Image

Acrinova AB

Vi tar ansvar för helheten inom fastigheter. Som ägare, förvaltare och utvecklare. Ibland är vi det ena för våra kunder, ibland det andra. I vissa situationer alla tre. Utgångspunkten är alltid att vi som bolag och individer levererar kvalitet och stabilitet. Det är där värdet ligger. För våra kunder, för våra ägare och för oss.

Som börsnoterad fastighetskoncern är Acrinova relativt ung, men våra medarbetares och organisationens långa och gedigna kompetens ger oss styrka att kunna agera framgångsrikt på en växande marknad. I bolagets styrelse och ledning finns över 200 års samlad erfarenhet av fastighetsägande, nyproduktion och förvaltning. Det är också inom dessa tre affärsområden vi på Acrinova aktivt bedriver vår verksamhet i Skåne, Blekinge, Småland och Halland.

Med fokus på södra Sverige förvaltar vi idag ett större bestånd av egna och andras fastigheter. I vårt erbjudande ingår såväl tekniska som ekonomiska och administrativa förvaltningstjänster med utgångspunkt i närheten till kunderna. Denna så kallade närförvaltning utgår alltid från ett lokalt perspektiv och bygger på kunskap om fastigheterna genom egen personal.

Acrinova är en av fastighetsmarknadens mest kompletta totalleverantörer. Med erfarenhet, kompetens, kvalitet och stabilitet bygger vi värden. Idag och i framtiden.

Skrivet om Acrinova AB

Kamaxeln 5 på Toftanäsområdet.

Acrinova köper i Malmö

Transaktioner Acrinova köper en vakant fastighet på Toftanäsområdet i Malmö.


Kamaxeln.

Acrinova förvärvar fastighet

Bolag Företaget förvärvar fastigheten Kamaxeln 5 på Toftanäsområdet i Malmö.


Ulf Wallén.

Acrinova står stadigt – trots avbruten emission

Bolag Acrinova har beslutat att avbryta sin planerade nyemission med anledning av det rådande marknadsläget. För Fastighetssverige berättar vd:n Ulf Wallén om hur beslutet påverkar bolaget under 2020 och hur han ser på turbulensen som orsakats av coronapandemin.


Ulf Wallén.

Acrinova avbryter riktad nyemission

Bolag Acrinova har, med anledning av rådande marknadsförhållanden, beslutat att avbryta bolagets pågående riktade nyemission. Beslutet påverkar Acrinovas expansionsstrategi på kort sikt men inte bolagets kommunicerade målsättningar.


MVB bygger åt Acrinova

MVB bygger åt Acrinova

Bygg/Arkitektur Acrinova har gett MVB i uppdrag att bygga en ny flerfamiljsfastighet vid norra infarten i Trelleborg.


KontaktUppgifter

Acrinova AB

Adress
Krusegränd 42B Malmö

KONTAKT
Sandra Voltaire
010-206 90 10

sandra.voltaire@acrinova.se

Branschkategorier