Vasakronan passerar 115 miljarder

Publicerad den 3 Februari 2017

Skicka till e-post

Bolag Vasakronans 2016-resultat var det högsta hittills, nästan 11,5 miljarder (inklusive värdeförändringar) efter skatt. Fastighetsvärdet ligger på 115,9 miljarder kronor.

Fredrik Wirdenius. Bild: Vasakronan
Fredrik Wirdenius.

2016-siffrorna:
# Hyresintäkterna ökade totalt till 6 251 mkr (6 009). I ett jämförbart bestånd var ökningen 3 procent.
# Fastighetskostnaderna uppgick totalt till -1 792 (-1 735). I ett jämförbart bestånd var ökningen 5 procent. Ökningen förklaras främst av högre kostnader för fastighetsskatt.
# Driftnettot ökade totalt till 4 459 mkr (4 274). I ett jämförbart bestånd var ökningen 3 procent.
# Resultat före värdeförändringar och skatt uppgick till 3 217 mkr (3 064), en ökning med 5 procent. Ökningen förklaras av högre hyresintäkter.
# Värdeförändring på fastigheter uppgick till 12 056 mkr (10 212), vilket motsvarar en värdeökning på 11,6 procent (11,1). Beståndets värde uppgick vid årets utgång till 115 922 mkr.
# Värdeförändring på finansiella instrument uppgick till -764 mkr (598) till följd av sänkta långa marknadsräntor under året.
# Resultat efter skatt uppgick till 11 472 mkr (10 944).
# En vinstutdelning om 4 000 mkr (6 000), utöver koncernbidraget om 558 mkr (824), föreslås årsstämman.

Efterfrågan på kontors- och butikshyresmarknaden var fortsatt hög och vid utgången av året uppgick uthyrningsgraden i beståndet till 94,2 procent (92,6). Nyuthyrningar motsvarande en årshyra om 475 mkr (616) har gjorts under året. Samtidigt har omförhandlingar och förlängningar motsvarande 807 mkr (793) gjorts, med en årshyra som överstiger den tidigare med nästan 11 procent (5).

- Hyresmarknaden är fortsatt mycket stark med rekordhöga hyresnivåer som följd. Det är ett läge som skapar gynnsamma förutsättningar för utveckling av beståndet och vi satsar därför på att öka vår projektportfölj ytterligare de kommande åren. Bland annat kommer vi under 2017 att börja bygga Platinan, ett nytt landmärke i centrala Göteborg och påbörja om- och tillbyggnaden av Sergelhuset i Stockholm, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

Värdet på fastigheterna ökade med 11,6 procent under året, till största delen förklarat av stigande marknadshyror. Störst var värdeökningen i Stockholm där värdet ökade med närmare 13 procent, projektfastigheterna ökade med närmare 14 procent.

Under kvartalet har ytterligare 25 fastigheter miljöcertifierats enligt det internationella certifierings¬systemet LEED. Det innebär att totalt 77 procent (71) av Vasakronans bestånd var miljöcertifierat vid utgången av året.


- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se


Relaterade artiklar

ÄmnenSkicka denna artikel till e-post
Skriv ut/PDF


Partnertext

Nordier – Tio år nära kunderna

Presenteras av Nordier Property Advisors

Senast från Fastighetssverige Plus

Thögersen: "Det har branschen inte insett"

Bolag Catena kommer från ett starkt bokslut 2018. Benny Thögersen, vd, berättar om varför Greater Copenhagen är hetare än Storstockholm och varför man som logistikfastighetsbolag ska satsa på platsutveckling 2019.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus

Fastighetssverige på sociala medier


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige
Erik Blix är moderator på Stora Bostadsdagen Göteborg.

Stora Bostadsdagen Göteborg – boka in 24 april!+ Plus
Benny Thöghersen.

Thögersen: "Det har branschen inte insett"+ Plus
Sima Zangiabadi

Peabs skola kombinerar samhälls- och affärsnytta+ Plus
Thomas Holm.

"De är den nya tidens handel"Grandab, med Mikael Hasselberg som partner, säljer sin del av Novi Real Estate till Gullringsbo, med Erika Hellman som vd.

Grandab säljer sin Novi-andel till GullringsboNy skandal inom Östersundshem – förre vice vd:n polisanmäld för mutbrottCecilia Gunnarsson.

JLL: Stockholms primehyror uppe i 7 500 kronorSofia Petzelius och Niklas Borg.

New Property satsar på retailFastighetssverige PLAY


Branschguiden

Nordicforum.

Profi rustar upp och hyr ut i KistaTurbinhallen innebar kostnadsökningar om nästan åtta miljoner som slår på Q4-resultatet för SSM, med Mattias Roos som vd.

Turbinhallen färdig – kostnadsökning för SSM om 8 miljonerLogicenters bygger nytt i Landskrona.

Logicenters bygger nytt – 12 000 kvadratmeter uthyrtBlackrock köper i Helsingfors.

Blackrock köper i HelsingforsPeab bygger kontor och bostäder i Linköping åt Lundbergs.

Peab bygger kontor och bostäder i LinköpingNyköping.

Nyköpingshem köper mark av KilenkryssetMonika Pirslin.

Lanserar ny marknadsplats för nyproduktionVisionsskiss som visar korsningen mellan Gelbgjutarevägen och Industrivägen.

Humlegården påbörjar utvecklingen av Södra HagalundRiksbyggen byggstartar i Kungälv.

Riksbyggen byggstartar i Kungälv – Serneke bygger+ Plus

Vill förvandla p-hus till bostadsrätter+ Plus
Henrik Fernström.

Därför hakar Heba inte på renoveringstrenden+ Plus
Knut Rost.

Rost om ÖFK: "Vårt sponsoravtal är under omprövning"
Se fler nyheter