Image
Hans Wallenstam.
Hans Wallenstam. Bild: Wallenstam

Wallenstam drar tillbaka utdelningsförslag

Bolag Wallenstams styrelse har beslutat att dra tillbaka sitt tidigare förslag till årsstämman gällande utdelning om 1,90 kronor per aktie. Bolaget har en stark finansiell ställning och god likviditet. Styrelsen har beslutat att såsom en försiktighetsåtgärd mot bakgrund av covid19-pandemin och den osäkra ekonomiska miljö som nu råder och respekt för att det i nuläget är svårt att överblicka utvecklingen, föreslår därför styrelsen årsstämman att inte lämna någon utdelning.
Publicerad den 3 April 2020

Wallenstams styrelse har tidigare föreslagit en utdelning om 1,90 kronor per aktie uppdelat på en utbetalning om 0,95 kronor i maj och en utbetalning om 0,95 kronor i november. Styrelsen har idag fattat beslut om att dra tillbaka detta förslag och istället föreslås att årsstämman den 28 april fattar beslut om att inte lämna någon utdelning för verksamhetsåret 2019. Styrelsen avser att avvakta tills konsekvenserna av covid19-pandemin bättre kan överblickas och om förutsättningarna medger, är ambitionen att kalla till en extra bolagsstämma under andra halvan av 2020. Vid en eventuell extra bolagsstämma lämnas ett nytt förslag om utdelning och storlek på denna.
– Wallenstam har en stark finansiell position med efterfrågade produkter i form av hyresrätter i storstadsregionerna Stockholm och Göteborg, samt kommersiella fastigheter i CBD-lägen i Göteborg. Bolaget investerar cirka tre miljarder per år i nyproduktion av hyresrätter och vi tycker att det är viktigt att säkerställa en trygghet i att kunna fortsätta detta arbete som skapar många arbetstillfällen samt nya bostäder. Med anledning av det som händer i samhället vill vi möjliggöra ytterligare handlingsfrihet och därför reviderar vi vårt förslag och avvaktar gällande utdelning, säger Ulrica Jansson Messing, styrelseordförande.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Aktiestrategen: Så här ska du göra med fastighetsaktierna

Bolag Fastighetssverige diskuterar konjunktur, börs och corona med SEB:s aktiestrateg Esbjörn Lundevall. Banken har köprekommendation på en fastighetsaktie som nog överraskar de flesta.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY