Image

Vacse tecknar 25-årigt hyresavtal med Domstolsverket

Uthyrning Vacse tecknar 25-årigt hyresavtal med Domstolsverket och Kriminalvården för Attunda tingsrätt i Sollentuna. Uthyrningen omfattar 9 400 kvadratmeter.
Publicerad den 13 Oktober 2017

Vacse uppför en ny byggnad för Attunda tingsrätt i Sollentuna om cirka 14 800 kvadratmeter där Domstolsverket och Kriminalvården tecknat 25 åriga avtal omfattande cirka 9 400 kvadratmeter. Investeringsbeloppet beräknas till cirka 700 miljoner kronor.

Regeringen lämnade vid sitt sammanträde den 5 oktober sitt medgivande till att ingå 25-åriga hyresavtal för en ny domstolsbyggnad i Attunda, Sollentuna, vilken kommer att ägas och förvaltas av fastighetsbolaget Vacse.

Byggnaden benämns Färgskrapan och kommer att ha en uthyrningsbar yta om cirka 14 800 kvadratmeter och beräknas vara färdigställd under våren 2020. Domstolsverkets och Kriminalvårdens lokaler kommer att omfatta cirka 9 400 kvadratmeter och bland annat innehålla förhandlingssalar, säkerhetssalar, utbildningslokaler och omkring 150 – 200 nya arbetsplatser. Den nya tingsrätten kommer att ha en mycket hög säkerhetsklassning och stort fokus har legat på att skapa en modern tingsrätt som möter framtidens utmaningar gällande säkerhet för personal och besökare i kombination med ett högt ställda krav på miljö och arkitektur. På markplanet ska Färgskrapan även innehålla publika verksamheter som butiker och caféer. De översta våningsplanen kommer hyras ut som kontor för andra hyresgäster och dialoger förs med flera offentliga och privata parter.

Entreprenör för projektet är under upphandling enligt LOU och byggstart sker inom kort.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Gotlandshem saknar besked om bostadsrätter: "Det var bättre än ett nej i alla fall"

Bostäder Stora eftersatta fastighetsunderhåll som kommer kosta Gotlandshem minst två miljarder kronor. Samtidigt som tillförseln av nya hyresrätter är låg. Lösningen som Gotlandshem landat i är att i samband med förtätningen av ett område samtidigt bygga bostadsrätter för att till viss del finansiera nyproduktionen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige