Tobins pengar snart slut – genomför ny emission

Publicerad den 8 Juni 2018

Skicka till e-post

Ekonomi/Finansiering Tobin bedömer att det befintliga rörelsekapitalet räcker för att finansiera bolagets verksamhet fram till 6 juli 2018. Nu föreslås en ny nyemission.

Bolagets bedömning är att rörelseresultatet är otillräckligt för att finansiera verksamheten de kommande tolv månaderna. Rörelsekapitalunderskottet sammanhänger huvudsakligen med åtaganden kopplade till projekt som ännu inte tillträtts, produktionskostnader för tillträdda projekt i pågående produktion samt en eventuell skyldighet att i förtid lösa in Bolagets obligationslån med anledning av ägarförändring i bolaget. Tobin beräknar att underskottet uppgår till cirka 568 MSEK, varav cirka 229 MSEK är hänförligt till framtida projekttillträden och cirka 339 MSEK är hänförligt till produktionskostnader för projekt i pågående produktion. Tobin gör bedömningen att få obligationsinnehavare kommer nyttja rätten till förtida inlösen av bolagets obligationer. Mot bakgrund av detta gör Tobin bedömningen att det befintliga rörelsekapitalet räcker för att finansiera bolagets verksamhet fram till 6 juli 2018.

Nu föreslås en nyemission med företrädesrätt: För varje ägd stamaktie får man teckna en ny för 11 kronor per aktie.

Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 225 MSEK före emissionskostnader.

Emissionslikviden från Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 222 MSEK, efter avdrag för transaktionskostnader om cirka 3 MSEK, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas.

Huvudägaren Klövern har förbundit sig att teckna sin andel, 62 procent av emissionen. Klövern garanterar därutöver även resterande delar av emissionen.
Teckningsperioden inleds i dag och offentliggörandet av utfallet beräknas till den 28 juni.

Tobin avser att finansiera det prognostiserade rörelsekapitalunderskottet med befintliga likvida medel, emissionslikviden från företrädesemissionen, genom att söka ytterligare bankfinansiering samt genom slutlikvid från redan genomförda försäljningar av Gladan 6 och 7. Bolaget för förhandlingar med banker om att erhålla ett byggkreditiv samt ett fastighetslån upp till cirka 362 MSEK respektive 151 MSEK för projekt i pågående produktion.
Efter genomförande av ovanstående gör Tobin bedömningen att bolagets rörelsekapital är tillräckligt för att finansiera verksamheten den kommande tolvmånadersperioden.


- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se


Relaterade artiklar

ÄmnenSkicka denna artikel till e-post
Skriv ut/PDF


Mer från Fastighetssverige

Rutger Arnhult: "Kan vara en rejäl sättning"

Bolag På Fastighetsmarknadsdagen i Uppsala pratade Rutger Arnhult, vd för Klövern om marknadsläget, Manhattan-planerna, innehavet i Tobin och budet på Agora.


Östersundshem kan backa ännu mer än väntat

Bolag Prognosen för helåret 2018 rödare än tidigare väntat.


Annons
Stora Kontorsdagen

Internationella bjässens nordiska investeringsplaner

Stora Kontorsdagen Tyska Corpus Sireo, som är en del av gigantiska Swiss Life Asset Managers, gjorde sitt inträde i Finland i somras. Nu letar man aktivt efter kontorsfastigheter i övriga Norden och ser Sverige och Stockholm som extra intressant. Hör om planerna på Kontorsmarknadens mötesplats den 6 november på Grand Hotel i Stockholm.


Stadsrum gör klart med nyrekryteringar

Bolag Stadsrum fastigheter gör klart med två nyrekryteringar på tunga poster – värvar från Atrium Ljungberg och Botrygg.


Därför valde han Storebrand

Karriär För Fastighetssverige berättar Storebrands nyförvärv om sin roll som ansvarig för kontorsportföljen.


Klart: trion som får bygga nytt i Farsta

Bostäder Nu står det klart vilka fastighetsbolag som får bygga de drygt 260 nya bostäderna, ett stenkast från strandkanten i Farsta.


Nobel Center.

Den nya majoriteten stoppar Nobel Center

Bygg/Arkitektur Den nya majoriteten i Stockholm, bestående av Alliansen och Miljöpartiet, kommer att stoppa planerna på Nobel Center på Blasieholmen.


Därför vill Lennart Weiss inte bli bostadsminister

Bostäder | PLAY Varför vill Veidekkes Lennart Weiss inte bli bostadsminister, vad tycker han krävs för att stärka ställningen för bostadsministerposten och vem vill han se som bostadsminister i en kommande regeringsbildning?


Pandox miljardköper i England

Transaktioner Pandox köper hotellet The Midland Manchester i Manchester för 115 miljoner pund, motsvarande ungefär 1,21 miljarder kronor.


Brunswick rekryterar fd Swedbankprofil

Karriär Brunswick Real Estate, som nyligen framgångsrikt avslutat kapitalanskaffningen till sin andra fastighetskreditfond och har 8,6 miljarder kronor i förvaltat kapital, rekryterar Jan Eriksson, med 25 års erfarenhet från Swedbank till kreditverksamheten.


Heimstaden premiärköper i Nederländerna

Transaktioner Efter en tids marknadsanalys har Heimstaden genomfört sin första transaktion i Nederländerna. Fastigheten ligger i Utrecht och består av mindre lägenheter i nära anslutning av universitetet.


Stjärnkocken öppnar restaurang i Astoria

Uthyrning Björn Frantzén öppnar en restaurang på 1 200 kvadratmeter i Humlegårdens Astoria.


Ny vd för Bostjärnan i Västerås

Karriär Håkan Andreasson blir ny vd för Bostjärnan Förvaltnings AB i Västerås. Bolaget, som är ett helägt dotterbolag till Bostjärnan AB i Göteborg, äger och förvaltar cirka 1200 lägenheter och en hotell- och kontorsfastighet i Västerås.


Corem hyr ut i Jönköping

Uthyrning Corem hyr ut 6 600 kvadratmeter till Gastro Food i fastigheten Älgskytten 4 i Jönköping.


Logicenters förvärvar ny logistikanläggning i Norge

Transaktioner Logicenters utökar fastighetsportföljen i Norge med köp av en nyutvecklad logistikanläggning i norska Råde. Köpet tecknades med terminskontrakt och nu står den 8 000 kvadratmeter stora anläggningen färdig där hyresgästen New Wave flyttar in.


SHH, Balder och NREP utvecklar äldreboende i Huddinge

Uthyrning SHH Bostad, Balder och NREP utvecklar ett vård- och omsorgsboende i Masmo, Huddinge i södra Stockholm. Äldreboendet förhyrs av Attendo på ett 20-årigt hyresavtal och omfattar totalt 79 lägenheter om cirka 6 000 kvadratmeter BTA.


Plantagen öppnar butik i Ludvika

Uthyrning Plantagen fortsätter sin expansion genom att öppna en ny butik i Ludvikas handelsområde Lyviksberget.


De äger storstädernas dyrgripar

Lista Fastighetssverige listar de 20 dyraste fastigheterna i Stockholm, Göteborg och Malmö.


Coworking 2.0 – Wrkats resa har bara börjat

Bolag Wrkat. Lägg namnet på minnet. Om några år kan det mycket väl vara deras plattform som miljontals användare går in på för att boka en kontorsplats över dagen.
– Vi vill sammankoppla företag över hela världen och göra coworking tillgängligt var man än befinner sig, säger Suad Januzi, en av grundarna.


Atrium Ljungberg uppmanar svenskarna att rensa garderoben

Bolag För att hjälpa människor i utsatthet drar fastighetsjätten igång en återvinningskampanj – och alla som bidrar hyllas på en wall of fame.