Image

”Region City gör Göteborg till en storstad”

Göteborg 400+ Jernhusens Urban Hammarlund ser den kommande stadsdelen runt Centralstationen som ett viktigt steg i Göteborgs utveckling. - Region City förvandlar Göteborg från en stor småstad till en liten storstad, säger han.
Publicerad den 27 Maj 2016

Detaljplanearbete pågår för utveckling av 170 000 – 180 000 kvadratmeter BTA. Förhoppningen är att spaden ska sättas i backen vid årsskiftet 2017/2018.

- Sedan kommer det att ta uppemot 15-20 år, inklusive två lågkonjunkturer, att färdigställa allt som ingår i planen, säger Urban Hammarlund, som har varit regionchef för Jernhusen i Göteborg i drygt fem år.

- Hur lång tid det tar handlar dels om hur mycket marknaden kan absorbera, men det finns även en del fysiska begränsningar. Stationen ska vara i full drift under hela processen, produktionen av Västlänken pågår parallellt och dessutom kommer bygget av Bangårdsviadukten – som ska leda kollektiv- och biltrafik från Allén till E45 – som också innebär att man inte kan gå fram hur fort som helst.

Om tio år, år 2026 ska Västlänken stå klar, hur långt har Region City kommit då?
- Då tror jag att två tredjedelar av området i detaljplanen är klart, 100 000 – 120 000 kvadratmeter. Hela stationsstråket mellan dagens centralstation och Västlänkens mittuppgång är klart, byggnaderna ovanför Västlänken är klara, liksom två allmänna platser. Sammantaget kan man säga att de centrala delarna av Region City är klara.

I ett nästa skede planerar Jernhusen för en etapp 2, med ytterligare i grova drag 100 000 kvadratmeter BTA.
Region City ska bli en modern blandstad med kontor, handel, service och bostäder.
- Den här platsen är till för att stärka kollektivt resande och arbetsmarknadsregionen. Att bygga bostäder hade varit en lika bra affär, men huvuduppgiften är att skapa arbetsplatser. Vi kommer att utveckla så många bostäder så att det gott och väl räcker för att det här ska bli en stadsdel som lever 24 timmar om dygnet. De överslag vi gjort, för vår mark norr om bangården, indikerar att vi ligger väl över UN-Habitats rekommendationer om boende per hektar.

Vad är det mest stimulerande med att arbeta med ett så här stort stadsutvecklingsprojekt?
- Man arbetar inom väldigt många olika områden, som ekonomi, politik, teknik och konst. Det är väldigt stimulerande att befinna sig i skärningspunkten mellan de här områdena. Sedan är det klart att det är charmigt att man utvecklar något som sedan kommer att stå ett tag.

På seminariet Göteborg 400+ kommer Urban Hammarlund att berätta mer om planerna för Region City. Seminariet äger rum på Clarion Hotel Post nu på tisdag, den 31 maj. Du ser programmet här.

Fastighetssverige och Lokalnytt arrangerar eventet. Serneke Group är huvudsponsor. Jernhusen är en av fem partners. De övriga är Business Region Göteborg, Platzer, Elof Hansson Fastigheter och Advokatfirman Lindahl.

- Jag tycker att Göteborg 400+ är ett bra initiativ eftersom ni höjer blicken och inte bara fokuserar på jubiléet år 2021. Det fokuseras mycket på jubiléet och det är viktigt att staden inte tappar tempo efter 2021, säger Urban Hammarlund.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Göteborg 400+

Var: Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyen 36.

När: Tisdag 21 maj 2019, 09.00 - 16.00 (registrering och frukostmingel från 8.15).

Du anmäler dig till seminariet här.

Göteborg 400+ är den göteborgska fastighetsbranschens framtidsseminarium nummer 1.

Här diskuteras de stora frågorna – mer hållbarhet, integration och stadsutveckling än aktuella yielder och hyresnivåer.

Hur vill vi att Göteborg ska utvecklas de närmaste decennierna och vad innebär utvecklingen för affärsmöjligheterna inom fastighets- och samhällsbyggnadssektorn?

Det handlar om visioner, stora tankar och möjligheter – men även om de svårigheter, utmaningar och problem vi står inför när framtidens stad ska förverkligas.

Seminariet arrangeras av Fastighetssverige och lokalnytt.se som även bland annat arrangerar den anrika Lokalmarknadsdagen i Göteborg tillsammans med Business Region Göteborg.

Här kan du läsa om 2017 och 2018 års event.

Har du frågor eller funderingar? Tips eller idéer om vad som borde tas upp på seminariet? Kontakta:

Nicklas Tollesson
0705-84 14 02
nicklas@fastighetssverige.se

Eddie Ekberg
0736-57 43 16
eddie@fastighetssverige.se

 

Se filmen från 2019 års event här:


Partners:

 

 

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY