Image
Olof Andersson, vd för Trianon.
Olof Andersson, vd för Trianon. Bild: Trianon

Trianon ökar på alla fronter

Bolag Hyresintäkterna ökar 17 procent och förvaltningsresultatet med 15 procent.
Publicerad den 4 Maj 2021

Trianons Q1 i siffror:
Hyresintäkterna ökade med 17 procent och uppgick till 150,7 Mkr (129,2).
Driftsöverskottet ökade med 16 procent och uppgick till 87,6 Mkr (75,4) och överskottsgraden uppgick till 58 procent (58).
Förvaltningsresultatet ökade med 15 procent och uppgick till 52,7 Mkr (45,7).
Periodens resultat uppgick till 298,0 Mkr (42,2) varav 293,1 Mkr (40,3) hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden januari till mars om 7,59 (0,91).
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 279,4 Mkr (53,6).
Värdeförändring derivat uppgick till 41,6 Mkr (-49,3).
Nettouthyrningen uppgick till 3,8 Mkr. Nya hyresavtal tecknades med hyresgäster inom samhällsservice och kontor i Torghuset på Entré.

Olof Andersson, vd Trianon, kommenterar:
– Trianon inleder året med god tillväxt och ökar hyresintäkterna med 17 procent och förvaltningsresultatet med 15 procent. Vi har tecknat nya hyreskontrakt inom samhällsservice och kontor i nya Torghuset på Entré och når en positiv nettouthyrning om 3,8 Mkr. Vidare har vi under kvartalet förvärvat både fastigheter och byggrätter med stor potential.
– Den starka fastighetsmarknaden kombinerat med våra värdeskapande investeringar har genererat positiva värdeförändringar under perioden om cirka 280 Mkr och ett ökat resultat per aktie till 7,59. Sammantaget ser jag att vi har de bästa förutsättningar att både fortsätta tillväxtresan och leverera på våra finansiella mål med god marginal.

- Victor Friberg
victor@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Batljan redo att ta steget utanför Norden – och vill dubbla i Danmark

Bolag Efter att snabbväxande SBB blivit allt större – och passerat Castellum i fastighetsvärde – är Ilija Batljan och Co redo för nya jaktmarker. Dessutom vill bolaget dubbla sin danska portfölj – redan under 2021.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY