Hem » Branschguiden » Arkitekter » Ahlqvist & Almqvist

Fastighetssveriges Branschguide

Ahlqvist & Almqvist


Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB har mer än 25 års erfarenhet av utrednings- och projektarbete i Sverige och internationellt. Vi har successivt vuxit och kontoret består idag av drygt 25 medarbetare.

Genom åren har vi medvetet breddat vår verksamhet och fördjupat vår kompetens. Vi har många omnämnanden och vunnit många tävlingar.

Förutom utformning och projektering av byggnader, så som bostäder, skolor och kontor, har vi utvecklat en stor erfarenhet av hållbar stadsplanering, i form av visionsstudier, översiktsplaner, detaljplaner, gestaltningsprogram och miljökonsekvensutred-ningar. Utredningar och utformning av komplexa infrastrukturanläggningar har blivit en annan specialitet. Vår breda kompetens inom bildframställning och grafisk presentationsteknik är till stor hjälp i våra projekt. Vi deltar också i forskning och utvecklingsarbete bl.a. genom medlemskap i ARKUS, openBIM. I alla våra arbeten strävar vi efter största möjliga hållbarhet vad avser sociala, ekonomiska och miljömässiga mål. Det är vår erfarenhet och övertygelse att människans behov av trygghet och social gemenskap går att förena i ekonomiska lösningar med en modern, hållbar och nyskapande utformning. Vi har sedan 2003 ett miljöledningssystem och är anslutna till Stockholms Klimatpakt.

Planarbete och genomförda projekt i länder som England, Holland, Spanien, Polen och Kina har vidgat våra referensramar och gett oss värdefull kunskap och erfarenhet. Sedan 20 år är vi en av 12 medlemmar i Perspective, ett nätverk av samverkande arkitektföretag från lika många länder i Europa med ca 400 anställda.

Företaget leds sedan 2010 av Britt Almqvistsom VD och i en ledningsgrupp tillsammans med Samuel Raitio och Sven Söderlind. Bengt Ahlqvist är även framgent knuten till företaget.

Adress

Ahlqvist & Almqvist
Peter Myndes Backe 12
Stockholm


Kontakt

Britt Almqvist
08-556 96 882

britt@ahlqvist-almqvist.se