Image

Catena AB

Raka spåret till smartare logistik

På ett hållbart sätt och genom samarbete utvecklar vi på Catena effektiva logistikanläggningar som försörjer storstadsregioner i Skandinavien.
Vi erbjuder Sveriges bästa nät av moderna och strategiskt placerade fastigheter som erbjuder optimala förutsättningar för ett smartare lager- och varuflöde.

Genom proaktivt arbete och kontinuerlig bevakning av trender inom logistikmarknaden kan vi säkerställa att våra kunder är rustade för framtidens logistik.

Skrivet om Catena AB

Catena säljer fastighet i Kista för 460 miljoner

Transaktioner Catena har tecknat avtal om att avyttra fastigheten Vanda 1 i Kista, Stockholm via en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om 460 miljoner kronor före avdrag för latent skatt. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 345 miljoner kronor.


Amanda Thynell.

Catena förstärker ledningsgruppen

Bolag Catena utser Amanda Thynell till hållbarhetschef och medlem i Catenas ledningsgrupp.


Catena ökar förvaltningsresultatet med 19 procent

Bolag Hyresintäkterna för perioden ökade till 760 Mkr (673) och driftsnettot ökade till 605 Mkr (538). Catena fortsatte leverera ett starkare resultat under kvartalet, drivet av hyresökningar, förvärv och nya projekt. Tillsammans med en stark finansiell position och goda säkerhetsmarginaler i projekten ger det en flexibilitet och unika framtida möjligheter.


Catena bygger logistikanläggning för Elgiganten i Jönköping.

Catena bygger logistikanläggning för Elgiganten

Bygg/Arkitektur Catena har tecknat avtal med Elgiganten gällande byggnation och uthyrning av en ny logistikanläggning i Jönköping om totalt 86 600 kvadratmeter. Byggnaden, som kan bli Sveriges första WELL-certifierade logistikanläggning, ska stå klar 2024 och den totala investeringen väntas uppgå till 813 miljoner kronor.


Catena köper i danska Horsens

Transaktioner Catena förvärvar en nybyggd fastighet som ska uppföras i danska Horsens av Ejendomsinvest Egeskovvej ApS. Tredjepartslogistikföretaget DKI Logistics A/S kommer därefter att flytta in som hyresgäst i fastigheten.


Catena säljer i Växjö.

Catena säljer fastighet i Växjö för 260 miljoner kronor

Transaktioner Catena säljer idag genom en bolagsaffär fastigheten Fröträdet 1 i Växjö till Alwex Holding AB till ett underliggande fastighetsvärde om 260 miljoner kronor. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 177 miljoner kronor och fastigheten säljs till bokfört värde.


Catena inleder nästa etapp i Landvetter och tecknar nytt avtal.

Catena inleder nästa etapp i Landvetter och tecknar nytt avtal

Uthyrning Catena har tecknat avtal med MM-Sport gällande byggnation och uthyrning av en ny logistikanläggning på Logistikposition Landvetter i Härryda kommun, nära Göteborg. Byggnaden väntas stå klar under 2024 och den totala investeringen väntas uppgå till 449 miljoner kronor.


Jörgen Eriksson, vd för Catena.

Catena ökade förvaltningsresultatet i första kvartalet

Bolag Catena redovisar ett ökat förvaltningsresultat i första kvartalet 2022, jämfört med samma period året innan.


Halmslättens två fastigheter har Martin & Servera som hyresgäst.  Nu säljs de till Catena.

Halmslätten: Försäljningen till Catena slutförd

Bolag Halmslätten har nu slutfört försäljningen av bolagets fastigheter till Catena, som har erlagt en kontant betalning om cirka 791 miljoner kronor till Halmslätten samt löst Halmslättens tidigare bankfinansiering.


Catena köper i Danmark.

Catena förvärvar ny logistikfastighet i Danmark

Transaktioner Catena betalar 333 miljoner kronor för att köpa en nybyggd fastighet i danska Horsens av Ejendomsinvest Egeskovvej ApS. Tredjepartslogistikföretaget DKI Logistics A/S kommer därefter att flytta in som hyresgäst i fastigheten.


Catena bygger ny logistikanläggning i Norrköping.

Catena uppför ny logistikanläggning i Norrköping

Bygg/Arkitektur Catena uppför en ny anläggning till SGD AB på centralt läge i Norrköping, en investering om cirka 115 miljoner kronor.


Jörgen Eriksson, vd för Catena.

Därför vill Catenatoppen bygga logistik på höjden

Bolag Jörgen Eriksson basar över ett Catena som håller högt affärstempo och stortrivs i logistiksegmentets guldrusch. Samtidigt spår han svårare detaljplaneprocesser framöver och hoppas kunna övertyga hyresgäster om att få bygga mer logistik på höjden. Under Fastighetssveriges senaste event i Jönköping berättade han mer om Catenas starka tillväxt och logistikmarknadens välmående.


Catena har ingått bindande avtal för förvärvet av Halmslättens två fastigheter.

Catena ingår bindande avtal för Halmslätten-förvärvet

Transaktioner Catena har tecknat avtal med Halmslätten Fastighets AB gällande förvärvet av två logistikfastigheter i Umeå och Halmstad. Förvärvet sker som en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om 1 520 miljoner kronor före avdrag för latent skatt.


Catena genomför en riktad emission till WDP vilket tillför bolaget 2 168,5 miljoner kronor och välkomnar en ny långsiktig ägare och strategisk partner.

Catena tar in två miljarder via emission – får ny partner

Ekonomi/Finansiering Styrelsen i Catena har beslutat om en riktad nyemission om 4 122 676 aktier till en teckningskurs om 526 kronor per aktie. Teckningskursen innebär att bolaget tillförs 2 168,5 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Nyemissionen kommer riktas till logistik- och fastighetsbolaget WDP NV/SA som efter emissionen kommer inneha 9,09 procent av utestående aktier och röster i bolaget. Backahill har i egenskap av Catenas största ägare åtagit sig att, inför valberedningen, föreslå WDPs verkställande direktör Joost Uwents som bolagets åttonde styrelseledamot.


Johan Edberg, analytiker på Handelsbanken, om varför fastighetssektorn är så volatil och vilka aktier man bör blicka mot.

Analytikerns varning: "Om inflationen drar iväg kan kassaflödet få en stor knäck"

Bolag Handelsbankens analytiker Johan Edberg anser att det är lite äv en chimär att fastighetsbolagen är inflationsskyddade och varnar för att om inflationen drar iväg ordentligt så kan räntekostnaderna skena och ge kassaflödet en rejäl törn. För Fastighetssverige berättar han mer om sektorns status i dagsläget, hur man ska tolka volatiliteten på börsen och vilka två fastighetsfavoriter som Handelsbanken rekommenderar just nu.


Catena säljer i Jönköping.

Catena säljer – 60 procent över värdering

Transaktioner Catena säljer de båda fastigheterna Ättehögen 2 och Älghunden 3 i Jönköping till ett underliggande fastighetsvärde om totalt 141 miljoner kronor, vilket överstiger den senaste värderingen med cirka 60 procent. Försäljningen sker som en bolagsaffär och köpare är fastighetsföretaget Västerhuset AB.


Catena hyr ut till Menigo och byggstartar därmed fastigheten Dansered 1:64 på Logistikposition Landvetter.

Catena hyr ut och byggstartar ny anläggning i Logistikposition Landvetter

Uthyrning Catena tecknar hyresavtal med Menigo och investerar 607 miljoner kronor på Logistikposition Landvetter.


Gustaf Hermelin lämnar ordförandeklubban i Catena men är föreslagen som ledamot.

Ordförande-byte i Catena

Karriär I samband med årsstämman i Catena har Gustaf Hermelin avböjt omval som styrelsens ordförande. Har är dock föreslagen som ordinarie ledamot. Lennart Mauritzson är föreslagen som ny ordförande.


Catenas vd Jörgen Eriksson om bolagets bud på Halmslättens två logistikfastigheter i Umeå och Halmstad, totalt värda 1,5 miljarder kronor.

Efter Halmslätten-budet – så vill Catena fortsätta växa

Bolag Under 2021 förvärvade Catena fastigheter för lite drygt 1,5 miljarder kronor och den summan kommer man tangera redan i Q2 2022 om förvärvet av Halmslättens två fastigheter går igenom senare i vår. För Fastighetssverige berättar Catenas vd Jörgen Eriksson mer om intresset för Halmslättens fastigheter, varför 2021 blev ett rekordår för bolaget och hur man ska fortsätta växa under 2022.


Catena ökade hyresintäkterna med tio procent 2021

Bolag Catena ökade hyresintäkterna med tio procent och förvaltningsresultatet med 15 procent 2021 jämfört med året innan. Styrelsen föreslår höjd utdelning.


Jörgen Eriksson, vd för Catena.

Halmslätten: Här är den hemlige köpkandidaten

Transaktioner Det är Catena som har för avsikt att köpa Halmslättens fastigheter.


Catena bygger ut och förlänger avtal i Borlänge.

Catena bygger ut och förlänger avtal i Borlänge

Bygg/Arkitektur Catena investerar 90 miljoner kronor i en tillbyggnation för hyresgästen Ica.


Trelleborgs kommun avser att köpa fastigheten Terminalen 1 av Catena. Fastigheten är belägen norr om väg 9 i det framväxande Business Center Trelleborg på östra verksamhetsområdet.

Catena säljer till Trelleborgs kommun

Transaktioner Trelleborgs kommun köper – kopplar samman Business Center med östlig hamninfart och evakueringsväg.


Catena investerar i Landvetter.

Utveckling av Logistikposition Landvetter kan påbörjas

Bygg/Arkitektur Den detaljplan som antogs av Härryda kommun under november har nu vunnit laga kraft. Det innebär att Catenas markförvärv i området kring flygplatsen kommer att verkställas och att utvecklingen av Logistikposition Landvetter kan komma igång.


Jörgen Eriksson, vd för Catena.

Catena köper mark i Jönköping

Transaktioner Catena köper cirka 200 000 kvadratmeter mark alldeles invid E4 i höjd med Hyltena trafikplats. Köpeskillingen för marken uppgår till cirka 56 miljoner kronor och säljare är Södra Munksjön Utvecklings AB, ett dotterbolag inom Jönköpings kommun.


Gustaf Hermelin.

Gustaf Hermelin om storförsäljningen i Catena

Bolag I förra veckan sålde Gustaf Hermelin aktier för drygt 140 miljoner kronor i Catena, där han är styrelseordförande. Här berättar han om försäljningen och sin syn på marknadsläget.


Foodhills Fastigheter, ett bolag som samägs av bland andra Catena och Backahill, bygger ny logistikanläggning till HelloFresh i Bjuvs kommun.

Catena bygger ny logistikanläggning till HelloFresh

Bygg/Arkitektur Foodhills Fastigheter, ett bolag som samägs av bland andra Catena och Backahill, bygger ny logistikanläggning till HelloFresh i Bjuvs kommun.


Catena bygger en ny anläggning i Malmö där Lekia blir hyresgäst.

Catena bygger ny anläggning i Malmö – Lekia hyresgäst

Bygg/Arkitektur Catena bygger en ny logistikanläggning på Lodgatan Malmö, en investering om 208 miljoner kronor. I byggnaden blir Sveriges största leksakskedja Lekia hyresgäst.


Jörgen Eriksson, vd för Catena.

Catena förvärvar över en halv miljon kvadratmeter logistikmark

Transaktioner Catena har förvärvat 565 000 kvadratmeter attraktiv logistikmark av en privat markägare i Bjuvs kommun.


Jörgen Eriksson, vd för Catena.

Catena ökade hyresintäkterna med tio procent

Bolag Den starka utvecklingen för Catena fortsätter med stabila kassaflöden och ett förvaltningsresultat som har ökat med 13 procent under perioden.


Jörgen Eriksson, vd för Catena.

Catena vinner markanvisningstävling i Helsingborg

Bygg/Arkitektur Catena och Nowaste Logistics tilldelas markanvisning för all mark inom verksamhetsområdet Välluv i Helsingborg. På platsen kommer effektiva, hållbara logistikanläggningar med fokus på innovativa lösningar att uppföras.


Alfred Eklöf, Head of Transactions, Logicenters, Christian Berglund, fastighetschef, SLP, Eva Landén, vd, Corem och Jörgen Eriksson, vd, Catena.

Logistikaktörerna överens om stora tillväxthindret: "Frustrerande"

Bolag Några av logistikmarknadens största aktörer diskuterade branschens nuvarande utmaningar och framtida potential under Fastighetssveriges event Stora Logistikdagen i förra veckan. Här kan du läsa hur bland annat Corems vd Eva Landén och Catenas vd Jörgen Eriksson ser på nutiden och framtiden i branschen.


Catena utser Malin Nissen till Chef Affärsstöd och David Silvesjö till Finanschef, båda blir en del av Catenas ledningsgrupp.

Catena adderar duo till ledningen

Bolag Catena utser David Silvesjö till Finanschef och Malin Nissen till Chef Affärsstöd, båda blir en del av Catenas ledningsgrupp.


Så här kommer Postnords nya logistikanläggning i Helsingborg se ut.

Catena utvecklar logistik för 132 miljoner i Helsingborg

Bolag Catena bygger en ny logistikanläggning till Postnord TPL på Ättekullaområdet i Helsingborg, en investering om cirka 132 miljoner kronor.


Catena förvärvar en logistikfastighet i Linköping för 206 miljoner.

Catena förvärvar logistikfastighet för 206 miljoner

Transaktioner Catena förvärvar en modern och effektiv logistikfastighet i Linköping. I fastigheten är livsmedelsföretaget Scan Sweden hyresgäst.


Jörgen Eriksson, vd för Catena.

Här letar Catena efter nya affärer

Bolag Catena vill satsa på att göra stora investeringar i utvecklingsprojekt de närmaste åren. Vd:n Jörgen Eriksson kommenterar bolagets utvecklingsfokus och berättar var de vill göra kassaflödes-förvärv.


Jörgen Eriksson, vd för Catena.

Catena visar starkt resultat för halvåret

Bolag Catena visar ett starkt resultat för det första halvåret 2021. Kassaflödesutvecklingen är fortsatt positiv och förvaltningsresultatet har ökat med elva procent.


Peter Andersson.

Catena har genomfört sin första emission av gröna obligationer

Ekonomi/Finansiering Catena har, inom ramen för det MTN-program som etablerats i maj 2021, emitterat seniora icke-säkerställda gröna obligationslån om totalt 1,4 miljarder med en löptid om fyra år.


Peter Andersson.

Catena lanserar grönt ramverk

Ekonomi/Finansiering Catena etablerar ett MTN-program för upplåning på kapitalmarknaden med ett rambelopp om fem miljarder kronor. I samband med detta lanserar Catena också ett grönt ramverk.


Jörgen Eriksson, vd för Catena.

Fortsatt stark utveckling för Catena

Bolag För årets första kvartal visar Catena ett ökande förvaltningsresultat och en fortsatt stabil kassaflödesutveckling.


Catenas Sofie Bennsten, Wihlborgs Arvid Liepe och Kungsledens Ylva Sarby Westman. I bakgrunden revisorsnestorn Ingemar Rindstig från EY.

Substansvärdesdjungeln – därför redovisar bolagen så olika

Ekonomi/Finansiering I en stor artikel i fredags gick vi igenom det faktum att de noterade bolagen redovisar substansvärde på flera olika sätt och att de lyfter fram helt olika värden.
De allra flesta lyfter fram ett värde som revisorsnestorn Ingemar Rindstig menar inte ger det mest rättvisande värdet.
Vi har varit i kontakt med alla Large Cap-bolagen för att reda ut varför det ser ut som det gör.


Catena växter i Härryda – köper fullt uthyrt

Bolag Catena förvärvar fastigheten Björröd 1:208. Den drygt 7 500 kvadratmeter stora fastigheten är fullt uthyrd till Liseberg AB.


Jörgen Eriksson, vd för Catena.

Catena uppdaterar finansiella mål

Bolag Catena uppdaterar sina finansiella mål. Bland annat inför man ett nytt mål om högst 50 procents belåningsgrad.


Jörgen Eriksson, vd för Catena.

Catena tar in 1,1 miljarder till 6,5 procents rabatt

Bolag Catena genomförde efter börsens stängning på onsdagen en riktad nyemission. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat book building-förfarande till 360 kronor.


Benny Thögersen.

Så har Benny Thögersen gått vidare efter Catena

Bolag I november 2020 slutade Benny Thögersen som vd på Catena efter 3,5 år på posten. Numera är han självständig konsult med ett nystartat bolag. För Fastighetssverige berättar han mer om de nya uppdragen.


Jörgen Eriksson, vd för Catena.

Catena köper för över 800 miljoner

Transaktioner Catena köper sex logistikfastigheter till ett fastighetsvärde om cirka 815 miljoner kronor efter avdrag för latent skatt. Köpeskillingen kommer delvis att betalas via nyemitterade Catena-aktier.


Jörgen Eriksson, vd för Catena.

Catena höjer utdelningen till 7,50 per aktie

Bolag Catenas förvaltningsresultat för helåret ökar med 15 procent. Utdelningen höjs till 7,50 kronor per aktie (6,50).


Jörgen Eriksson, vd för Catena.

Catena investerar ytterligare 300 miljoner i Morgongåva

Bolag Catena investerar ytterligare 300 miljoner kronor i företagsparken Morgongåva efter att ha tecknat avtal med Morgongåva Företagspark om nybyggnationsprojekt av ytterligare en e-handelsanläggning i området.


Fastighetssverige kartlägger de svenska storbolagens syn på grön finansiering.

Kartläggning grön finansiering – läget, svårigheterna och målen

Energi/miljö Strax före jul gick Fabege ut med att man nu har nått 100 procent grön finansiering. Fastighetssverige presenterar här en stor kartläggning av läget hos de andra large cap-bolagen. Hur långt har de nått och hur ser de på utmaningarna, ambitionerna och möjligheterna med grön finansiering?


Catena säljer i Örebro.

Catena säljer för 157 miljoner

Transaktioner Catena har tecknat avtal om att sälja fastigheten Godsvagnen 6 i Örebro för 157 miljoner kronor.


Jörgen Eriksson, vd för Catena.

"Det är mycket som bubblar"

Bolag Fastighetssverige diskuterar den heta logistikmarknaden med Catenas vd Jörgen Eriksson. Så här ser han på fler förvärv efter storköpet i Borås för två månader sedan.


Jörgen Eriksson, ny vd för Catena.

Catenas nya vd om snabba resan och Amazons intåg

Bolag Jörgen Eriksson inledde 2020 som regionchef i Malmö – nu avslutar han året som vd för hela Catena. För Fastighetssverige berättar han om den snabba resan, möjligheterna för fortsatt tillväxt och hur Amazon höjer temperaturen i logistiksegmentet.


Jörgen Eriksson.

Han blir ny vd för Catena

Bolag Catenas styrelse har utsett Jörgen Eriksson till ny vd. Jörgen Eriksson tillträder befattningen den 1 november, han efterträder Benny Thögersen som den 21 september meddelade att han lämnar Catena.


Benny Thögersen.

Catena: Förvaltningsresultat upp 15 procent

Bolag Catena redovisar ett förvaltningsresultat för Q3 om 184 Mkr (160,1).


Catena köper en logistikfastighet i Borås av Logistic Contractor.

Logistic Contractor säljer till Catena i Borås

Transaktioner Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen, har tecknat avtal med Catena om försäljning av en egenutvecklad logistikfastighet på 38 000 kvadratmeter som är under produktion.


Gustaf Hermelin.

Gustaf Hermelin: "Det är ett otroligt tryck nu"

Bolag Tidigare i veckan blev det känt att Benny Thögersen slutar som vd på Catena. Fastighetssverige diskuterar med företagets styrelseordförande Gustaf Hermelin. Så här arbetar de med att hitta en ny vd och han beskriver temperaturen i marknaden. Det är ytterligare en sak som sysselsätter styrelsen extra mycket nu: "Blivit en väldigt stor fråga".


Benny Thögersen.

Thögersen lämnar Catena under 2021

Bolag Catenas vd Benny Thögersen har informerat Catenas styrelse om att han har beslutat att lämna bolaget under nästa år.


Alexis Priftis i mitten av fotot.

Instabox vd Alexis Priftis: Nya rekord varje månad

Bolag Instabox är en frakttjänst för expressleveranser av e-handelsvaror som erbjuds via utvalda nätbutiker, leveranserna sker i första hand till smarta paketskåp. Bolaget expanderar i Sverige och har tecknat treåriga avtal med Catena för att hyra logistikytor. Instabox vd Alexis Priftis beskriver expansionsplanerna för Fastighetssverige. Så här många terminaler ska de öppna och de här orterna är intressanta: "Våra användare älskar tjänsten".


Catena hyr ut till MEDS i Västberga.

Catena hyr ut till onlineapotek i Stockholm

Uthyrning Onlineapoteket MEDS flyttar in i en av Catenas logistikfastigheter i Västberga industriområde, Stockholm.


Catena hyr ut till Instabox i Umeå och Sundsvall.

Catena hyr ut till Instabox i Umeå och Sundsvall

Uthyrning Leveransföretaget Instabox flyttar nu in i två av Catenas anläggningar, den ena i Umeå och den andra i Sundsvall.


Catena hyr ut till Bring i Västberga.

Catena hyr ut till Bring i Västberga

Uthyrning Bring, som erbjuder logistiklösningar för små och stora verksamheter i Norden, har tecknat ett femårigt avtal med Catena och hyr terminalyta om cirka 1 100 kvadratmeter samt rangeryta om knappt 5 500 kvadratmeter i fastigheten Nattskiftet 11 i Västberga, Stockholm.


Ulf Stanley.

Ulf Stanley till Catena

Karriär Ulf Stanley har rekryterats för att driva och vidareutveckla Catenas arbete med detaljplaneprocesser.


Logistic Contractor bygger logistikanläggning för Catena.

Logistic Contractor bygger logistikanläggning för Catena

Bygg/Arkitektur Logistic Contractor har fått i uppdrag av Catena att bygga en logistikanläggning i Åstorp i norra Skåne på 11 100 kvadratmeter. Hyresgäst i fastigheten kommer att bli Seafrigo Nordic, som är ett internationellt företag inom tredjepartslogistik med fokus på hantering och lagring av livsmedel. Fastigheten kommer därför att innehålla både kyl- och frysdel samt förses med reservkraft för att garantera drift även vid ett längre strömavbrott. Ordervärdet uppgår till 100 miljoner kronor.


Benny Thögersen.

Här är Thögersens framgångsformel

Bolag Catena ökade driftsöverskottet med tio procent i det andra kvartalet. Marknaden har varit avvaktande men företaget upplever samtidigt att effektiva och hållbara logistikanläggningar är fortsatt efterfrågade. Catenas vd Benny Thögersen beskriver för Fastighetssverige hur marknaden såg ut i kvartalet, framtidsutsikterna och var den största osäkerheten finns.


Benny Thögersen.

Catena: Ökat förvaltningsresultat

Bolag Catenas förvaltningsresultat ökar med tolv procent jämfört med motsvarande period förra året. Substansvärdet är i princip oförändrat jämfört med Q1-rapporten.


Ecoclean hyr 2 500 kvadratmeter av Catena.

Catena hyr ut i egna huvudkontoret

Uthyrning Catena hyr ut 2 500 kvadratmeter till Ecoclean i Helsingborgsfastigheten där man själva har sitt huvudkontor.


Jonas Arvidsson.

Catena rekryterar regionchef från DHL

Karriär Jonas Arvidsson tillträder den 3 september som ny regionchef på Catena, med ansvar för regionerna Göteborg och Jönköping.


Catena bygger nytt i Åstorp.

Catena köper, hyr ut och bygger nytt i Åstorp

Uthyrning Catena investerar 147 miljoner kronor och tecknar hyresavtal med Seafrigo om en ny, effektiv logistikanläggning vid E4 i Åstorp.


Benny Thögersen.

Catena: Sverige har hanterat corona på ett utmärkt sätt

Bolag Viruset har skapat nya beteenden i marknaden. Catenas vd Benny Thögersen beskriver för Fastighetssverige hur det här påverkar dem.


Benny Thögersen.

Catena: Stabilt utgångsläge

Bolag Logistikbolaget Catena påverkas endast begränsat av Covid-19. Förvaltningsresultatet för Q1 ökade med 14 procent.


Fredrik Renå

Flyttas upp till regionchefstjänst på Catena

Karriär Den 1 maj tillträder Fredrik Renå som ny regionchef i Malmö. Han är civilekonom med en gedigen fastighetsbakgrund, senast som förvaltare på Catena i fyra år och innan dess från Tribona där han arbetade som fastighetsekonom och förvaltare under sex år.


Christoffer Bööj.

Catena tecknar avtal om markförvärv i Jönköping

Transaktioner Catena köper 190 000 kvadratmeter mark i Torsvik, Jönköping.


Benny Thögersen, vd för Catena.

Thögersen: "De starka reder ut stormen – och Catena är starka"

Bolag Catena är nästa stora fastighetsbolag som tvingats avbryta en planerad miljardinvestering på grund av coronapandemins effekter. För Fastighetssverige berättar vd:n Benny Thögersen om varför planerna på ett jättelager i Eskilstuna behövde läggas på is och hur bolaget tänker tackla turbulensen på marknaden.


Catenas vd Benny Thögersen.

Ledningsförändringar på Catena

Bolag Catena genomför förändringar i ledningsgruppen i syfte att komma ännu närmare kunderna, säkerställa en effektiv ledning och styrning och bidra till ett starkare fokus på plats- och projektutveckling.


Benny Thögersen kommer till Branschens mötesplats i Jönköping för en intervju om Catenas planer i regionen.

Catena och Coop pausar planer på jättelager

Bolag Givet förändrade marknadsförutsättningar har Catena AB och Coop Logistik AB enats om att inte fullfölja den avsiktsförklaring som tidigare upprättats mellan parterna, gällande 105 000 kvadratmeter lager i Eskilstuna.


Caesar Åfors.

Caesar Åfors till Catenas styrelse

Bolag Caesar Åfors och Vesna Jovic föreslås som nya ledamöter i Catenas styrelse.


Rekordår för oljefonden – så förändrades ägandet i svenska fastighetsbolag

Ekonomi/Finansiering Fastighetssverige har kartlagt den norska oljefondens innehav i svenska noterade fastighetsbolag under 2019. Läs om hur ägandet förändrats från 2018 och se vilka nya bolag som fonden har ett innehav i från och med 2019.


Benny Thögersen kommer till Branschens mötesplats i Jönköping för en intervju om Catenas planer i regionen.

Catena vill köpa loss jättetomt: "Fantastiskt läge"

Bolag Det mesta pekar uppåt för logistikjätten Catena. Och bolagets vd, Benny Thögersen, är extra nöjd med två av bolagets förvärv från 2019.


Catena: Positiv utveckling i samtliga delar av verksamheten

Bolag När Catena summerar 2019 konstaterar bolaget en fortsatt positiv utveckling i alla delar av verksamheten. En viktig förutsättning är det aktiva projektutvecklingsarbetet som omfattar investeringar både i nya anläggningar och i befintligt bestånd.


Catena köper i Järna, Södertälje.

Catena köper för 130 miljoner kronor i Järna

Transaktioner Catena har tecknat avtal med Folkpolarna om förvärv av en fastighet i Järna, Södertälje kommun. Fastigheten ligger i direkt anslutning till mark som Catena avser utveckla för logistikändamål.


Visionsbild med vy från trafikplats Sunnanå norr om planområdet. I förgrunden ses kontorsbyggnaden med lagerbyggnaderna i bakgrunden.

Catenas storsatsning i Sunnanå tar form

Bolag Så väl höglager som kontor planeras längs yttre Ringvägen. Fastighetssverige berättar mer.


Catena i slutförhandling om automatiserat jättelager

Bolag Logistikjätten fortsätter att förhandla med Coop om 105 000 kvadratmeter i Eskilstuna.


Catena köper logistik i Danmark för 235 miljoner kronor.

Catena växlar upp i Danmark

Transaktioner Catena förvärvar tre fastigheter i danska Hilleröd, Horsens och Odense för 235 miljoner kronor. Säljare är Postnord som även är hyresgäst i de aktuella fastigheterna.


Catena bygger till för DHL i Malmö.

Catena bygger till för DHL i Malmö

Uthyrning Catena investerar 32 miljoner kronor i en tillbyggnation för hyresgästen DHL Freight i deras befintliga terminal som ligger strax utanför Malmö.


Skyhöga värderingar i branschen – bara två bolag handlas till rabatt

Lista K-Fastigheters rivstart på börsen sedan fredagens notering betyder att bolaget handlas till störst substanspremie av alla i den redan högt värderade fastighetsbranschen. Här är hela listan.


Benny Thögersen, vd för Catena.

"Det är ett fantastiskt bra logistikläge"

Bolag Catenas vd Benny Thögersen berättar för Fastighetssverige om förvärvet av jätteytan i Järna och varför det kommer visa sig lönsamt de kommande åren.


Benny Thögersen, vd Catena.

Catena säkrar ytterligare ett strategiskt logistikläge söder om Stockholm

Transaktioner Catena går in som hälftenägare i Södertuna Utveckling AB. Syftet är att utveckla 1 000 000 kvadratmeter mark för logistikändamål i Järna, Södertälje kommun.


Här är bolagen med störst utländskt ägande

Lista Det internationella intresset för den svenska fastighetsmarknaden blir allt större, men hur ser det egentligen ut med det utländska ägandet i börsbolagen? Fastighetssverige har tittat närmare på de noterade bolagens ägarstrukturer i jakt på bolagen som har störst och minst utländskt ägande.


Fastighetsägare befarar ökade butiksvakanser under 2019 enligt Fastighetsägarnas Sverigebarometer

De har lägst vakanser i branschen

Lista Flera fastighetsbjässar är nu snubblande nära att helt fylla upp sina bestånd, men vilka har egentligen lägst vakansgrad i branschen? Här är hela listan.


Sofie Bennsten, Peter Andersson och Jörgen Eriksson.

Thögersen om förändringen i Catena: "Älskar att lyfta människor"

Bolag Catenas vd Benny Thögersen berättar för Fastighetssverige om den senaste ledningsförändringen och om logistikföretagets ambitioner framöver.


Aktielistan: Röd månad för flera tungviktare

Ekonomi/Finansiering Oktober blev en tuff börsmånad för ett flertal bygg- och fastighetsbolag. Två bolag gick emellertid mot strömmen – och fick se sina aktiekurser stiga med över 30 procent.


Sofie Bennsten, Peter Andersson och Jörgen Eriksson.

Ledningsförändringar på Catena – Bennsten klättrar

Karriär Catena utser Sofie Bennsten till vice vd och CFO. Hon efterträder nuvarande vice vd och CFO Peter Andersson som meddelat att han, efter många framgångsrika år, önskar dra ner på sitt engagemang i nuvarande form. Peter Andersson kommer fortsatt att vara engagerad i Catena i en ny roll som finanschef. I samband med förändringen utses även Jörgen Eriksson, Regionchef Malmö, till vice vd i bolaget. Samtliga ledningsförändringar verkställs i månadsskiftet april/maj 2020.


Benny Thögersen.

Catena: Rekordstor projektportfölj

Bolag Catenas substansvärde är uppe i 194 kronor per aktie i Q3-rapporten.


Snabbväxande bolag tilldelas 15 000 kvadratmeter i Malmö

Bolag Expansivt bolag landar markreservation i område som staden nyligen bytte till sig.


Maths Carreman.

Catena säljer logistikmark i Nykvarn

Transaktioner Hyresgästen Söderenergi kommer att förvärva Catenas mark i Nykvarn.


Catena bygger ut för Nowaste/Bygghemma.

Catena bygger ut lager för Bygghemma

Uthyrning Catena investerar 132 miljoner kronor i tillbyggnation på Logistikposition Tostarp i Helsingborg


Catena bygger en ny anläggning för Boozt.

Catena investerar för Boozt i Ängelholm

Uthyrning Catena investerar 193 Mkr i E-city Engelholm efter att idag tecknat avtal med Boozt Fashion AB om en ny logistikanläggning på området.


Benny Thögersen.

Nederländare ny storägare i Catena

Bolag Nederländska PGGM Vermogensbeheer köper sju procent av rösterna och kapitalet i Catena.


Catena förlänger flera avtal med Ica

Uthyrning Catena har tecknat avtal med ICA Fastigheter om att förlänga hyresavtal i Kungälv, Järfälla och Borlänge.


Här är branschaktierna som gick starkast i augusti

Ekonomi/Finansiering Fastighetssverige har kartlagt vilka av de noterade bygg- och fastighetsbolagen som presterade bäst – och sämst – på börsen under årets åttonde månad. Här är hela listan.


Uthyrningstoppen Q2 2019

Ekonomi/Finansiering Fastighetssverige har kartlagt de noterade fastighetsbolagens vakanser. Här är hela listan.


Flyggodslagret.

Catena tecknar logistikavtal med DHL

Uthyrning Catena har tecknat hyresavtal med DHL Express och investerar 150 miljoner kronor på Logistikposition Sunnanå, strax utanför Malmö.


Benny Thögersen.

Catena uppvisar starka kassaflöden

Bolag Ett förvaltningsresultat som ökat med 16 procent skapar kapacitet för att fortsätta stärka Catenas position genom ytterligare investeringar och en aktiv projektutveckling.


En tillbyggnad om 7 500 kvadratmeter kommer att ske på en av Catenas befintliga logistik-anläggningar i Rosersberg, Sigtuna kommun.

Catena bygger ut för Speed Logistics i Rosersberg

Uthyrning Catena investerar totalt 65 miljoner kronor i fastigheten Rosersberg 11:81 som byggs ut med 7 500 kvadratmeter. På så sätt skapas ytterligare lager- och logistikyta för tredjepartslogistikföretaget Speed Logistics som är hyresgäst.


Christoffer Bööj går till Catena.

Catena tillsätter affärsutvecklare

Karriär Christoffer Bööj blir ny affärsutvecklare på Catena – en central roll med stort fokus på nya affärer och projektutveckling som direkt stöttar bolagets fortsatta tillväxtstrategi.


Catena köper en vakant fastighet i Kungälv för 52 miljoner kronor.

Catena köper vakant fastighet i Kungälv

Transaktioner Catena köper en 7 800 kvadratmeter stor fastighet i Rollsbo industriområde i Kungälv. Fastigheten är i dagsläget vakant.


Catena hyr ut till Alvestaglass i Väsjö.

Catena hyr ut 6 700 kvadratmeter i Växjö

Uthyrning I västra delen av Växjö, i närheten av flygplatsen och vid väg 25 hyr Catena ut till det expansiva bolaget Alvestaglass.


Helén Lindskog blir ny affärscontroller på Catena.

Catena hämtar affärscontroller från Swedbank

Karriär Helén Lindskog är ny affärscontroller på Catena, med fokus på lönsamhetsanalys, värdering och investeringsuppföljning.


Benny Thögersen.

Catena ökar förvaltningsresultatet med 15 procent

Bolag Catena visar en stark start på året med ett fortsatt stabilt kassaflöde under det första kvartalet. Aktiv projektutveckling över tid och lägre räntekostnader är två faktorer som bidrar till det goda resultatet.


Catena bygger på Postnord i Katrineholm.

Catena bygger nytt i Katrineholm till Postnord

Uthyrning Catena uppför en ny logistikanläggning i anslutning till Katrineholm logistikcentrum för uthyrning till Postnord.


Gustaf Hermelin.

Därför säljer Hermelin i Catena

Bolag För Fastighetssverige berättar Gustaf Hermelin varför han sålt cirka en fjärdedel av sitt innehav i Catena – och vad som komma skall med brodern Christian: "Vill jobba med helheten och att skapa sammanhang".


Tove Palm.

Ny hållbarhetsansvarig på Catena

Bolag Tove Palm blir hållbarhetsansvarig på Catena. Den nyinrättade tjänsten innebär ett övergripande ansvar för att samordna, utveckla och driva bolagets samlade hållbarhetsarbete.


Catena, med vd Benny Thögersen, bygger nytt på Logistikposition Tostarp.

Catena bygger nytt för 250 miljoner

Uthyrning Catena har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Postnord och investerar 250 miljoner kronor i en ny terminal på Logistikposition Tostarp i Helsingborg. Därmed inleds den fjärde etableringen på området.


Benny Thögersen.

Catena: Kraftig utdelningshöjning

Bolag Catenas förvaltningsresultat stiger med 30 procent och bolaget höjer utdelningen med 28 procent till 5,75 kronor per aktie (4,50).


Så ska han leda Catena i Malmö

Karriär Jörgen Eriksson tar över som Catenas nya regionchef i Malmö efter Christian Berglund. Så ska han göra nu när han tar över stafettpinnen.


Catena utser ny regionchef i Malmö

Karriär Jörgen Eriksson är utsedd till ny regionchef för Malmö och tillträder idag sin nya tjänst.


Regionchef lämnar Catena

Karriär Christian Berglund, Catenas regionchef i Malmö och Jönköping, lämnar bolaget.


Catena hyr ut mer och bygger nytt åt Nowaste i Helsingborg.

Catena bygger ut – investerar 100 miljoner

Uthyrning Catena investerar nu 101 mijoner kronor i en andra etapp på Logistikposition Tostarp i Helsingborg där Nowaste Logistics AB redan finns med verksamhet.


Catena köper i Umeå

Transaktioner Catena köper fastigheten Lagret 1 i Umeå av Klockarbäcken Property Investment AB till ett värde av 174 miljoner kronor. Postnord är hyresgäst i fastigheten som säljs.


Catenas substans 165 kronor

Bolag Catena redovisar förbättrade driftsöverskott, uthyrningsgrad och hyresintäkter. Förvaltningsresultatet för niomånadersperioden ökade med 27 procent jämfört med motsvarande period 2017.


Catena köper mark i Ängelholm

Transaktioner Catena har tecknat avtal med en privat markägare om förvärv av 600 000 kvadratmeter mark i anslutning till E-City Engelholm.


Catena utökar beståndet i Helsingborg

Transaktioner Benzlers säljer en industrifastighet i södra Helsingborg till Catena.


Catena köper logistikmark söder om Stockholm

Transaktioner Catena har tecknat avtal med Smedberg Logistik- & Industrimark om förvärv av 450 000 kvadratmeter mark på nya logistikläget Stockholm Syd i Nykvarns kommun.


Catena trimmar portföljen

Transaktioner Catena har under sommaren genomfört ett antal mindre affärer.


Det är planen för logistiklagret i Huddinge

Bolag Huddinge Regulatorn 2 har nyss avyttrats helt från Catena till WA Fastigheter med motiveringen att ytan på drygt 45 000 kvadratmeter inte längre lämpar sig för logistiklager. Så kan ytan nyttas istället.


Catena säljer resterande del av fastighet i Huddinge

Transaktioner Catena har tecknat avtal om att avyttra den resterande ägarandelen av fastigheten Huddinge Regulatorn 2 till WA Fastigheter. Fastigheten bedöms, av Catena, ha ett läge som på sikt inte lämpar sig för logistiklager.


Catena hyr ut i Helsingborg

Uthyrning Solid Försäkring flyttar in hos Catena på Landskronavägen i Helsingborg i november.


De mår bäst i branschen

Lista Hur mår branschen egentligen? Fastighetssverige har kartlagt sjukfrånvaron i samtliga 53 bygg- och fastighetsbolag på small-, mid- och large cap-listorna i jakt på det bolag som mår bäst i branschen.


Catena investerar och hyr ut i Jönköping

Uthyrning Catena investerar 107 miljoner kronor i en befintlig logistikbyggnad i Jönköping och tecknar ett sjuårigt hyresavtal med Procurator. Efter investeringen är samtliga logistikytor i fastigheten fullt uthyrda.


Catena satsar 358 miljoner på Sunnanå

Uthyrning Catena har tecknat hyresavtal med DS Smith och Lekia, och investerar 358 miljoner kronor på Logistikposition Sunnanå, strax utanför Malmö.


Fortsatt tillväxt för Catena

Bolag Såväl hyresintäkter som resultat steg för Catena under första kvartalet.


"Det gäller att tänka hela vägen"

Handel | PLAY Catenas vd Benny Thögersen om orosmoln på logistikhimlen, utmaningen för traditionell retail och hur han själv håller sig uppdaterad kring det senast som händer på handelsfronten.


Corien Wortmann-Kool och ABP har ökat väsentligt i Castellum.

De har mest makt i bolagen

Lista Hur stor del av Catena fick egentligen Kilenkrysset i samband med höstens miljardaffär? Vilket noterat bolag har familjen Kamprad klivit in i? Och hur påverkade Balders preff-inlösningar Erik Selins ägande i bolaget? Det och mycket mer visar Fastighetssveriges kartläggning av branschens mäktigaste ägare.


Catena gör dubbla rekryteringar

Bolag Catena nyrekryterar för att kunna fortsätta växa.


Halling vd för nytt Catenabolag

Bolag Catena, Backahill och Foodhills köper projektfastigheter i Bjuv för 85 miljoner kronor. I nuläget finns inga hyresgäster. Syftet är att utveckla ett nytt logistik- och livsmedelskluster.


Catena köper i Malmö och Linköping

Transaktioner Catena köper 22 000 kvadratmeter i Linköping och 7 600 kvadratmeter i Malmö. I samband med förvärvet tecknas ett sjuårigt hyresavtal med Chefs Culinar för den senare fastigheten.


Catena ger 4,50 i utdelning

Bolag Catena höjer förvaltningsresultatet med 39 procent och utdelningen från 3,50 till 4,50 per stamaktie.


”Jag blir lite nördig i min strävan att nå alla mål”

Fredagsprofilen Varför drömmer Gustaf Hermelin om ett underjordiskt område i Kungens kurva? Vilken är den bästa affären han gjort? Och varför inspireras han så av Erik Paulsson? Det och mycket mer berättar Catenas styrelseordförande i veckans Fredagsprofilen.


Spelet bakom miljardaffären: nobbade utländska spekulanter

Transaktioner Kilenkrysset säljer fem logistikfastigheter till Catena för drygt en miljard kronor. För Fastighetssverige förklarar bolagets styrelseordförande, Jan Persson, varför han verkligen ville sälja till ett svenskt bolag – och vad Kilenkrysset har i kikaren framöver. ”Tillbaka nästa år”.

Kilenkrysset storsäljer – blir storägare i Catena

Transaktioner Kilenkrysset genomför sin hittills största affär när man säljer fem logistikfastigheter till Catena. Köpeskillingen betalas delvis via nyemitterade Catena-aktier, och Kilenkrysset blir därmed en av de största ägarna i Catena.


Kilenkrysset storsäljer – blir storägare i Catena

Transaktioner Kilenkrysset genomför sin hittills största affär när man säljer fem logistikfastigheter till Catena. Köpeskillingen betalas delvis via nyemitterade Catena-aktier, och Kilenkrysset blir därmed en av de största ägarna i Catena.


Catena köper tre fastigheter i Göteborg

Transaktioner Catena har tecknat avtal och tillträtt tre fastigheter i Göteborgsområdet, en i Hisings Backa och två i Mölndal.


Catenas planer i Logistic Park Nässjö.

Catena planerar 14 000 kvadratmeter logistik i Nässjö

Bygg/Arkitektur Under 2016 uppförde Catena en fastighet på 9 000 kvadratmeter i Logistic Park Nässjö. Nu vill man bygga en till fastighet på 14 000 kvadratmeter.


Catena återkallar budet på Klockarbäcken

Bolag Catena blåser av köpet av Klockarebäcken sedan för få aktieägare accepterat budet.


Catena på väg att köpa Klockarbäcken

Transaktioner Catena lägger ett bud på det onoterade fastighetsbolaget Klockarbäcken, som äger två fastigheter, värderade till 274 miljoner kronor.


Erik Paulsson.

Så påverkar Paulssons exit bolagen

Bolag Erik Paulssons farväl lämnar en handfull stolar tomma i de svenska styrelserummen. För Fastighetssverige reder analytikerna ut hur de olika bolagen påverkas – och hur svår giganten egentligen är att ersätta.

Erik Paulsson lämnar sina uppdrag

Bolag Fastighetskungen Erik Paulsson lämnar sina styrelseuppdrag vid årsstämmorna i vår. – Jag har sagt till valberedningarna att yngre krafter ska få ta över, säger Paulsson, 75.


Catena startar projekt om 220 miljoner i Helsingborg

Uthyrning Catena har tecknat ett sjuårigt hyreskontrakt om 30 400 kvadratmeter med Nowaste Logistics AB i Helsingborg. Fastigheten beräknas kunna tas i bruk den 1 september 2018.
Årshyran uppgår till cirka 18 miljoner kronor.


Catena köper av kommunen i Linköping

Transaktioner Catena har köpt fastigheten Mappen 4 i Linköping. Investeringen uppgår till 80 miljoner kronor.


Dream Logistics till Catena i Ängelholm

Uthyrning Tredjepartslogistikföretaget Dream Logistics startar upp ett nytt lager om 14 500 kvadratmeter i E-City i Ängelholm.


Catena köper resterande 40 procent av e-handelskluster i Ängelholm

Transaktioner Catena har tecknat avtal med Falvir AB att köpa resterande 40 procent av Queenswall AB med tillträde den 1 oktober 2017.


Intersport hyr stort lager i Nässjö

Uthyrning Intersport flyttar sitt centrallager från Göteborg, och sitt e-handelslager från Jönköping, till Nässjö där man hyr 24 000 kvadratmeter av Catena.


Catena bygger nytt och hyr ut

Uthyrning Catena uppför en ny logistikfastighet åt Svensk Cater – som har tecknat ett tioårigt avtal – i Burlöv. Investeringen för Catena ligger på 106 miljoner kronor.


Catena köper loss projekt från Peab

Transaktioner Catena har tillsammans med Peab under lång tid haft ett samarbete om fyra utvecklingsfastigheter i Skåne som ägts som 50/50-bolag. Nu köper Catena Peabs andelar. Affärerna sker som bolagsförvärv av totalt fyra bolag till ett underliggande totalt fastighetsvärde om 560 miljoner kronor.


Thögersen om nya jobbet – och framtiden i branschen

Karriär Benny Thögersens väg till vd-jobbet på Catena är krattad. ”Gick nog snabbare än vad som var tänkt”.


Catena köper fastighet i Malmö

Transaktioner Catena har tecknat avtal om att köpa fastigheten Morup 5 belägen i Östra Hamnen i Malmö. Affären sker som ett bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde om drygt 89 miljoner kronor.


Catena sänker lånekostnaden

Ekonomi/Finansiering Catena har gjort en större omläggning av bolagets swapavtal och sänker därmed sina lånekostnader.


Därför slutar Gustaf Hermelin som vd

Karriär Lämnar vd-posten för att bli styrelseordförande: "Någon gång måste man låta någon annan stå längst fram".


Hermelin lämnar vd-posten – blir ordförande

Karriär Catenas vd Gustaf Hermelin lämnar vd-posten och föreslås bli ny styrelseordförande i bolaget. Nuvarande vice vd Benny Thögersen föreslås ta över som vd.


”Fastigheterna är inte optimala”

Bolag Catenas vd Gustaf Hermelin om senaste tidens avyttringar – och den renodlingsprocess som pågår.

Catena säljer fastighet i Jönköping

Transaktioner Catena har tecknat avtal med Förvaltnings AB Lustgården om att avyttra fastigheten Ädelmetallen 1 i Jönköping.


Catena säljer fastighet i Jönköping

Transaktioner Catena har tecknat avtal med Förvaltnings AB Lustgården om att avyttra fastigheten Ädelmetallen 1 i Jönköping.


"Är oerhört spännande och lärorikt"

Karriär Catenas vice vd om hur det går på nya jobbet, största utmaningarna och vad han tänker om 2017.


Catena renodlar – säljer del av fastighet i Huddinge

Transaktioner Catena har tecknat avtal om att sälja en del av fastigheten Regulatorn 2 till WA Fastigheter. Försäljningen görs eftersom Catena bedömer att fastigheten på sikt inte lämpar sig för logistikändamål och därmed saknar strategisk betydelse för bolaget.


Catena: Från 86 till 93 procent i uthyrningsgrad

Bolag Catena har lyckats bra med uthyrningen under året. I och med förvärvet av Tribona steg vakansgraden, men under året har den successivt arbetats ned. Utdelningen höjs till 3,50 kronor (3,00).


Norama köper av Catena

Transaktioner Norama Real Estate Fund förvärvar sex industrifastigheter i Malmö


Catena köper för 474 miljoner

Transaktioner Catena köper sex logistikterminaler av DHL.


Catena bygger nytt i Mölnlycke

Bygg/Arkitektur Catena investerar 200 miljoner kronor i Mölnlycke.


Catena har dubblat beståndet

Bolag Gustaf Hermelin om året som gått: ”Utvecklande och intensivt”


Catena köper i Helsingborg

Transaktioner Catena köper Allers tryckeri i Helsingborg för 102 miljoner kronor.


LISTA: De är störst på sociala medier

Event Fastighetssverige har kartlagt vilka börsnoterade bolag i branschen som har flest följare på sociala medier.


Catena handlas till rabatt

Bolag Catenas substansvärde i Q3-rappoten uppgår till 132,80 kronor (108,60). På onsdagen stängde Catena-aktien på 127,75 kronor.


LISTA: Han äger flest bilar

Event En innehar tre Ferraribilar, en annan kör Tesla och en äger en traktor. Fastighetssverige har kartlagt fastighetstopparnas fordonsinnehav.


Catena tar in 330 miljoner i riktad nyemission

Ekonomi/Finansiering Catena har nyemitterat 2,5 miljoner aktier till kursen 132 kronor genom ett så kallat accelerated book building-förfarande.


Catena rekryterar vice vd

Karriär Catena rekryterar en vice vd med erfarenhet av högautomatiserade logistiksystem.


Catena köper terminalfastighet av Postnord

Transaktioner Catena har tecknat avtal om att köpa en terminalfastighet i Östersund av Postnord. Affären sker som ett bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde om 56 miljoner kronor.


Fastighetsmarknadsdagen Örebro

Hermelin: Jag ser fram emot att träffa branschen i Örebro

Fastighetsmarknadsdagen Örebro Den 13 oktober är det dags för premiärupplagan av Örebros nya mötesplats för fastighetsbranschen. En av talarna är Catenas vd Gustaf Hermelin.
- Örebro-regionen är mycket viktig för oss och jag ser verkligen fram emot seminariet, säger Gustaf Hermelin.


Catena hyr ut till Mathem i Burlöv.

Catena hyr ut till Mathem

Uthyrning Catena har beslutat att investera ytterligare cirka 20 miljoner kronor i fastigheten Burlöv Tågarp 16:17 i utkanten av Malmö. Investeringen möjliggör en nyuthyrning till Mathem på drygt 8 000 kvadratmeter på ett treårigt hyresavtal. Årshyran kommer att uppgå till cirka sex miljoner kronor.


Catena storsatsar i Örebro

Transaktioner Catena går in i ett gemensamt bolag med två andra aktörer med avsikt att utveckla ett stort markområde i Örebro.
Catena beräknar att vid full utbyggnad av området kommer investeringen uppgå till cirka två miljarder kronor.


Catena gör bytesaffär med Malmö kommun

Transaktioner Catena har gjort en villkorad överenskommelse med Malmö kommun där man säljer två fastigheter och förvärvar tre.


Första spadtaget för ny logistikbyggnad i Nässjö

Bygg/Arkitektur Den första juni tas det första spadtaget för Catenas nya logistikfastighet i Logistic Park Nässjö.


Catena hyr ut 7 000 kvadratmeter i Malmö

Uthyrning Catena har tecknat ett tioårigt avtal med Espresso House, som hyr 7 000 kvadratmeter i utkanten av Malmö.


Catena har 220 000 kvadratmeter vakans

Bolag Catena har efter sammanslagningen med Tribona 220 000 kvadratmeter vakanta ytor. Ambitionen är att halvera vakansen till nästa sommar, enligt Q1-rapporten.


Serneke utför markarbete åt Catena i Ängelholm

Bygg/Arkitektur Serneke Anläggning har fått i uppdrag att utföra markarbeten för Queenswall i det nya e-handelsklustret E-City utanför Ängelholm. Ordervärdet uppgår till cirka 22 miljoner kronor.


Catena säljer fastighet i Partille

Transaktioner Catena har tecknat avtal med Svenska Hus om att avyttra fastigheten Partille 11:24 strax öster om Göteborg.


Catena bygger och hyr ut i Nässjö

Uthyrning Catena har tecknat ett hyresavtal om cirka 6 700 kvadratmeter med Höglands Logistik i Nässjö.


Catena bygger logistikbyggnad åt Boozt i Ängelholm

Bygg/Arkitektur Catena AB har genom dotterbolaget Queenswall AB tecknat ett 15-årigt hyreskontrakt om 43 500 kvadratmeter med Boozt Fashion AB.


Oförändrad utdelning för Catena

Bolag Catenas förvaltningsresultat för 2015 ökade till 259,3 miljoner kronor (204,9).
Utdelningen blir oförändrad, 3,00 kronor.


Tribona: Sista handelsdag 22 februari

Bolag Catena har nu 94,5 procent av aktierna i Tribona och påkallar tvångsinlösen inom kort.
Sista handelsdag i Tribona-aktien blir den 22 februari.


Catena uppe i 91,6 procent av Tribona

Bolag Catena innehar nu 91,6 procent av aktierna och rösterna i Tribona. Bolaget förlänger nu acceptperioden till 5 februari. Därefter påkallas tvångsinlösen.


Catena säljer Prippsfastigheten i Högsbo

Transaktioner Catena säljer den före detta Prippsfastigheten i Högsbo, Göteborg, för 580 miljoner kronor.
Tanken är att på lång sikt utveckla bostäder på tomten.


Justerad tidsplan för Tribonaaffären

Bolag Catena har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till Tribonas aktieägare med en preliminär acceptperiod under december månad 2015. Nu justeras tidplanen något.


Fabege säljer allt i Catena

Bolag Fabege säljer samtliga sina aktier i Catena, motsvarande 10,2 procent av kapitalet.


Catena satsar på citylogistik

Bolag Catenas vd Gustaf Hermelin skriver i Q3-rapporten om satsningen på citylogistik.


Catena reviderar sitt Tribona-erbjudande

Bolag Aktiemarknadsnämnden anser att Catenas erbjudande inte är förenligt med likabehandlingsprincipen, eftersom aktieägare i Tribona, som innehar färre än 1000 aktier i Tribona, inte erbjuds aktievederlaget som har ett högre värde än kontantvederlaget. Caten reviderar nu erbjudandet något.


Budkommittén säger ja

Bolag Tribonas budkommitté rekommenderar enhälligt aktieägarna i bolaget att acceptera Catenas erbjudande. Corem har dragit tillbaka sitt bud.


Hermelin blir ordförande i Tribona

Bolag I morgon hålls den extra bolagsstämman i Tribona som utlystes av aktieägare som nu har gått med på att sälja sina aktier till Catena.
En ny styrelse, ledd av Catenas vd Gustaf Hermelin föreslås ta över redan i samband med bolagsstämman.


Budkommittén mer positiv den här gången

Bolag Tribonas budkommitté konstaterar att Catenas bud är bättre än Corems.Catena rekryterar marknadsområdeschef från Briggen

Karriär Lena Haraldsson är ny marknadsområdeschef för Malmö på Catena. Hon kommer närmast från Briggen.


Catena köper av Midroc i Växjö

Transaktioner Catena köper fastigheten Postiljonen 1 i Växjö av Midroc för 80 miljoner kronor.


Catena köper logistikfastighet i Ängelholm för 22 miljoner

Transaktioner Köpet skedde den 1 oktober och säljaren är en lokal fastighetsägare i Ängelholm.


Catena hyr ut 12 300 kvadratmeter i Borås

Uthyrning NTG Group har tecknat avtal gällande 12 300 kvadratmeter logistikyta med Catena i Viared i Borås. Tillträde till lokalerna sker under fjärde kvartalet i år. CBRE Industrial & Logistics har förmedlat hyresgästen.


Catena köper logistikfastighet i Borås

Transaktioner Catena köper fastigheten Vindtunneln 2 i Borås med ett logistiklager om drygt 16 000 kvadratmeter. Affären sker som ett bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde om 80 miljoner kronor. Säljare är Itella Logistics och den finska posten, Posti Group Oyj.


LC bygger terminal åt Catena i Katrineholm

Bygg/Arkitektur Logistic Contractor har fått i uppdrag av Catena att bygga en terminal i Katrineholm. Terminalen, som ska användas som bulklager åt totalt fyra olika hyresgäster, är på 10 000 kvadratmeter och uppförs i Katrineholms Logistikcentrum.


Catena köper logistikfastighet i Jönköping

Transaktioner Catena har tecknat avtal om att förvärva, via en bolagsaffär, Barnarps-Kråkebo 1:56 i Jönköping till ett underliggande fastighetsvärde om 35 miljoner kronor från Primas Invest AB.


Catena köper i Ängelholm

Transaktioner Catena köper en logistikfastighet i Ängelholm. Värdet i affären uppgår till 115 miljoner kronor.


Catena köper i Jönköping

Transaktioner Catena köper 29 000 kvadratmeter logistik i Torsvik, Jönköping.


Miljardköper av storebror

Transaktioner Fabege köper Catenas projektfastigheter i Haga Norra – en miljardaffär mellan vd-bröderna Hermelin.
- Det känns inte så konstigt att förhandla med Gustaf. Det är nog mest folk runt omkring som tycker att det borde kännas speciellt, säger Fabeges vd Christian Hermelin till Fastighetssverige.


Catena bygger logistikfastighet i Katrineholm

Bygg/Arkitektur Catena har tecknat ett femårigt hyresavtal i Katrineholm med Van Dieren International BV. I samband med tecknandet av kontraktet startar nu byggnationen av Catenas första volymterminal.


Catena köper smått i Åhus

Transaktioner Catena köper fastigheten Misteln 1 i Åhus, Kristianstads kommun, från Van Dieren Sweden AB för 20 miljoner kronor.


Catena och Fabege emitterar via Nya SFF

Ekonomi/Finansiering Catena och Fabege emitterar sammanlagt 297 miljoner kronor i obligationslån via Nya SFF.


Catena tar in ex-minister i styrelsen

Bolag En av alliansregeringens ministrar tar plats i Catenas styrelse.


Catena köper och bygger i Katrineholm

Transaktioner Catena köper Katrineholms kommuns andel i Logistikposition Katrineholm där fastigheterna Sothönan 3 och 19 ingår. I området ska Catena bygga två logistiklager.


Catena köper av Backahill

Transaktioner Catena har tecknat avtal om att köpa en fastighet i Ängelholm av Backahill, som är Catenas största ägare. Köpeskillingen är 120 miljoner kronor.


Catena höjer utdelningen till tre kronor

Bolag Catenas förvaltningsresultat för helåret 2014 förbättrades med 39 procent, och bolaget höjer utdelningen till 3,00 kronor (2,00).


Catena räntesäkrar 500 miljoner

Ekonomi/Finansiering Catena räntesäkrar 500 miljoner kronor via en tioårig swap på en nivå om 1,39 procent. Därmed har Catena räntesäkrat cirka 60 procent av låneportföljen.


Catena och Peab bygger en ny ternminal åt DHL Freight.

Catena och Peab bygger i Malmö

Uthyrning Catena och Peab investerar totalt 240 miljoner kronor via ett gemensamägt bolag i en ny terminalbyggnad för DHL Freight i Sunnanå, precis utanför Malmö.


Detaljplanen för Catenas Solnaprojekt vinner laga kraft

Bygg/Arkitektur Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att inte pröva överklagandet av detaljplanen för Catenas Solnaprojekt, Haga Norra. Beslutet innebär att detaljplanen nu vinner laga kraft och Catena går vidare i planerna att skapa en ny modern stadsdel.


Hyr ut 7 300 kvadratmeter i Katrineholm

Uthyrning Logistikposition Katrineholm AB, som ägs av Katrineholms kommun och Catena, hyr ut 7 370 kvadratmeter till Ljungberg Fritzoe AB.


Överklaganden kring Catenas Solnaprojekt avslås

Bygg/Arkitektur Mark- och miljödomstolen avslår samtliga överklaganden gällande detaljplanen av Catenas projektfastigheter i Haga Norra, Solna.


Ökat förvaltningsresultat för Catena

Bolag Catena ökar sitt förvaltningsresultat med 36 procent till 102,1 miljoner kronor för årets första halvår (75,3).


Catena hyr ut 20 000 kvadratmeter i Jönköping

Uthyrning Catena har tecknat ett nytt hyresavtal i Jönköping om 20 490 kvadratmeter. Den nya hyresgästen ersätter den nuvarande som avflyttar per halvårsskiftet. Avtalet löper till årsskiftet 2015-2016 med en årshyra om cirka 8,2 miljoner kronor.


Catena säljer i Järfälla

Transaktioner Catena säljer fastigheten Jakobsberg 22:16 i Järfälla kommun med ett fastighetsvärde om 15 miljoner kronor.


Catena köper i Kungsbacka

Transaktioner Catena köper logistikfastigheten Varla 6:15 i Kungsbacka till ett fastighetsvärde om 82 miljoner kronor.


Catena ger två kronor i utdelning

Bolag Catena ger två kronor i utdelning, en fördubbling jämfört med föregående år.


Catena genomför 400-miljonersaffär

Transaktioner Catena fullföljer sitt bud och förvärvar två fastigheter till ett sammanlagt fastighetsvärde om 396 miljoner kronor från Logistikkbygg 1 AS., ett bolag som etablerats och förvaltas av Pareto Project Finance AS.


Catena i 400-miljonersköp – betalar med nya aktier

Transaktioner Catena har efter förhandling lämnat ett slutligt bud på 396 miljoner kronor om att förvärva två fastigheter, i Haninge och Nässjö, av ett norskt bolag.
Köpeskillingen betalas delvis genom nyemitterade aktier.


De flyttas till större listor

Bolag Ett byggbolag flyttas upp till börsens large cap-lista och ett fastighetsbolag till mid cap-listan vid årsskiftet.


Här är Catenas nya ledningsgrupp

Bolag Catena har nu tagit över Brinova Logistik och presenterar nu en ny ledningsgrupp.


Gustaf Hermelin tillträder som vd för Catena

Bolag Catena AB tillträdde på fredagen aktierna i Brinova Logistik AB och i samband med detta tillträder Gustaf Hermelin som vd för Catena.


Grönt ljus för Catenas jätteprojekt

Bygg/Arkitektur Länsstyrelsen i Stockholm avslår samtliga överklaganden av detaljplanen som omfattar Catenas projektfastigheter i Haga Norra i Solna.


Catena tar över 2,6 miljarder i lån

Bolag Ytterligare ett formellt steg har tagits i Catena/Brinova-affären. Externa kreditgivare har nu lämnat sitt medgivande och en due diligence har inte föranlett någon justering av affärens innehåll.
Catena tar i och med förvärvet över lån på 2654 miljoner kronor.


Här är Catenas nya styrelse

Bolag Brinova är på väg att ta över Catena genom ett omvänt förvärv. Nu har Catena valberedning kommit med sitt förslag till ny styrelse i Catena.


Ska fördubbla bolagets storlek

Bolag Målet är att nya Catena ska växa aggressivt framöver.
- Visionen är att bli minst dubbelt så stora på sikt och bygga upp ett fastighetsbestånd på runt tio miljarder kronor, säger Gustaf Hermelin, Brinovas vd som föreslås bli ny vd för Catena.


Omvänt förvärv tar Brinova till börsen

Transaktioner Erik Paulssons och Gustaf Hermelins Brinova är på väg tillbaka till börsen. Detta genom ett omvänt förvärv – Catena köper Brinova Logistik för 3,8 miljarder kronor och betalar med nyemitterade aktier. Gustaf Hermelin föreslås som vd för nya Catena.
Affären innebär att Brinova tar bakvägen till börsen och Catena får möjlighet att utveckla sitt Solnaprojekt i egen regi.

Ska fördubbla bolagets storlek

Bolag Målet är att nya Catena ska växa aggressivt framöver. - Visionen är att bli minst dubbelt så stora på sikt och bygga upp ett fastighetsbestånd på runt tio miljarder kronor, säger Gustaf Hermelin, Brinovas vd som föreslås bli ny vd för Catena.


Värdeförändringar lyfte Catenas resultat

Ekonomi/Finansiering Catena redovisar kraftigt förbättrade siffror för årets andra kvartal jämfört med motsvarande period förra året.


Catena: Gott hopp inför överklagandeprocessen

Bolag I början av året överklagades detaljplanen bakom Catenas projekt i februari.
- Med de miljöhänsyn vi har tagit i detaljplanen och baserat på de kontrollmätningar vi gjort ser jag därför med tillförsikt på möjligheterna att kunna bemöta eventuella miljöaspekter i den fortsatta överklagandeprocessen, skriver Catenas vd Andreas Philipson i Q1-rapportens vd-ord.


Nytt i Catenas styrelse

Karriär Katarina Wallin föreslås som ny ledamot i Catenas styrelse. Hon ersätter Jan Johansson som avböjt omval.


Catella Capital går in stort i Catena

Bolag Peab har sålt av hela sitt innehav i Catena till Catella Capital, som nu äger 10,3 procent av bolaget.


Catenas detaljplan antagen

Bygg En viktig milstolpe i Catenas projekt Haga Norra i Solna passerades i går kväll, då Solnas kommunstyrelse antog detaljplanen som omfattar Catenas fastigheter Stora Frösunda 2 och Hagalund 2:2.


Forsén in efter Selin

Bolag I och med att Erik Selin har sålt sin ägarandel av Catena till Fabege lämnar han styrelsen. Han ersätts av Bo Forsén, som har haft flera framträdande poster inom Paulsson-sfären.


Startklart för Catenas projekt i Solna

Bygg Detaljplanen för Catenas projekt Stora Frösunda – den enda kvarvarande fastigheten i Catenas portfölj – har nu klubbats av Solnas stadsbyggnadsnämnd.


Börsbolag går in tungt i Catena

Bolag Fabege köper aktier motsvarande 30 procent av kapitalet och rösterna i Catena. Säljare är Balders vd Erik Selin och Peab.
Aktien stiger.


Catena: Detaljplanearbete i slutskedet

Bolag Catena skriver i sin delårsrapport att man bedömer att detaljplanen för projektet i Haga Norra kommer att antas av Solna stad före årsskiftet.


Catena: Detaljplan väntas bli antagen i höst

Bolag Detaljplanen för Catenas projekt Haga Norra ställdes ut under försommaren och den väntas bli slutligen antagen i höst.


CFO-skifte på Catena

Bolag Pierre Dahlborg lämnar posten som CFO på Catena. Hans ersättare är utsedd.


Sänkt resultat från Catena

Bolag Catenas redovisar ett sänkt resultat för årets första tre månader.


Catena: Försenat men optimistiskt

Bolag Processen för Catenas projektfastighet Haga Norra i Solna har tagit längre tid än man ursprungligen hade räknat med. Nu är dock detaljplanen i princip färdig och Catenas vd Andreas Philipson ser positivt på 2012. Detta enligt bolagets bokslutskommuniké.


Catena närmar sig detaljplaneutställning

Bolag Catena räknar med att detaljplaneförslaget för bolagets enda kvarvarande projekt Stora Frösunda är klart för utställning före nyår.


Catena: Byggstart andra halvåret 2012

Bolag Catena har nu fullt fokus på utvecklingen av Stora Frösunda i Solna, den enda kvarvarande fastigheten i beståndet. Byggstart är planerad till andra halvåret 2012.


Högre räntor sänker Balders resultat

Bolag Högre räntor gör att Balders förvaltningsresultat minskar en aning jämfört med förra året, trots att beståndet nu är större.
Resultatet efter skatt sjunker med 50 miljoner kronor.
I delårsrapporten kommenterar också vd Erik Selin samarbetet med Peab.
- Affären skall ses som startskottet på ett samarbete som Balder har letat efter under en tid.


Han blir ny vd på Catena

Karriär Nu har Peter Hallgren lämnat vd-stolen på Catena efter 13 år. Den nye vd:n tillträder 1 maj och kommer att jobba deltid. Catena har bara en fastighet kvar, Stora Frösunda i Solna.


Catena flyttar till Solna

Bolag Eftersom Catena bara har en fastighet kvar i beståndet har bolaget beslutat att flytta sitt säte från Göteborg till Solna, där fastigheten ligger.


Balder säljer
halva Catena-bolaget

Transaktioner Balder säljer hälften av dotterbolaget som innehåller fastigheterna som bolaget köpte av Catena för 1,6 miljarder kronor i vintras.


Catena bantar styrelsen

Bolag Catena föreslår inför årsstämman den 14 april att styrelsen bantas från sju till fem personer.


Catena ger stor extrautdelning till aktieägarna

Bolag Catenas styrelse föreslår en stor extrautdelning till aktieägarna i spåren av de stora försäljningar som har genomförts.


Catenas miljardaffär klar

Transaktioner Nu är affären där Catena säljer 25 handelsfastigheter klar. Köpeskillingen hamnar på drygt 1,5 miljarder kronor.


Catena på väg att sälja för 1,6 miljarder

Transaktioner Catena är på väg att sälja 25 handelsfastigheter för 1,6 miljarder kronor. Köpare är ett annat börsnoterat bolag.


KontaktUppgifter

Catena AB

Adress
Landskronavägen 7A Helsingborg

KONTAKT
042-449 22 00

info@catenafastigheter.se

Branschkategorier