Image
Hans Wallenstam.
Hans Wallenstam. Bild: Maria Olsson Äärlaht

Wallenstam: Förvaltningsresultatet upp en procent i Q4

Bolag Wallenstams Q4-rapport lyfts av värdeförändringar.
Publicerad den 5 Februari 2020

Q4-siffrorna:
• Förvaltningsresultat fastigheter ökar med drygt 1 % och uppgår till 257 Mkr (253).
• Hyresintäkterna ökar med drygt 5 % och uppgår till 515 Mkr (488).
• Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgår till 1 590 Mkr (764).
• Resultat efter skatt uppgår till 1 699 Mkr (1 229), motsvarande 5,3 kr per aktie (3,8).

Helårssiffrorna:
• Substansvärdet per aktie ökar med 9,00 kr, 11 %, i perioden och uppgår till 91,30 kr (82,30).
• Styrelsen föreslår en utdelning om 1,90 kr per aktie (1,90) uppdelat på två utbetalningar om vardera 0,95 kr per aktie.
• Förvaltningsresultat fastigheter ökar med cirka 10 % och uppgår till 1 108 Mkr (1 011).
• Hyresintäkterna ökar med drygt 6 % och uppgår till 2 026 Mkr (1 910).
• Byggnation av fastigheter uppgår till 3 322 Mkr (2 198).
• På bokslutsdagen hade Wallenstam 3 135 lägenheter i produktion.
• Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgår till 2 600 Mkr (1 832).
• Resultat före skatt uppgår till 3 464 Mkr (3 445) och resultat efter skatt uppgår till 2 737 Mkr (2 998), motsvarande 8,5 kr per aktie (9,3).
• Styrelsen föreslår en utdelning på 1,90 kr per aktie (1,90) för verksamhetsåret 2019, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 0,95 kr per aktie

– Vi skapade 9 kronor per aktie i substansvärdesökning under det första kalenderåret i den nya affärsplanen, av de 40 kronor som är vårt mål 2023. Förvaltningsresultatet ökade med 10 procent till drygt 1,1 miljarder kronor och överskottsgraden landar på 75,5 procent. Det är fantastiskt fina siffror som återigen visar hur väl verksamheten och vår affärsmodell fungerar, säger vd Hans Wallenstam.

– Den stora efterfrågan på fastigheter påverkar direktavkastningskraven och följaktligen även värderingen av fastighetsbeståndet. Värdeförändringarna på våra fastigheter uppgick 2019 till 2,6 miljarder kronor. Det är extra roligt att se att värdeförändringarna från vår effektiva nyproduktion bidrar allt mer till vår värdetillväxt.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Linköpings expansiva planer – helt ny stadsdel

Bygg/Arkitektur Planerna på en helt ny stadsdel i Linköping blir nu allt mer konkreta. Första etappen ska resultera i en stadsdelsnod med innerstadslik bebyggelse som kommer ge ett stort tillskott av bostäder till den expansiva staden. Fastighetssverige berättar mer.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY