Hem » Branschguiden » Konsulter » Forum Fastighetsekonomi

Fastighetssveriges Branschguide

Forum Fastighetsekonomi


Forum Fastighetsekonomi AB är specialiserade på fastighetsekonomi, fastighetsvärderingar, marknadsanalyser, fastighetsutveckling och rättsekonomi samt bostadsrättsföreningar och bostadsrätter. Inom vår organisation finns specialister på bostadsrättsföreningar såsom ombildningar, friköp och kapitaltillskott mm. Forum Fastighetsekonomi är partnerägt och helt fristående från externa intressen.

Antal kontor uppgår till nio stycken belägna i Stockholm, Göteborg, Malmö, Falun, Norrköping, Nyköping, Umeå, Västerås och Östersund. Huvudkontoret finns i Stockholm.

Inom vår organisation finns för närvarande drygt 25 auktoriserade fastighetsvärderare av 35 konsulter. För att upprätthålla kvalitet och kompetens bland företagets medarbetare sker inom organisationen regelbundet relevant utbildning i såväl intern som extern regi. Som exempel på interna kurser kan nämnas kredithanteringssystem, miljöfrågor och byggnadsekonomi. Hos oss kan du förvänta dig stor integritet och hög kvalitet.

Adress

Forum Fastighetsekonomi
Kungsgatan 29
Stockholm


Kontakt


Magnus Stenback
08 696 95 50

magnus.stenback@fforum.se