Image
Olof Andersson, vd för Trianon.
Olof Andersson, vd för Trianon. Bild: Trianon

Trianon: Förvaltningsresultat upp 15 procent

Bolag Trianons hyresintäkter ökade med 22 procent och förvaltningsresultatet med 15 under första kvartalet.
Publicerad den 7 Maj 2019

• Hyresintäkterna ökade med 22 procent och uppgick till 95,9 Mkr (78,5).
• Driftsöverskottet ökade med 26 procent och uppgick till 55,1 Mkr (43,6) och överskottsgraden uppgick till 58 procent (56).
• Förvaltningsresultatet ökade med 15 procent och uppgick till 31,9 Mkr (27,7). Förvaltningsresultatet belastas med finansiella kostnader avseende obligationsupplåning om 3,9 Mkr (1,4).
• Periodens resultat uppgick till 21,6 Mkr varav 19,5 Mkr hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden januari till mars om 0,57 kr (1,46).
• Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 35,1 Mkr (42,8).
• Värdeförändring derivat uppgick till -40,0 Mkr (-6,6), varav orealiserade värdeförändringar uppgick till -33,4 Mkr (-0,2), vilket påverkat avkastning på eget kapital.

– Vår tillväxtresa fortsatte under första kvartalet med en ökning av förvaltningsresultatet med 15 procent. Våra nya finansiella mål är utmanande, men vi ser att vår strategi med fokus på tillväxt i Malmö levererar, säger Olof Andersson, vd för Trianon.
– Bolaget kommer att ha en fortsatt god tillväxt framöver.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY