Image

Vasakronan: Värden i Stockholm upp 8,5 procent under 2017

Bolag Stark efterfrågan på kontorslokaler, rekordlåga vakanser och stigande marknadshyror resulterade i det högsta driftnettot någonsin för Vasakronan. Fastighetsvärdet är uppe i 126,9 miljarder kronor.
Publicerad den 2 Februari 2018
Fredrik Wirdenius. Bild: Vasakronan
Fredrik Wirdenius.

Helårssiffrorna:
• Hyresintäkterna ökade totalt till 6 490 mkr (6 251), i ett jämförbart bestånd var ökningen 5 procent.

• Uthyrningsgraden uppgick till 93,1 procent (94,2) och under året har projektfastigheten Sergelhuset planenligt tomställts, vilket påverkat uthyrningsgraden med -1,4 procentenheter.
Fastighetskostnaderna uppgick totalt till -1 812 mkr (-1 792), i ett jämförbart bestånd var ökningen 2 procent.

• Driftnettot ökade totalt till 4 678 mkr (4 459), i ett jämförbart bestånd var ökningen 6 procent.

• Resultat före värdeförändringar och skatt ökade till 3 413 mkr (3 217), vilket motsvarar en ökning om 6 procent, förklarat av högre hyresintäkter.

• Värdeförändring på fastigheter uppgick till 7 973 mkr (12 056), vilket motsvarar en värdeökning på 6,9 procent (11,6), främst till följd av stigande marknadshyror.

• Fastighetsbeståndets värde uppgick vid periodens utgång till 126 875 mkr (115 922).

• Värdeförändring på finansiella instrument uppgick till 468 mkr (-764) till följd av höjda långa marknadsräntor.

• Resultat efter skatt uppgick till 9 269 mkr (11 472).

• Andelen miljöcertifierade fastigheter ökade till 84 procent (77) vid årets utgång.

• En vinstutdelning om 4 000 mkr (4 000) föreslås årsstämman.

I ett jämfört bestånd ökade hyresintäkterna med 6 procent. Nyuthyrningar har gjorts under året om totalt 167 000 kvadratmeter (140 000), med en årshyra motsvarande 613 mkr (475).

Samtidigt har omförhandlingar och förlängningar motsvarande en årshyra på 1 036 mkr (807) gjorts, med en årshyra som överstiger den tidigare med 10,2 procent (10,6).

- Vi gör vårt starkaste driftnettoresultat någonsin, vilket är ett resultat av den starka efterfrågan på kontor. Driftnettot påverkas också positivt av de satsningar vi gjort de senaste åren på tekniksidan. Nu förändrar vi organisationen för att ytterligare vässa vårt erbjudande och ta tillvara på möjligheterna med ny teknik i våra fastigheter, säger Fredrik Wirdenius, vd för Vasakronan.

Värdet på fastigheterna ökade med 6,9 procent (11,6) under året, till största delen förklarat av stigande marknadshyror. Störst var värdeökningen i Stockholm där värdet ökade med närmare 8,5 procent.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Doldisbolag kniper eftertraktat brf-projekt – budade över flera tungviktare

Bostäder Fastighetssverige berättar mer om den eftertraktade tomten i det expansiva området där så väl bostadsbjässar som Balder som Wallenstam, Bonava och JM gick bet.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY