Image

”100 000 bostäder kan byggas i naturreservat i Stockholm”

Bygg/Arkitektur Stockholms Handelskammare vill frånta kommuner rätt att inrätta nya naturreservat och att vissa naturreservat med ringa skyddsvärd mark ska bebyggas.
Publicerad den 22 Mars 2016
Daniella Waldfogel. Bild: Stephanie Wiegner
Daniella Waldfogel.

De senaste 20 åren har det inrättats 35 000 hektar nya naturreservat i Stockholms län. Det kan jämföras med att under samma period har endast drygt 7 000 hektar tagits i anspråk för bostäder.

- Naturreservat med begränsade naturvärden lägger en död hand över marken och blockerar bostäder. Politikerna måste nu prioritera bostadsbyggandet istället för naturreservat. Valet står mellan att ge människor tak över huvudet eller att inrätta fler naturreservat, säger Daniella Waldfogel, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare.

För att råda bot på bostadsbristen föreslår därför Handelskammaren att vissa naturreservat med ringa skyddsvärd mark bebyggs.

- Hela 100 000 bostäder kan byggas i delar av 17 naturreservat i Stockholm län, vilket vore ett välkommet bostadstillskott. Det är dags att frånta kommuner rätt att inrätta nya naturreservat. Nya bostäder borde vara ett riksintresse i bostadskrisens Stockholm, avslutar Daniella Waldfogel.

Följande naturreservat kan bebyggas, enligt Stockholms Handelskammare:
• Norra Djurgårdsstaden, Husarviken. Området kan ge 10 000 nya bostäder.
• Bogesund, Vaxholm. Halva Vaxholm blev naturreservat när det nyligen inrättades. Om delar av reservatet bebyggs kan det ge minst 10 000 nya bostäder.
• Gömmaren, Huddinge. Om endast 200-300 hektar av Gömmarens över 700 hektar stora reservat bebyggs kan det ge 10 000 nya bostäder.
• I Rinkebyskogen, Danderyd, kan det byggas 8 000 nya bostäder.
• Kymlinge, Sundbyberg, har redan en befintlig tunnelbanestation och här kan det byggas minst 4 000 bostäder.
• Sätraskogen, Stockholm, kan ge 5 000 nya bostäder.
• Älvsjöskogen, Stockholm, kan ge 6 000 bostäder.
• Årstaskogen, Stockholm, kan ge 3 000 bostäder.
• Långängen- Elfvik, Lidingö, kan ge 8 000 bostäder.
• Tegelhagsskogen, Sollentuna, kan ge 4 000 bostäder.
• Kyrkhamn, Stockholm, kan ge 2 000 nya bostäder.
• Skarpnäs, Nacka, kan ge 3 000 bostäder.
• Velamsund, Nacka, kan ge 4 000 bostäder.
• Fagersjöskogen, Stockholm, kan ge 500 bostäder.
• Lillsjön, Stockholm, kan ge 1 000 bostäder.
• Norra delarna av Gärdet, Stockholm, kan ge 1 500 bostäder.
• Järvafältet, Stockholm, kan ge 20 000 bostäder.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY