Image

Forum Fastighetsekonomi

Forum Fastighetsekonomi AB är specialiserade på fastighetsekonomi, fastighetsvärderingar, marknadsanalyser, fastighetsutveckling och rättsekonomi samt bostadsrättsföreningar och bostadsrätter. Inom vår organisation finns specialister på bostadsrättsföreningar såsom ombildningar, friköp och kapitaltillskott mm. Forum Fastighetsekonomi är partnerägt och helt fristående från externa intressen.

Antal kontor uppgår till nio stycken belägna i Stockholm, Göteborg, Malmö, Falun, Norrköping, Nyköping, Umeå, Västerås och Östersund. Huvudkontoret finns i Stockholm.

Inom vår organisation finns för närvarande drygt 25 auktoriserade fastighetsvärderare av 35 konsulter. För att upprätthålla kvalitet och kompetens bland företagets medarbetare sker inom organisationen regelbundet relevant utbildning i såväl intern som extern regi. Som exempel på interna kurser kan nämnas kredithanteringssystem, miljöfrågor och byggnadsekonomi. Hos oss kan du förvänta dig stor integritet och hög kvalitet.

Skrivet om Forum Fastighetsekonomi

Rickard Hellström och Camilla Backman.

Forum Fastighetsekonomi anställer och öppnar kontor i Sundsvall

Karriär Forum rekryterar Rickard Hellström och har öppnat kontor i Sundsvall.


Forum Fastighetsekonomi anställer trio

Bolag Forum har anställt tre fastighetsvärderare; Sofie Edh, Daniel Valmila och Casper Dudarenko.


Ny samarbetsorganisation av europeiska värderingsföretag

Bolag Sammanlagt åtta europeiska fristående värderingsföretag, bland andra svenska Forum Fastighetsekonomi, har gått samman och bildat en gemensam samarbetsorganisation med namnet European Valuers’ Alliance – EVA.


NP3 värderas upp

Bolag Forum Fastighetsekonomi har värderat NP3:s bestånd och kommer fram till ett högre värde än i bolagets interna värdering.


Forum rekryterar två

Bolag Forum Fastighetsekonomi har anställt Filippa Lundahl Wibelius och Madelene Gustafsson. De är placerade i Göteborg från hösten 2017.


KontaktUppgifter

Forum Fastighetsekonomi

Adress
Kungsgatan 29 Stockholm

KONTAKT

Magnus Stenback
08 696 95 50

magnus.stenback@fforum.se

Branschkategorier