen inte.
- Bankerna täppte igen, säger Jens Engwall till Fastighetssverige.


Hemfosa och Bygg-Fast bygger försvarslägenheter

Bygg Hemfosa och Bygg-Fast har skrivit ett avtal med Försvarets bostadsstiftelse. Syftet är att underlätta för försvaret att rekrytera personal till den nya yrkesarmén. Det första projektet gäller 300 lägenheter i Haninge.


Sefabgruppen får förlängt avtal

Bolag Sefabgruppen har förlängt sitt avtal kring teknisk förvaltning med Sagax och Söderport, som ägs gemensamt av Sagax och Hemfosa.


Hemfosa köper skolfastighet

Transaktioner Hemfosa har köpt en nybyggd skolfastighet i Kävlinge, Löddeköpinge.


Hon blir Hemfosas regionchef i Göteborg

Karriär Hemfosa har anställt en regionchef för Göteborgsområdet. Hon kommer närmast från Aberdeen.


Hemfosa säljer i Västerås och Oskarshamn

Transaktioner Hemfosa har sålt en fastighet i Västerås och två i Oskarshamn.
- Annars är det ganska trögt på marknaden just nu, säger Hemfosas transaktionschef Lars Thagesson till Fastighetssverige.


Hemfosa köper logistikfastighet i sale and leaseback

Transaktioner Hemfosa har köpt en nybyggd logistikfastighet i Jönköping. Fastigheten är 9 000 kvadratmeter och ligger i Hedenstorp industriområde, strax väster om Jönköping utmed riksväg 40.


Hemfosa öppnar nytt kontor

Transaktioner KEFREN Hemfosa blev som väntat den stora köparen under Kefrenauktionen.
Bolaget köpte för strax över två miljarder kronor.
Det nya beståndet leder bland annat till att Hemfosa kommer att öppna ett nytt kontor.
Här är samtliga affärer från sista dagens Kefrenauktion.


Åtta olika aktörer köpte småfastigheter

Transaktioner KEFREN Hemfosa köpte en fastighet vid onsdagens Kefrenauktion. Övriga sju fastigheter såldes till olika mindre aktörer. Här är alla gårdagens affärer – och de fastigheter som ropas ut i dag.


Sagax och Hemfosa köper i Årsta

Transaktioner Sagax och Hemfosas gemensamma bolag Söderport köper en fastighet i Stockholm. Köpeskillingen uppgår till 183 miljoner kronor.


Kefren: Fortsatt Hemfosadominans

Transaktioner KEFREN Också gårdagens Kefrenauktion dominerades av Hemfosa, som köpte de tre högst värderade fastigheterna. I dag är det en mellandag på auktionen, det sammanlagda fastighetsvärdet uppgår till knappt 75 miljoner kronor. Här är de fastigheter som ropas ut i dag.


Fredagslunk på Kefrenauktionen

Transaktioner KEFREN Fredagen var en relativt lugn dag på Kefren-auktionen då fastigheter för drygt 140 miljoner kronor såldes. Av de 140 miljonerna stod Hemfosas affärer för drygt 81.


Kefren: Hemfosa miljardköper för långt under värdering

Transaktioner KEFREN Hemfosa dominerade stort också under gårdagens Kefren-auktion, då bolaget la beslag på fastigheter för över en miljard kronor.
Bland annat köpte Hemfosa ett paket med SKF:s huvudkontor för 290 miljoner kronor – nästan 100 miljoner under värdering.
- Den affären är vi jättenöjda med, säger Hemfosas transaktionschef Lars Thagesson till Fastighetssverige.
Här finns en förteckning över samtliga gårdagens Kefrenaffärer.


Kefren: Småfastigheter till Hemfosa

Transaktioner KEFREN Måndagen var en mellandag på Kefren-auktionen, fyra fastigheter såldes för cirka tio miljoner kronor, en bra bit under värdering. Hemfosa köpte två av dem.


Kefren: Stor förvirring kring Saluhallen

Transaktioner KEFREN Försäljningen av fastigheten Fjärdingen 35:1, saluhallen i Uppsala, vållade mycket huvudbry vid fredagens Kefrenauktion.
Tre gånger fick den ropas ut, sedan personen som vann budgivning nummer två – försvann.
- Det var väldigt knepigt, säger den slutgiltiga köparen till Fastighetssverige.


Hemfosa köper för drygt 100 miljoner

Transaktioner Mitt under Kefren-auktionen passar Hemfosa på att genomföra en 100-miljonersaffär som inte alls har med Kefren att göra.


Balder köpte tyngsta Kefrenpjäsen

Transaktioner KEFREN Balder köpte fastigheten Von Conow i Malmö för 408 miljoner kronor, den högst värderade fastigheten i gårdagens Kefrenauktion.
- Det var nära vår gräns, vi hade inte kunnat gå mycket högre, säger Balders vd Erik Selin om köpeskillingen.
Här ser du en förteckning över samtliga gårdagens Kefrenaffärer – och de fastigheter som ska säljas i dag.


Erséus: ”Hade hoppats på några fler”

Transaktioner KEFREN Kungsleden köpte den högst värderade fastigheten på gårdagens Kefren-auktion, för 132 miljoner kronor.
- Vi hade hoppats på några fler, säger vd Thomas Erséus till Fastighetssverige.


Kefren dag 1: Växjö i fokus

Transaktioner I dag inleds den stora auktionen då konkursade Kefren Properties fastigheter ska auktioneras bort.
Bland dagens fastigheter återfinns åtta i Växjö varav två värderas till över 100 miljoner kronor.
Den förre tennisstjärnan Stefan Edberg har nämnts i förhandssnacket – men själv ligger han lågt.
- Jag ska inte dit, säger Edberg till Fastighetssverige.


