Tobins pengar snart slut – genomför ny emission

Publicerad den 8 Juni 2018

Skicka till e-post

Ekonomi/Finansiering Tobin bedömer att det befintliga rörelsekapitalet räcker för att finansiera bolagets verksamhet fram till 6 juli 2018. Nu föreslås en ny nyemission.

Bolagets bedömning är att rörelseresultatet är otillräckligt för att finansiera verksamheten de kommande tolv månaderna. Rörelsekapitalunderskottet sammanhänger huvudsakligen med åtaganden kopplade till projekt som ännu inte tillträtts, produktionskostnader för tillträdda projekt i pågående produktion samt en eventuell skyldighet att i förtid lösa in Bolagets obligationslån med anledning av ägarförändring i bolaget. Tobin beräknar att underskottet uppgår till cirka 568 MSEK, varav cirka 229 MSEK är hänförligt till framtida projekttillträden och cirka 339 MSEK är hänförligt till produktionskostnader för projekt i pågående produktion. Tobin gör bedömningen att få obligationsinnehavare kommer nyttja rätten till förtida inlösen av bolagets obligationer. Mot bakgrund av detta gör Tobin bedömningen att det befintliga rörelsekapitalet räcker för att finansiera bolagets verksamhet fram till 6 juli 2018.

Nu föreslås en nyemission med företrädesrätt: För varje ägd stamaktie får man teckna en ny för 11 kronor per aktie.

Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 225 MSEK före emissionskostnader.

Emissionslikviden från Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 222 MSEK, efter avdrag för transaktionskostnader om cirka 3 MSEK, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas.

Huvudägaren Klövern har förbundit sig att teckna sin andel, 62 procent av emissionen. Klövern garanterar därutöver även resterande delar av emissionen.
Teckningsperioden inleds i dag och offentliggörandet av utfallet beräknas till den 28 juni.

Tobin avser att finansiera det prognostiserade rörelsekapitalunderskottet med befintliga likvida medel, emissionslikviden från företrädesemissionen, genom att söka ytterligare bankfinansiering samt genom slutlikvid från redan genomförda försäljningar av Gladan 6 och 7. Bolaget för förhandlingar med banker om att erhålla ett byggkreditiv samt ett fastighetslån upp till cirka 362 MSEK respektive 151 MSEK för projekt i pågående produktion.
Efter genomförande av ovanstående gör Tobin bedömningen att bolagets rörelsekapital är tillräckligt för att finansiera verksamheten den kommande tolvmånadersperioden.


- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se


Relaterade artiklar

ÄmnenSkicka denna artikel till e-post
Skriv ut/PDF


Senast från Fastighetssverige Plus

Skåne mot strömmen när bygginvesteringarna minskade

Ekonomi/Finansiering På riksnivå sjönk investeringarna inom byggsektorn under de tre första kvartalen 2018. I Skåne ökade däremot bygginvesteringarna kraftigt.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus

Fastighetssverige på sociala medier


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every friday.

Mer från Fastighetssverige
+ Plus
Turning Torso, Malmö.

Skåne mot strömmen när bygginvesteringarna minskadeMikael Forkner, Peter Nilsson, Barbara Vogt och Anders Berg.

Fastighetsmarknadsdagen Östergötland: Nedslag på marknadenIlija Play

PLAY: "Vi kommer att se ett antal bolag gå omkull under året"Henrik Saxborn.

Castellum: Höjer utdelningen med 15 procentSolna strand.

SCB hyr stort i Solna strandTidig illustration över området.

Detaljplan vinner laga kraft efter nio års arbeteHessegården.

Vectura i affärer med Borlänge kommunMarie Holmberg.

Studio Stockholm tillsätter studiochefFastighetssverige PLAY


Branschguiden

Butikschef Jesper Jangeborn.

Hemköp öppnar ny butik i Råcksta+ Plus

Oortodox bostadslösning i centrala Göteborg+ Plus

Butikskedja i konkurs – släcker samtliga butiker+ Plus
Maria Grimberg.

Efter turbulenta året: NCC står inför förändringCarola Lavén.

Carola Lavén till CastellumDennis Wedin.

Stora Bostadsdagen: Stockholms nya bostadsborgarrådPer Bolund.

Per Bolund ny bostadsministerMattias Roos.

SSM vill bygga 50 procent hyresrätterLuma 1 i Hammarby sjöstad.

Fabege hyr ut 3 000 kvadratmeter i Hammarby sjöstadFredrik Linderborg.

Vacse och Serneke bygger Norrköpings nya tingsrättNils Eriksson och Kristoffer Sandberg.

Cushman & Wakefield förstärker – värvar duoTessin drabbat av ännu en konkurs
Se fler nyheter