Image

Equator

Vi arbetar med projekt med utmanande och komplexa förutsättningar såsom stora mixed-use-projekt, stadsbyggnadsuppgifter, befintliga byggnader och internationella sammanhang med multinationella projektgrupper och beslutsprocesser.

Kontor, handel och bostäder är våra huvudområden som tar sig olika uttryck i såväl nybyggnad som till–och ombyggnader. Vårt intresse för samtida arkitektur möter allt som oftast krav på bevarandeaspekter i kulturhistoriskt värdefulla miljöer vilket ställer krav på idédiskussion och argumentation vid projektarbetet.

Vi driver självklart miljö- och hållbarhetsfrågorna utifrån aktuella samhällskrav samt certifieringssystem, och är medlem av Sweden Green Building Council.

Vi har specialistkompetens inom CAD-samordning, BIM, Tillgänglighet, Kvalitetsansvar enligt PBL och BAS-p: byggarbetsmiljösamordning för planering och projekt.

Vår verksamhet är ISO-certifierad enligt 9001:2015 och 14001: 2015, vilket ger oss effektiva och dokumenterade arbetsprocesser med systematisk erfarenhetsåterföring och utveckling.

Skrivet om Equator

Annica Carlsson.

Arkitekten om nya funktioner och ökad jämvikt i Stockholm

Bygg/Arkitektur Fastighetssverige har fått en pratstund med arkitekten Annica Carlsson, sedan många år vd på arkitektbyrån Equator. Hon berättar om hur hösten ser ut ur ett arkitektoniskt perspektiv och om en spännande utveckling med ökad jämvikt mellan Stockholms norra och södra delar.


Nya landmärket Brädstapeln ställs ut

Bygg/Arkitektur Nu ställer Areim och SEB Trygg Liv ut förslaget till ett nytt kvarter på Kungsholmen i området runt Trygg Hansa-huset.


Equator bygger i egen regi

Bygg/Arkitektur Arkitektbyrån Equator blir byggherre för nästa etapp av Kronhaga strand, Fårösund, en startpunkt för att utveckla projekt i egen regi.


Areim och SEB Trygg Livs förslag till utveckling av Trygg Hansa-huset.

Vill skapa nytt landmärke på Kungsholmen

Bygg/Arkitektur Areim och SEB Trygg Liv presenterar nu sitt förslag till nya Brädstapeln 13 & 16 på Kungsholmen (Trygg Hansa-huset).


Equator rekryterar från Niam

Karriär Equator rekryterar Anders Blomkvist, närmast från Niam, som affärsutvecklare.


KontaktUppgifter

Equator

Adress
Kungsgatan 18 Stockholm

KONTAKT
Johan Priebe
08-506 02 500

johan.priebe@equator.se

Branschkategorier