Image

Värdeförändringar höjer Kungsledens resultat

Bolag Kungsleden redovisar ett resultat före skatt på 551 miljoner kronor för årets första kvartal (36). Efter skatt landade resultatet på 406 miljoner kronor (58), motsvarande tre kronor (0,40) per aktie. Den kraftigt ökade vinsten förklaras främst av värdeökningar på fastigheter på 192,9 miljoner kronor (12,1) och finansiella instrument på 262,2 miljoner kronor (-92,3).
Publicerad den 28 April 2011

Bruttoresultatet om 354 miljoner kronor (355) var i nivå med föregående år.

- Första kvartalet utvecklades verksamhetsmässigt enligt plan, säger vd Thomas Erséus.

Nettoomsättningen ökade fem procent till 601 miljoner kronor (571).

- Omsättningsökningen beror i sin helhet på en kraftigt ökad modulförsäljning. Nordic Modular Group har dessutom haft en stark orderingång inom såväl modulproduktion som moduluthyrning under första kvartalet vilket ännu inte gett avtryck på resultatet. Hyresintäkter och driftsnettot var något lägre beroende på att portföljen var något mindre än i fjol. Den underliggande driften utvecklades stabilt, säger Erséus.

- Administrationskostnaderna ökade något, bland annat på grund av att Kungsleden och Hemsö nu har separata organisationer och separata lokaler. Vi hade en del kostnader i samband med att vi flyttade till ett nytt huvudkontor samt kostnader för övertagandet av Nordic & Russia Properties. Vi räknar med något högre administrationskostnader under 2011 som ett resultat av uppdelningen mellan Hemsö och Kungsleden samt att fastighetsbeståndet är större.

- Första kvartalet bjöd på en kall vinter med mycket snö och därmed förknippade kostnader. Hyresmarknaden är dock fortsatt god och min bedömning är att vakansgraden kommer att minska ytterligare något under året. Nordic & Russia Properties portfölj har en vakansgrad om endast fem procent vilket innebär att vår totala vakansgrad kommer att sjunka.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Kungsleden på Branschguiden

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva, hållbara och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner.

En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large C...

Läs mer om Kungsleden på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Efter Serneke-beslutet – så ser styrelsen på bolagsnamnet

Bolag Sernekes styrelseordförande Jan Johansson berättar för Fastighetssverige om varför Ola Serneke inte får lämna bolaget helt och hållet – och hur de ser på en eventuell namnändring på bolaget efter huvudpersonens uppmärksammade forum-aktivitet.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY