Hem » Branschguiden » Advokatbyråer » Bird & Bird

Fastighetssveriges Branschguide

Bird & Bird


Bird & Bird LLP är en internationell och fullt integrerad affärsjuridisk advokatbyrå med drygt 1200 jurister i 20 länder. Bird & Birds identitet bygger på vår långa historia som byrå med fokus på teknikintensiva branscher, vilket också är kärnan i byråns kultur och organisation. Vi kombinerar kunskap om kommersiella och tekniska förhållanden som råder inom olika branscher med gedigen juridisk kompetens och lång erfarenhet inom berörda rättsområden. På så vis kan Bird & Bird erbjuda juridisk rådgivning som är anpassad till varje klients specifika behov.

Vår svenska fastighetsgrupp är en del av vårt internationella team som består av 70 jurister från alla våra olika kontor. Vår kompetens grundar sig på flera års dedikerat arbete där vi valt att koncentrera oss på branscher som har en stark inverkan på fastighetsutveckling: hotellindustrin, finansiella sektorn, energibranschen och tech & comm. Dessutom arbetar vi med ett särskilt fokus på infrastrukturindustrin.

I tillägg till vår omfattande, internationella profil är vi även den enda byrån med en stark nordisk närvaro, men kontor i både Sverige, Danmark och Finland. Därmed har vi en unik position på både den svenska och internationella marknaden.

Adress

Bird & Bird
Norrlandsgatan 15
Stockholm


Kontakt

Jan Berg, Partner
Carl-Magnus Uggla, Partner

jan.berg@twobirds.com