Hemfosa-konsortiet tar över hela Saab-fastigheten vid konkurs

Juridik Om Saab Automobile går i konkurs tar konsortiet som köpte drygt 50 procent av aktierna i Saabs fastighetsbolag över resten av aktierna. Detta eftersom Saabs kvarvarande andel av aktierna har satts i pant för det 15-åriga hyresavtalet som Saab har tecknat. Det uppger källor till Dagens Industri.


Här är Hemfosas Saab-partners

Transaktioner Det är sex, sju olika intressenter som ligger bakom köpet av Saabs fastighet i Trollhättan.
Utöver Hemfosa är Brinova, Peab och Weland med i konsortiet. Plus ytterligare ”2-3 aktörer”.


Saabs fastighetsaffär klar

Transaktioner Nu är det klart att Hemfosa-konsortiet köper 50,1 procent av aktierna i Saab Automobile Property för 255 miljoner kronor.


Hemfosa väntar på andra Saabaktörer

Transaktioner Hemfosa är, enligt uppgift tillsammans med ett konsortium med andra aktörer, redo att köpa Saabfastigheten i Trollhättan. Men man inväntar att andra aktörer också skjuter in pengar.


Hemfosa och Bygg-Fast i handelssamarbete

Handel Hemfosa och Bygg-Fast har tecknat ett samarbetsavtal gällande handelsområdet Rosendal på 50 000 kvadratmeter.


”Hemfosa berett betala mer än 290 miljoner”

Transaktioner Hemfosa är mycket nära ett köp av Saabfastigheten i Trollhättan.
Enligt Dagens Industri är Hemfosa berett att betala ett något högre pris än de 290 miljoner kronor som nämndes när den ryske affärsmannen Vladimir Antonov var på väg att köpa fastigheten.


Hemfosa bygger skola i Haninge

Bygg Hemfosa låter uppföra en förskola och en skola i Haninge kommun för 340 barn.
Skolan drivs av friskolekoncernen Pysslingen och NCC Construction har fått bygguppdraget.


Hemfosa köper stort i Karlstad

Transaktioner Hemfosa köper Karolinen Fastigheter i Karlstad, som innehåller fem stora fastigheter om sammanlagt 76 000 kvadratmeter.


Hemfosas hittills största försäljning

Transaktioner Hemfosa har nu genomfört sin största försäljning hittills. Ett bolag som Hemfosa äger till 50 procent har sålt för 380 miljoner kronor.


Landic VIII-affären klar

Transaktioner Obligationsägarna i Landic VIII accepterade i fredags försäljningen till Hemfosa.
- Det var inte helt självklart att obligationsägarna skulle acceptera. Från början ville de väl ha lite mer utdelning än de nu får, säger Hemfosas transaktionschef Lars Thagesson till Fastighetssverige.


Hemfosa investerar i handel

Handel Hemfosa ska investera mellan 200 och 300 miljoner kronor i handelsområdet Rosendal i Ljungby.


De får förvalta
Hemfosas bestånd

Bolag Nu har Hemfosa valt förvaltare av sitt fastighetsbestånd. Det handlar om driftteknisk- och ekonomisk förvaltning av drygt 300 000 kvadratmeter kommersiella och publika fastigheter i Sverige.


Landic VIII sålt för 2,2 miljarder

Transaktioner Nu är försäljningen av Landic VIII-portföljen klar. För 2,2 miljarder kronor säljs 57 fastigheter på 42 orter runt om i Sverige.


Hemfosa köper i Eskilstuna

Transaktioner Hemfosa köper två logistikfastigheter i Eskilstuna i en sale and leaseback-affär. Säljare är danska Skanlog och köpeskillingen är 300 miljoner kronor.


Hemfosa har sålt – gjort
20-procentiga vinster

Bolag Hemfosa har hittills för det mesta återfunnits på köpsidan. Men man har också sålt för cirka 250 miljoner kronor.
- Vi har gjort vinster om cirka 20 procent. Det är lättförtjänta pengar, säger Hemfosas vd Jens Engwall till Fastighetssverige.


Två kvar i kampen om Landic VIII

Transaktioner Inom några dagar ska det stå klart vilka som får köpa Landic VIII-portföljen, med ett värde om cirka 2,2 miljarder kronor.
Två köpare är kvar i budgivningen.


Engwall: ”Till rätt
affärer finns det kapital”

Bolag Hemfosa kan ha ett fastighetsvärde på upp emot 20 miljarder kronor till sommaren.
Men då måste man ta in mer pengar från ägarna.
- Är affärerna tillräckligt bra så finns det kapital, säger Jens Engwall, vd för Hemfosa, till Fastighetssverige.


Hemfosa köper i Rosengård

Transaktioner Hemfosa köper en kontorsfastighet i Rosengård i Malmö. Köpeskillingen landar på en bit över 100 miljoner kronor.


Hemfosa utökar sin logistikportfölj

Transaktioner Hemfosa köper två logistikfastigheter i Eskilstuna och Malmö. Fastigheternas yta uppgår till totalt 18 500 kvadratmeter.


Hemfosa köper av Kungsleden

Transaktioner Hemfosa köper en kontorsfastighet i Sollentuna av Kungsleden. Köpeskillingen är 107 miljoner kronor.


KontaktUppgifter

Hemfosa Fastigheter AB

Adress
Hästholmsvägen 28 131 02 Nacka

KONTAKT
08-448 04 80

info@hemfosa.se

Branschkategorier