Image

"Vi reducerar den finansiella risken"

Bolag Klövern blir ny storägare i Tobin Properties genom en riktad nyemission om 150 miljoner kronor. Utöver det garanteras en företrädesemission av Klövern.
Publicerad den 6 December 2017
Erik Karlin. Bild: Tobin Properties
Erik Karlin.

Styrelsen i Tobin Properties har ingått avtal med Klövern om att föreslå att extra bolagsstämma den 8 januari 2018 beslutar om att emittera stamaktier motsvarande ett värde om cirka 202 miljoner kronor, genom en riktad kontantemission om cirka 150 miljoner kronor till Klövern samt en företrädesemission om cirka 52 miljoner kronor som till fullo är garanterad av Klövern.

Transaktionerna, som förutsätter att sedvanliga villkor uppfylls, stärker förutsättningarna för Tobin Properties att genomföra sin strategiska plan. Med anledning av Transaktionerna offentliggör Bolaget prognos avseende rörelseresultatet för räkenskapsåret 2017 och 2018 som bedöms uppgå till cirka 50 miljoner kronor för 2017 respektive cirka 250 miljoner kronor för 2018.

Sammanfattning av Transaktionerna

# Styrelsen har ingått avtal med Klövern om att föreslå att extra bolagsstämma den 8 januari 2018 beslutar om den riktade emissionen och Företrädesemissionen.

# Styrelsen avser att den 7 december 2017 offentliggöra kallelse till extra bolagsstämma den 8 januari 2018.

# Transaktionerna förutsätter ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antal aktier.

# Utspädningen för befintliga aktieägare uppgår genom den riktade emissionen till cirka 40 procent av antalet aktier och cirka 42 procent av antalet röster.

# För de befintliga aktieägare som avstår att delta i Företrädesemissionen och under antagande att företrädesemissionen fulltecknas uppgår utspädningen genom transaktionerna till sammanlagt cirka 47 procent av antalet aktier och cirka 49 procent av antalet röster.

# Klövern kommer inte att tilldelas teckningsrätter för att delta i företrädesemissionen, varför befintliga aktieägare kommer ges möjlighet att skydda sin ägarandel genom att delta i företrädesemissionen. Klövern har dock till fullo garanterat företrädesemissionen.

# Erik Karlin, vd och medgrundare i Tobin Properties, har meddelat sin avsikt att teckna sin andel i företrädesemissionen.

Efter den riktade emissionen kommer Klövern äga 7 500 000 stamaktier i Tobin Properties, motsvarande cirka 40 procent av antalet aktier och cirka 42 procent av antalet röster i bolaget. Efter transaktionernas fullbordande (under antagande att Företrädesemissionen blir fulltecknad) kommer Klövern att äga stamaktier i Tobin Properties, motsvarande cirka 35 procent av antalet aktier och cirka 36 procent av antalet röster. För det fall att Klövern fullgör sitt garantiåtagande för hela företrädesemissionen kommer Klövern att äga 10 092 383 stamaktier i bolaget, motsvarande cirka 47 procent av antalet aktier och cirka 49 procent av antalet röster. Oavsett utfall i företrädesemissionen kommer därigenom Klövern, enligt Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar, vara skyldigt att offentliggöra ett budpliktsbud på bolaget inom fyra veckor därefter.

– Det finns många fördelar med denna affär med Klövern som vi ser som början på ett långsiktigt samarbete oss emellan. För Tobin Properties reduceras den finansiella risken samtidigt som vi i Klövern får en stark samarbetspartner som kommer att kunna bidra positivt till Tobins utveckling. Vi är övertygade om att denna affär är strategisk rätt både utifrån rådande marknadsförutsättningar och Tobin Properties långsiktiga tillväxtpotential, säger Tobin Properties vd Erik Karlin.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Combify revolutionerar stadsutvecklingens största problem och får medalj av Konungen

Bygg/Arkitektur Kungens medalj och stora investerare. Combify har tagit sig an kanske ett av byggbranschens största problem – informationen. Särskilt den om tidiga detaljplaner, berättar en av medgrundarna. I Combifys plattform man hitta allt från detaljplaner, markanvisningar, planprocesser och fastighetsdetaljer. Att lösa problem och berätta berättelsen om staden är grunden i den framgång som Rim Alexandra Halfya och Alaa Alshawa gjort med deras plattform.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige