Image

Wallenstam: Stabilt och värdeskapande

Bolag Wallenstam ökar förvaltningsresultatet med 14 procent i Q1-rapporten.
Publicerad den 24 April 2018
Hans Wallenstam. Bild: Wallenstam
Hans Wallenstam.

Siffrorna:
• Tillväxttakten i substansvärdet, exklusive utdelning och återköp, uppgår till 11,9 %.
• Förvaltningsresultat fastigheter ökar med 14 % och uppgår till 217 Mkr (191).
• Hyresintäkterna ökar med 13 % och uppgår till 467 Mkr (414).
• Byggnation av fastigheter uppgår till 451 Mkr (555).
• På bokslutsdagen hade Wallenstam 2 095 lägenheter i produktion.
• Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgår till 126 Mkr (369).
• Resultat före skatt uppgår till 397 Mkr (650) och resultat efter skatt uppgår till 310 Mkr (540), motsvarande 1,0 kr per aktie (1,6).

Vd Hans Wallenstam:
- Verksamheten fortsätter att leverera bra resultat, driftnettot ökar med 13 %, förvaltningsresultatet ökar med 14 % och substansvärdestillväxten på rullande helår uppgår till 12 %. Det är fantastiskt fina siffror, och det känns väldigt tryggt!

- Vår kostnadseffektiva nyproduktion, som ger maximal kvalitet för lägsta möjliga kostnad, tillsammans med vår affärsmodell där vi kan omvandla bostadsrätter till hyresrätter i sent skede, gör det möjligt för oss att ta vara på de osäkrare tider som råder. Med en soliditet på 44 % och en belåningsgrad som också är 44 % har vi en position med både stabilitet och handlingsutrymme där vi kan dra fördel av marknadsutvecklingen. Det gäller både produktionspriser, fastighetsaffärer och projektförvärv.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY