Hem » Branschguiden » Advokatbyråer » Front Advokater

Fastighetssveriges Branschguide

Front Advokater


Front Advokater är en fullservicebyrå med kontor i Göteborg, Stockholm, Piteå och Luleå. Byrån har stor kompetens inom det fastighetsrättsliga området och har två team med särskild inriktning mot fastighets- och entreprenadrätt respektive nyttjanderätt. Våra klienter består av såväl privata som offentliga aktörer och uppdragsgivarna är allt från fastighetsägare, fastighetsförvaltare och byggexploatörer till lokalhyresgäster och kommunala bostadsbolag och förvaltningar.

Vårt fastighets- och entreprenadteam är ett av byråns största och bistår löpande klienter i frågor som rör bland annat fastighetstransaktioner, fastighetsbildningsärenden, tvistelösning och avtalsförhandlingar, granskning och upprättande av anbudsdokument vid entreprenad-upphandlingar samt biträde i frågor som rör stadsplanering och markexploatering.

Vårt nyttjanderättsteam arbetar dagligen med en stor mängd uppdrag inom det hyresrättsliga området. Uppdragen omfattar bland annat uppsägnings- och störningsärenden, ansökan om förbättringsåtgärder, biträde vid förlängningstvister i hyresnämnden, frågor kring arrenden och servitut, avtalsgranskningar och upprättande av hyresavtal. Teamet har även god erfarenhet av juridisk rådgivning inom det bostadsrättsliga området.

Front Advokater är övertygade om att jämställdhet, mångfald och hållbarhet är avgörande för att skapa ett bra samhälle. Vi vill utmana normer inom branschen. Hos oss arbetar människor som tänker nytt och tror på respekt – för omvärld, uppdragsgivare och varandra.

Adress

Front Advokater
Kungstorget 2
411 17 Göteborg


Kontakt

Jonas Svahn
+46 (0)31-10 76 00

Jonas.Svahn@front.law