Hem » Branschguiden » Ägare/investerare » Fastighets AB Stenvalvet

Fastighetssveriges Branschguide

Fastighets AB Stenvalvet


Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. Totalt ett hundratal fastigheter med en area av cirka 590 000 till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 11 miljarder kronor. I Stenvalvets fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som rättsväsende, äldreboende, vård-omsorgs boende, skola m.m. och det är företrädesvis staten, kommuner och landsting som är hyresgäster och utförare.

Fastighetsbeståndet är fördelat på i huvudsak fyra olika regioner; Mälardalen, Skåne, Öst och Väst-Dalarna. Stenvalvets ägare är fem långsiktiga institutionella investerare; AI Pension, Alecta, Kyrkans Pensionskassa, Kåpan Pensioner och Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Stenvalvet arbetar för att skapa goda och långsiktiga relationer till hyresgäster och verksamheter. Stenvalvet finns på plats lokalt, månar om korta beslutsvägar, tillgänglighet samt att ge hyresgästerna snabb återkoppling.

Adress

Fastighets AB Stenvalvet
Adolf Fredriks Kyrkogata 2
Stockholm


Kontakt


Åsa Scharfe
08-508 942 50

asa@stenvalvet.se