Image

Elison Wahlin Advokatbyrå KB

Elison Wahlin Advokatbyrå KB är en byrå med svensk och internationell inriktning baserad i Göteborgsområdet. Vi biträder klienter i allt från större transaktioner och komplexa tvister till löpande rådgivning i den dagliga verksamheten. Vi arbetar inom ett flertal olika rättsområden såsom affärsjuridik, arbetsrätt, arvs- och familjerätt, brottmål, fastighets- och entreprenadrätt, obestånd och tvistlösning.

Med kontor i Kungsbacka och Göteborg bistår vi klienter i hela Sverige och utomlands. Hör av dig för en kostnadsfri första konsultation.

KontaktUppgifter

Elison Wahlin Advokatbyrå KB

Adress
Valands promenad 3, Kungsbacka

KONTAKT

Niclas Elison
+46 (0)70-577 76 67

niclas.elison@elisonwahlin.se

Branschkategorier